Wspieraj dobre, czyste, uczciwe, sezonowe i lokalne jedzenie

Ruch SLOW FOOD, w którego sieci działa m.in. nasze Convivium, jest ruchem konsumenckim koordynowanym przez Fundację Slow Food International. Sieć nasza działa dzięki zaangażowanym konsumentom (niektórzy z nich wytwarzają żywność), którym bliska jest troska o klimat. Na jego kondycję, a tym samym na kondycję każdego z nas oraz środowiska i…

Koniec Godów – Trzech Króli – podarujmy sobie szczodraki

W tradycji ludowej dzisiejszy dzień jest zakończeniem 12-dniowego okresu, tzw. Godów. W okresie przedchrześcijańskim Gody trwały od wigilii Przesilenia Grudniowego (21 XII). W tradycji chrześcijańskiej Gody to okres między Bożym Narodzeniem (25 XII), a Świętem Trzech Króli (6 XII). W związku z licznymi zmianami oficjalnych kalendarzy na przestrzeni wieków długość…