REKOMENDACJA CERTYFIKAT SLOW FOOD

Zgodność postaw, produktów lub miejsc z filozofią Slow Food polega na ich weryfikacji w kontekście filozofii Slow Food. Każde convivium może samodzielnie dokonywać takiej weryfikacji i decyduje o jej przebiegu w spójności z zasadami ruchu i filozofii Slow Food International oraz Fundacji "Fondazione Slow Food per Biodiversita Onlus". Proces wydawania rekomendacji może się różnić w zależności od przypadku, ponieważ zróżnicowanie produktów, osób i miejsc wymaga od nas stałego dostosowywania się do zaistniałych warunków. Ogólne zasady pozostają bez zmian pomiędzy poszczególnymi uzgodnieniami, jakie czynimy średnio co pół roku w gronie najbardziej zaangażowanych członków naszej kooperatywy (Convivium). Współpracujemy z uczelniami wyższymi w zakresie konsultacji prac magisterskich i doktorskich w zakresie filozofii Slow Food. Zawsze cieszymy się z zainteresowania filozofią i ruchem Slow Food. W jego zrozumieniu pomagają wytyczne SF opublikowane. które opracowaliśmy na wzór wytycznych funkcjonujących w krajach, w których funkcjonuje silna i dobrze rozwinięta sieć Slow Food. Wytyczne te ułatwiają drogę do naszych regionalnych i lokalnych REKOMENDACJI SLOW FOOD DOLNY ŚLĄSK wydawanych odpłatnie i warunkowo na CZAS OKREŚLONY dla (do wyboru):

- żywności,

- osób i miejsc.

Szczegółowe zasady rekomendacji określone są w regulaminie dostępnym na życzenie osobom popierającym ruch Slow Food, tj. zarejestrowanym w ruchu Slow Food i w naszym Convivium regionalnym "Slow Food Dolny Śląsk".

 

Rekomendacje wydajemy w formie certyfikatów w dwóch opcjach:

1 - Rekomendacja "Certyfikat Badawczy Slow Food Dolny Śląsk" (dalej: Rekomendacja Badawcza) - dotyczy żywności, tj. surowców, produktów lub potraw serwowanych w restauracjach i innych lokalach gastronomicznych, w gospodarstwach rolnych lub agroturystycznych, przetwórniach, pensjonatach, firmach cateringowych lub dostawczych itp.,

2 - Rekomendacja "Certyfikat Promocyjny Slow Food Dolny Śląsk" (dalej: Rekomendacja Promocyjna) - dotyczy miejsc i osób, np. kucharzy, właścicieli miejsc, wytwórców, usługodawców itp. funkcjonujących w restauracjach i innych lokalach gastronomicznych, w gospodarstwach rolnych lub agroturystycznych, przetwórniach, pensjonatach, firmach cateringowych lub dostawczych itp.

 

Ad 1:

Rekomendacja badawcza wydawana jest po zakończeniu procesu weryfikacji przeprowadzanej przez naszą komisję złożoną z przedstawiciela laboratorium badawczego oraz członka lub członków naszego regionalnego convivium. Rekomendacja badawcza zawiera ocenę potraw lub miejsc (do wyboru), dotyczy też zaplecza, składu i dostaw, a przede wszystkim zawiera laboratoryjne badanie składu produktów lub potraw, jest maksymalnie obiektywna i weryfikowalna, jest okresowa i warunkowa, tzn. że może być wycofana, jeśli nasza komisja stwierdzi niezgodności.

Ad 2:

Rekomendacja promocyjna wydawana jest po zakończeniu procesu weryfikacji przeprowadzanej przez naszą komisję złożoną z członków naszego regionalnego convivium SFDS. Rekomendacja promocyjna zawiera ocenę postaw, osób i miejsc, dotyczy też zaplecza, składu i dostaw, jest okresowa i warunkowa, tzn. że może być wycofana, jeśli nasza komisja stwierdzi niezgodności.

***

W SPRAWIE REKOMENDACJI: SLOWFOODDOLNYSLASK(AT)GMAIL.COM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *