Slow Food w Polsce

Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi conviviami działającymi w podobnych celach i wyznających podobne wartości, będących w kontakcie z matczyną organizacją Slow Food International.

Celem sieci „Slow Food w Polsce” jest promocja bioróżnorodności, edukacja kulinarna i rolnicza, udział w kampaniach sieci Slow Food International, ochrona lokalnych zasobów rolniczych, ogrodniczych i kulinarnych, zrównoważona promocja uczciwych miejsc, ludzi i produktów, kojarzenie wytwórców z konsumentami. Nasze convivia zrzeszają KONSUMENTÓW, z których tylko cześć jest wytwórcami żywności – kojarzymy te środowiska ze sobą, aby dostęp do najlepszej, lokalnej żywności był łatwiejszy. Dlatego zapraszamy wszystkich konsumentów – nie trzeba produkować żywności, aby być częścią ruchu Slow Food (członkostwo jest indywidualne, osobowe, a nie podmiotowe). W sieci „Slow Food w Polsce” współpracuje obecnie kilka społeczności lokalnych w swoim regionie:

Slow Food Dolny Śląsk (link)


 Slow Food Małopolska (link)


Slow Food Breslavia Wrocław (link)Convivia zainteresowane pozytywną i zrównoważoną współpracą sieciową w skali całego kraju, Unii Europejskiej, Europy oraz Globu zapraszamy do kontaktu z nami: slowfoodwpolsce(at)gmail.com

Współpracą conviviow polega na stałym kontakcie i wspieraniu się w codziennych sprawach związanych z celami działania ruchu Slow Food. Lubimy się i szanujemy. Planujemy wspólne projekty w skali roku, aby symultanicznie w kilku regionach popularyzować filozofię i ruch Slow Food, którego celem jest promocja i ochrona lokalnych odmian, gatunków, ras, technik i potraw, a także ludzi i miejsc działających zgodnie z naszym hasłem: dobre, czyste, uczciwe i lokalne. Wspólnie zorganizowaliśmy obchody międzynarodowego, slowfoodowego święta: Terra Madre Day w dniu 10 grudnia 2016 roku. Każde convivium z sieci „Slow Food w Polsce”, a także setki innych conviviów na całym świecie, przeprowadziło swoja akcje na swoim terenie, a razem promowaliśmy nasze działania w mediach.

Każdy, kto chce dołączyć do ruchu Slow Food i aktywnie działać, albo po prostu wesprzeć go swoimi składkami, rejestruje się w Slow Food International i wybierając convivium według swoich sympatii lub miejsca zamieszania lub pracy. Członkostwo w conviviach nie oznacza zawsze członkostwa w stowarzyszeniach, które poszczególne convivia mogą założyć na swoim terenie. Convivium nie ma osobowości prawnej. Niektóre convivia w sieci „Slow Food w Polsce” założyły prężne stowarzyszenia.

W Polsce ruch Slow Food istnieje w różnych formach. Niektóre są rzetelne, inne nie. Niektóre stale współpracują z biurem centralnym we Włoszech, inne nawet o nim nie słyszały lub nie chcą słyszeć. Niektóre działają blisko idei, filozofii i reguł Slow Food International, szanując je i przestrzegając ich, a inne niestety wykorzystują tylko znak ślimaka i robią coś niespójnego z tą filozofią. To nie jest jednorodny ruch, a nie wszyscy mamy możliwość nadzorować sytuację, aby nie dopuszczać do nadużyć. Jak wiecie, one zdarzają się tym częściej, im lepsza i silniejsza jest jakaś marka, którą wypracowali inni, najczęściej w ramach pracy społecznej, czyli nieodpłatnej. Do takich marek wielu klei się dużo później, gdy są one silne. W ruchu Slow Food działa ogromna liczba ludzi i w 99% przypadków są to działania WOLUNTARYSTYCZNE, tj. NIEODPŁATNE. Działają ci, którzy rozumieją potrzebę kolektywnej pracy dla dobra publicznego, ci, którzy chcą i nie kierują się złymi pobudkami, np. nieuczciwą konkurencją, skłonnościami monopolistycznymi, czy chęcią osobistego zysku kosztem społecznej marki i pracy innych ludzi. Są to pozytywne, lojalne, aktywne, pracowite, mądre i zdolne osoby, które współpracują w sieci Slow Food International. Takie osoby łączy nowa sieć „Slow Food w Polsce”, która woluntarystycznie i we współpracy z centralnym biurem Slow Food International promuje działania ruchu i niektórych polskich Conviviów, których przedstawiciele myślą podobnie, mają podobne cele SPÓJNE Z FILOZOFIĄ I KAMPANIAMI SLOW FOOD INTERNATIONAL. Sieć „Slow Food w Polsce” zainicjowaliśmy w 2016 roku.

W Internecie nie znajdziecie wyczerpujących i autentycznych informacji nt. kondycji i struktury ruchu Slow Food w Polsce ani Slow Food International. Nasza strona jest pod tym względem najbardziej rzetelna, ale wciąż nie jest wyczerpująca, bo uzupełniamy ją woluntarystycznie, bezpłatnie – od czasu do czasu zajmuje się tym zaledwie kilka osób. Z powodu braku rzetelnych i prawdziwych informacji o ruchu Slow Food narosło w Polsce wiele mitów i niejasności. Staramy się je wyjaśniać, m.in. wspierając studentów różnych uczelni, którzy zdecydowali się pisać prace magisterskie o ruchu Slow Food. Robimy to nieodpłatnie, ale na określonych warunkach wspierających ruch – studenci rejestrują się w ruchu Slow Food.

Idee ruchu Slow Food wyjaśnia stale przewodnicząca convivium Slow Food Dolny Śląsk, Anna Rumińska, nieodpłatnie pracująca w grupach roboczych Slow Food International i stale propagująca filozofię Slow Food podczas warsztatów, wykładów i bazarów. Oto kilka reguł, które wyjaśnienia również członkom Slow Food – samo przynależenie do ruchu wcale nie oznacza, że rozumie się jego strukturę, ideę i cele. Ludzie często rejestrują się w ruchu Slow Food w geście poparcia dla działań lokalnego Convivium, również po to, by dodać swoje pieniądze do globalnej działalności, aby mieć swój wkład w realną zmianę, aby dodać swoje zasoby intelektualne lub materialne, aby dowiedzieć się więcej i rozwijać swoją wiedzę, umiejętności i działania:

Ruch Slow Food nie polega na „powolnym przyrządzaniu posiłków” – to spłycenie filozofii i idei niestety pojawia się co jakiś czas w mediach powielane przez nierzetelnych autorów. Można zrobić szybko, bardzo szybko doskonałe, slowfoodowe danie z uczciwych, slowfoodowych składników. Zdarza się, że idei SLOW FOOD bardzo bliska jest żywność STREET FOOD, w tym rozumieniu traktowana jako fast food, czyli szybka, ale uczciwa, uliczna przekąska, która daleka jest od JUNK FOOD, czyli śmieciowego jedzenia. W Slow Food, jeśli mówimy o tempie i czasie, to mamy na myśli SPOWOLNIENIE trybu życia, niekoniecznie samego gotowania. Szef(owa) kuchni może być slowfoodową kucharką lub kucharzem przygotowując szybko potrawy. Tu chodzi o czas metaforyczny i w szerszej skali.

Ruch Slow Food to nie jest również promowanie kuchni historycznej bez podkreślania czystości składników i ich pochodzenia z niewielkich gospodarstw – zgodnie z dawnymi praktykami kulinarnymi i ogrodniczymi, które jako takie stanowić powinny sedno kuchni historycznej, które nie powinna skupiać się wyłącznie na smaku i formie, ale też formule rolnictwa i ogrodnictwa.

Ruch Slow Food to nie jest też formuła „domowego jedzenia” przygotowanego ze składników masowych i importowanych, wysoko chemizowanych owoców i warzyw (np. orzechów, migdałów, kakao, cytrusów, serów, mięsa itp.) z masowych, konwencjonalnych upraw i hodowli.

Ruch Slow Food to nie jest też formuła tzw. „zdrowej żywności” lub „regionalnych produktów” pochodzących z monokultur rolniczych, masowych upraw, wielkich gospodarstw i firm, nagradzanych w rozmaitych plebiscytach, konkursach i festiwalach, np. zbóż, warzyw i owoców z glifosatem i GMO, mięsa i ryb z masowych hodowli lub niezrównoważonych odłowów (np. ze zelektryfikowanego rybactwa)
O działaniach, filozofii, celach ruchu przeczytasz w innych zakładkach naszej strony.

Dla konsumentów jest to bardzo ważne, aby Slow Food oznaczał to, co znają z Włoch, Niemiec, Anglii i innych krajów z pozytywnie rozwiniętą siecią Conviviów w hierarchii krajowej, regionalnej i miejskiej. Dlatego każdy członek Slow Food i lokalnych Conviviów ma obowiązek dbać o rzetelne użycie logo Convivium lub Slow Food International. Jest to bardzo ważne dla jakości Conviviów czerwonego ślimaka, który jest znakiem dorosłych Conviviów, tj. dla osób powyżej 35 r.ż. Zielony ślimak, to sieć młodzieżowa „youth” (do 35 r.życia) – elastyczna, mobilna, zmienna, dostosowana do zmienności młodzieży, z założenia niebudująca Conviviów zgodnie z postanowieniami Slow Food International; sieć youth współpracuje czasem z czerwonoślimakowymi, dorosłymi Conviviami, ale nie w każdym regionie tak jest. Są też inne ślimaki – kolorowe, spiralne itd. Są też tzw. Slow Food Communities, czyli społeczności, wspólnoty nieformalne realizujące idee i cele Slow Food International. To wszystko świadczy o tym, że wielu ludziom bliska jest ta filozofia. Dlatego też wielu sądzi, że Slow Food to ogólnodostępny znak i fraza, a tak nie jest, ponieważ znak i fraza są zastrzeżone.

W ruchu i filozofii Slow Food liczy się przede wszystkim człowiek, jednostka, za którą stoi dziedzictwo, dorobek, aktywność, wytwory… Pojawienie się ślimaka nie oznacza więc wcale slowfoodowej rzetelności – trzeba jeszcze (samodzielnie lub z naszą pomocą) sprawdzić takie miejsce lub produkty. Nie miejcie do nas pretensji, że ktoś źle rozumie tę filozofię, nie ma pojęcia o zastrzeżeniu znaków i zasadach ich użycia, ani o strukturze, projektach i kampaniach Slow Food. W ciągu wielu lat w Polsce narosło wiele nieporozumień na ten temat. Dlatego pragniemy to wyjaśnić i <robić Slow Food> w formie, która jest nam bliska i zgodna z filozofią Slow Food International. Nie ma w Polsce convivium krajowego i w sieci „Slow Food w Polsce” działamy dobrowolnie, na równorzędnych zasadach.

Najważniejsze cele sieci „Slow Food w Polsce” to realizowanie hasła dotyczącego globalnego i lokalnego systemu żywności: DOBRE CZYSTE UCZCIWE” + LOKALNE I SEZONOWE (Convivia) poprzez podstawowe założenia:
– DOSTĘPNOŚĆ – produkty slowfoodowe muszą mieć zrównoważoną cenę odzwierciedlającą nakład pracy i zasobów zużytych na ich wytworzenie, a cena musi być dostępna dla przeciętnego konsumenta; oznacza to całkowite odcięcie się od elitaryzmu i kategorii „produktu luksusowego”,
– BIORÓŻNORODNOŚĆ – ochrona i promocja kampanii społecznych, rolniczych i żywieniowych, w których uczestniczy lub które prowadzi nasza matczyna organizacja Slow Food International wraz z rzetelnymi conviviami (o nich poinformuje Convivium Leader właściwy dla regionu),
– EDUKACJA – edukacja jedzeniowa, dbałość o żywienie dzieci i dorosłych, z podkreśleniem wagi pochodzenia składników, ich czystości, uczciwości, wspierania drobnego rolnictwa, etycznej produkcji, uprawy, hodowli, łowiectwa, rybołóstwa, wędkarstwa, zbieractwa,
– WSPÓŁPRACA – pozytywna, lojalna i aktywna współpraca w lojalnym partnerstwie, również z różnymi podmiotami lokalnymi i nielokalnymi, w tym zagranicznymi (w sieci Slow Food w Polsce lub poza nią),
– TROSKA O INNYCH – troska o losy mieszkańców kontynentów wyzyskiwanych rolniczo i społecznie, tj. Afryki, Azji i Ameryki Południowej, a także wsparcie dla mieszkańców, partnerów z tych kontynentów,
– PROJEKTY i KAMPANIE – udział w głównych projektach realizowanych przez Slow Food International i poszczególne, rzetelne Convivia.
Rekomendacje w sieci Slow Food w Polsce wydawane są przez Convivia regionalne. Nie honorujemy żadnych innych rekomendacji. Nie istnieje convivium krajowe Slow Food i nie zgadzamy się z wydawaniem rekomendacji wykorzystujących markę Slow Food International w prywatnych rekomendacjach umowach handlowych. Wszystkie rekomendacje Slow Food musza być wydawane wyłącznie okresowo, tj. na wyraźnie określony czas. Osoby ubiegające się o rekomendacje Slow Food powinny być zarejestrowane (i aktywne w działaniach) w ruchu Slow Food International. Zabronione jest użycie logo Slow Food International lub Convivium Slow Food bez zgody Przewodniczącego Convivium i bez ważnej rekomendacji wydanej w oparciu o szczegółowe reguły ustalane przez Convivium. Zabronione jest też użycie dowolnych logo Slow Food na opakowaniach produktów lub elementach budynków lub pojazdów bez zgody Przewodniczącego Convivium Slow Food.

Kontakt: slowfoodwpolsce[at]gmail.com

Zapraszmy do sieci convivia, które utożsamiają się z naszymi ideami i celami. Zachęcamy do tworzenia nowych Conviviów – pomożemy w tym, jeśli cel istnienia Convivium jest spójny z ideą Slow Food i naszymi ideami.