O ruchu Slow Food w Polsce

Marka SLOW FOOD - obalamy mity:

W Polsce ruch Slow Food istnieje w różnych formach. Niektóre są rzetelne, inne nie. To nie jest jednorodny ruch, ale są podmioty i osoby, które współpracują w sieci. Do takich należymy my: nowa sieć Slow Food w Polsce, która łączy i promuje działania matczynej organizacji Slow Food International oraz kilku regionalnych Conviviów w Polsce - alfabetycznie:

Slow Food Dolny Śląsk

Slow Food Kujawsko-Pomorskie

Slow Food Malopolska

Slow Food Podlasie

Slow Food Warszawa

(uwaga na pomyłki; właściwa strona Convivium na FB zawiera informacje o naszej sieci)

Do sieci dołączają kolejne Convivia.

Nie znajdziecie w sieci wyczerpujących informacji nt. kondycji i struktury ruchu Slow Food w Polsce. Najwięcej wiadomości zawiera strona Convivium Slow Food Dolny Śląsk. Z powodu braku informacji narosło wiele mitów i niejasności. Staramy się je wyjaśniać, m.in. prowadząc studentów różnych uczelni, którzy zdecydowali się pisać prace magisterskie o ruchu Slow Food. Robimy to nieodpłatnie, ale na określonych warunkach.

Niektórzy beztrosko wieszają sobie logo ślimaka i frazę SLOW FOOD na drzwiach ich lokali i wyjaśniają, że "my tak powoli gotujemy, u nas trzeba długo czekać". To NIE JEST ruch Slow Food.

Są i tacy, którzy mówią "u nas serwujemy tylko zdrową żywność" i podają na talerzu kaszę jaglaną z glifosatem albo pozalokalne cytryny i migdały z masowych, konwencjonalnych upraw. To również NIE JEST ruch ani filozofia Slow Food.

Jeszcze inni zapewniają, że są "slowfoodowi", ponieważ "potrawy przyrządzają własnoręcznie", a że z konwencjonalnych produktów kupowanych w hipermarketach..., to dla nich mniej ważne. To również NIE JEST właściwa filozofia Slow Food. Dla konsumentów bowiem jest to bardzo ważne, aby Slow Food oznaczał to, co znają z Włoch, Niemiec, Anglii i innych krajów z pozytywnie rozwiniętą siecią Conviviów w hierarchii krajowej, regionalnej i miejskiej. Jest to bardzo ważne dla organizacji Slow Food International i nas, Conviviów czerwonego ślimaka, które pod tą organizacją działają. Zielony ślimak, to sieć młodzieżowa "youth" (do 30 r.życia) - elastyczna, mobilna, zmienna, dostosowana do zmienności młodzieży, z założenia niebudująca Conviviów zgodnie z postanowieniami Slow Food International; sieć youth współpracuje czasem z czerwonoślimakowymi, dorosłymi Conviviami, ale nie w każdym regionie tak jest. Są też inne ślimaki - kolorowe, spiralne itd. Świadczy to o tym, że wielu ludziom bliska jest ta filozofia, dlatego wielu sądzi, że Slow Food to ogólnodostępny znak i fraza. To ma swoje dobre strony, ale ma i złe - w wyniku braku informacji nadużywa się i zawłaszcza logo, frazy, a nawet nazwy projektów. Jednak najważniejsze jest, aby w lojalny, spokojny i uśmiechnięty sposób realizować kampanie slowfoodowe: ochronę bioróżnorodności i niedopuszczanie do jej eliminacji.

W ruchu i filozofii Slow Food liczy się przede wszystkim człowiek, jednostka, za którą stoi dziedzictwo, dorobek, aktywność, wytwory... Pojawienie się ślimaka nie oznacza więc wcale slowfoodowej rzetelności - warto sprawdzić takie miejsce lub produkt. Nie miejcie do nas pretensji, że ktoś źle rozumie tę filozofię, nie ma pojęcia o zastrzeżeniu znaków i zasadach ich użycia, ani o strukturze, projektach i kampaniach Slow Food. W ciągu wielu lat w Polsce narosło wiele nieporozumień na ten temat. Dlatego pragniemy to wyjaśnić i <robić Slow Food> w formie, która jest nam bliska i zgodna z filozofią Slow Food International, matczyną organizacją. Nie ma bowiem żadnej innej pośredniej, wbrew temu, co wielu twierdzi.

Niektórzy pragną utrzymać ruch w tajemnicy lub sferze domysłów i niejasności, aby wyłącznie elitarystycznie promować go wśród zamożnych konsumentów. To nie jest autentyczny ruch Slow Food. Takie działania winny istnieć niezależnie, w jakimś zakresie spełniają oczekiwania tamtych grup konsumentów, ale nie mogą wprowadzać w błąd nt. filozofii, ruchu i organizacji oraz nie mogą naruszać ich dobrego imienia.

Ruch Slow Food opiera się na działaniach CONVIVIÓW - lokalnych społeczności złożonych z aktywnych członków, którzy wybierają spośród siebie Convivium Leader, który ma za zadanie realizować określone zadania. Każdy może założyć Convivium - w naszej sieci lub poza nią, to wolny wybór.

Najważniejsze cele ruchu Slow Food to realizowanie hasła dotyczącego globalnego i lokalnego systemu żywności: DOBRE CZYSTE UCZCIWE" + LOKALNE I SEZONOWE (Convivia) poprzez podstawowe założenia:

- DOSTĘPNOŚĆ dla przeciętnego konsumenta i odcięcie się od elitaryzmu,

- ochrona BIORÓŻNORODNOŚCI i promocja kampanii społecznych, rolniczych i żywieniowych, w których uczestniczy lub które prowadzi nasza matczyna organizacja Slow Food International wraz z rzetelnymi conviviami (o nich poinformuje Convivium Leader właściwy dla regionu),

- EDUKACJA jedzeniowa i dbałość o żywienie dzieci i dorosłych, innym słowem dbałość o zdrowie,

- pozytywna, lojalna i aktywna WSPÓŁPRACA członków biernych lub aktywnych - w partnerstwie z różnymi podmiotami lokalnymi i nielokalnymi, w tym zagranicznymi (w sieci Slow Food w Polsce lub poza nią),

- troska o losy mieszkańców KONTYNENTÓW wyzyskiwanych rolniczo i społecznie, tj. Afryki, Azji i Ameryki Południowej, a także wsparcie dla mieszkańców, partnerów z tych kontynentów,

- udział w głównych projektach realizowanych przez Slow Food International i poszczególne, rzetelne Convivia.

To bardzo ważne założenia i my w sieci "Slow Food w Polsce" realizujemy właśnie te wzbogacając myślenie globalne o działanie lokalne.

Rekomendacje Slow Food w Polsce wydawane są OSOBOM, które ww. założenia rozumieją, szanują i deklarują realizować wspólnie z nami.

Rekomendacje w sieci Slow Food w Polsce wydawane są przez Convivia regionalne - imiennie kluczowym OSOBOM (nie podmiotom ani miejscom) reprezentującym restauracje, gospodarstwa lub wytwórnie/przetwórnie. Jeśli OSOBA z rekomendacją Slow Food odejdzie z takiego miejsca, ono automatycznie traci związek z filozofią Slow Food i może starać się o nową rekomendację. Rekomendacje wydawane są okresowo i na certyfikacie zamieszczona jest data ważności rekomendacji.

W ten sposób KUCHARZ, ROLNIK, WYTWÓRCA, PRZETWÓRCA ma w ręce atut: rekomendację, rodzaj certyfikatu. W ten sposób chcemy odciąć się od wszelkich rekomendacji i certyfikatów wydawanych miejscom, np. restauracjom, które niestety nie zawsze utrzymują poziom slowfoodowej oferty po odejściu Szefa Kuchni wiernego naszej filozofii. Rekomendacje i certyfikaty wszelakiego rodzaju są niestety często zwyczajnym pośrednictwem sprzedaży i wprowadzają konsumentów w błąd. Od tego również chcemy się odciąć, ponieważ dostajemy wiele zapytań i wyrazów pretensji, że miejsce rekomendowane kulinarnie (slowfoodowo lub inaczej) ma w swej ofercie produkty absolutnie niespełniające wymogów, z jakimi konsumenci kojarzą owe dokumenty.

W ten sposób chcemy chronić i promować OSOBY, a dopiero potem ich miejsca. Rotacja w restauracjach jest ogromna i w oparciu o filozofię Szefa Kuchni lokale często budują swój PR i marketing. Zdarza się niestety, że nie szanują tego i pozbywając się owego zaangażowanego Szefa Kuchni lokale nadal reklamują swoje miejsca, jako slowfoodowe lub zrównoważone w inny sposób. Konsumenci tego nie akceptują albo po prostu są wprowadzani w błąd, co odkrywają po fakcie.

UWAGA: Rekomendacja Slow Food NIE JEST równoważna z członkostwem, ANI ODWROTNIE. Obalamy mit: członkostwo lub bierna rejestracja w Slow Food (w Polsce: min.15 EUR rocznie od osoby) NIE JEST równoznaczna z rekomendacją Slow Food. Członkami ruchu Slow Food są LUDZIE = OSOBY = JEDNOSTKI, a nie podmioty, miejsca lub produkty.

Dla celów rozpoczęcia procesu przyznania rekomendacji oczekujemy, że przynajmniej 4 osoby z restauracji i 2 osoby z małych gospodarstw lub wytwórców będą zarejestrowani w Slow Food i odpowiednim Convivium regionalnym.

Trzecim sposobem na promowanie marki Slow Food i jednocześnie na wzmocnienie swego zespołu, wytworu lub miejsca, jest PRODUKT SPOŻYWCZY i jego OPAKOWANIE. Nie wolno umieszczać logo ani Slow Food, ani logo Convivium na opakowaniach, jeśli nie spełnia się określonych warunków. W uzasadnionych sytuacjach i w wyniku określonych procedur można otrzymać prawo do umieszczenia logo Slow Food Convivium na opakowaniu swego produktu, np. butelce, pudełku lub worku. Warunkiem jest zawsze współpraca na rzecz ochrony tego produktu i rezygnacja z negatywnie rozumianej konkurencji. W tej sprawie należy skontaktować się z Convivium Leader właściwego regionalnego Convivium w sieci Slow Food w Polsce albo z siecią SLOW FOOD W POLSCE: slowfoodwpolsce[at]gmail.com

SF Dolny Śląsk i Wrocław: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

SF Kujawsko-Pomorskie: aklesta.nawrocka[at]gmail.com

SF Małopolska: slowfoodmalopolska[at]gmail.com

SF Warszawa: varsavia[at]slowfood.waw.pl

Do naszej sieci Slow Food w Polsce zapraszamy wszystkich, którym bliska jest filozofia Slow Food i są gotowi aktywnie i lojalnie współpracować na rzecz ochrony bioróżnorodności, edukacji żywieniowej,dziedzictwa kulinarnego regionów, kampanii społecznych i rolniczych i promocji osób zaangażowanych w zrównoważony sposób w rozwój gastronomii swego regionu.

W Polsce znajdziecie też inne informacje o Slow Food - jest wiele osób, które promują tę filozofię i dobrze, że chcą to robić. Każdy może pozytywnie i spokojnie działać na rzecz ochrony bioróżnorodności, nie tylko dobrego smaku. Każda grupa pasjonatów filozofii Slow Food może ZAŁOŻYĆ CONVIVIUM. Osobom, pragnącym z nami współpracować, pomagamy w tym bardzo owocnie. Zapraszamy też inne cConvivia istniejące, które chcą się do nas dołączyć i działać w pozytywnym nastroju i zdecentralizowanej, a jednocześnie zwartej sieci, wolnej od elitaryzmu i niesnasek. Nie przeszkadzamy innym działać inaczej, robimy to, co nam w duszy gra nie naruszając cudzych interesów <3 Zapraszamy do naszej ślimakowej sieci Slow Food w Polsce! 🙂

Polecamy:

Slow Food International - matczyna organizacja

SlowFood.EDU.pl - nasz partnerski portal ogólnopolski

Poniższa mapa przedstawia te polskie Convivia, które współpracują w naszej sieci. Są też inne, które działają odrębnie i po swojemu. Zanim skontaktujecie się z przedstawicielami, upewnijcie się, czy trafiliście do Convivium w naszej sieci, bo w internetach pojawiają się rozmaite podróbki.

Na szaro: państwa, w których działają Convivia Slow Food, a w nich m.in. sieć "Slow Food w Polsce"