Oto mało znana apoteoza Śląska. Pewien Dolnoślązak o przydomku Vulturinus i Cervimontanus (Pankracy Geier) napisał w ponad sześciuset wersach w 1506 roku będąc w Padwie i tęskniąc mocno za swoją Małą Ojczyzną. Ano tak, Litwa ma swoją apoteozę, a Śląsk ma swoją, wprawdzie dużo krótszą, ale za to o wiele starszą i rozleglejszą terytorialnie.

kliknij na zdjęcie, by powiększyć

Fragment, który tu widzicie, poświęcony jest Jeleniej Górze, tj. Hryszberdze lub Hyrszberdze, jak pięknie zadecydował autor przekładu, Wojciech Grzelak. Całe dzieło, Panegiryk Śląski, poświęcone jest ponad czterdziestu miastom Śląska. Miłej lektury! Udostępniajcie, popularyzujcie, niechaj przewodnicy deklamują wraz z turystami 🙂

kliknij na zdjęcie, by przejść do artykułu

W treści poematu odnajdujemy też wątki gastronomiczne, by nie rzec kulinarne.