Slow Food „WOJ:WIEDZA O JEDZENIU” Wrocław-Pawłowice

Jako Partnerzy Organizatorów Festiwalu Sera&Wina, tj. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych oraz Stowarzyszenia Winiarzy Dolnośląskich, zapraszamy SFojsko na wspaniałe wydarzenie dla smakoszów sera i wina, a także innych doskonałych  zapraszamy też miłośników dobrej, czystej i uczciwej żywności, która znajdzie się na Festiwalu, podobnie jak w zeszłorocznej edycji. Stoiska naszych SFojaków będą oznaczone CZERWONYM ŚLIMAKIEM 🙂 Strona internetowa Festiwalu: http://www.up.wroc.pl/seriwino Zapraszamy szczególnie serdecznie rodziny lub dzieci z dorosłymi opiekunami do udziału w naszych bezpłatnych warsztatach kulinarnych z cyklu WOJ:WIEDZA O JEDZENIU. Warsztaty będą prowadzone przez członków convivium Slow Food Dolny Śląsk z wykorzystaniem ich produktów. g.12.00-13.30 Warsztat kulinarny pt. "ZIELENINA I OLEJE - WOJ:WIEDZA O JEDZENIU" + podtytuł: "Jak przyrządzać warzywa i jadalne chwasty?" prezentacja i degustacja różnych rodzajów olejów, warzyw, kiszonek i chwastów jadalnych, przygotowanie przykładowej potrawy. g.13.30-15.00 Warsztat kulinarny pt. "KASZE I MĄKI - WOJ:WIEDZA O JEDZENIU" + podtytuł: "Podpłomyki i jagły - polska pizza, polski kuskus" prezentacja kilkunastu rodzajów mąki i kaszy, ręczne tłuczenie ziarna na mąkę, przygotowanie i degustacja podpłomyków. g.15.00-16.30 Warsztat kulinarny pt. "CUKRY I SOKI - WOJ:WIEDZA O JEDZENIU" + podtytuł: "Dolnośląskie dolce vita - jak słodzić, by nie przesłodzić" prezentacja różnych rodzajów cukrów, degustacja soków tłoczonych bezcukrowych, przygotowanie przykładowego śniadania i sosu. INFORMACJA O ZAPISACH Wstęp: warunkiem udziału jest mailowe zgłoszenie Zapisy: slowfooddolnyslask@gmail.com Termin zapisów: 15 września 2015 r. Wiek dzieci: min.6 lat Treść zgłoszenia mailowego: imię, nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko dorosłego opiekuna, tel. kontaktowy, informacja o uczuleniach, nietolerancji i innych preferencjach żywieniowych. UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA / NIE PRZEWIDUJEMY PRZEKRACZANIA TERMINU ZGŁOSZEŃ UWAGA - Wymagany wkład każdej pary uczestników (tylko na czas warsztatu): WARSZTAT "ZIELENINA" (g.12.00-13.30): --- jedna butelka szklana bez etykiety wypełniona wodą pitną WARSZTAT "KASZE" (g.13.30-15.00): --- jeden moździerz WARSZTAT "CUKRY" (g.15.00-16.30): --- dwa nożyki INFORMACJA O PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO: Z produktów pochodzenia zwierzęcego zastosowany będzie miód. INFORMACJA O ALERGENACH: W warsztatach będą zastosowane produkty takie jak: mąka pszenna, żytnia lub z innych ziaren, orzechy, owoce, warzywa, zioła, miody itp. PROGRAM KAŻDEGO WARSZTATU: 1.Powitanie uczestników, ubranie fartuchów, czapek, identyfikatorów itp. 2.Podział na grupy. 3.Prezentacja produktów i wyjaśnienie ich zalet lub ryzyka (tu: ewent.krótka projekcja). 4.Zabawa ruchowa. 5.Przygotowanie przykładowych potraw. 6.Sprzątanie miejsc pracy. 7.Wspólne nakrywanie stołu. 8.Wspólna biesiada przy stole. 9.Chwila dla fotografów. 10.Wręczenie pamiątkowych certyfikatów i upominków. UWAGI: 1.Udział w warsztatach równa się zgodzie uczestników na przetwarzanie danych osobowych przez naszą organizację oraz zgodzie na publikowanie wizerunku uczestników w mediach i publikacjach Slow Food Dolny Śląsk oraz Organizatorów Festiwalu. 2.Dorośli opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za swoich podopiecznych w czasie trwania warsztatów. 3.Warsztaty są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. ---------------- OPIS CAŁEGO WYDARZENIA: II Święto Sera i Wina - Spotkania Regionów Sobota, 19.09.2015 r.* 8.30 – 13.30 – trzyetapowe szkolenie dla winiarzy: Ocena fizjologiczna owoców i przygotowanie do zbiorów Prowadzący: Agnieszka Rousseau, enolog Proste metody analityczne i analiza sensoryczna wykorzystywane podczas monitoringu dojrzałości (chemicznej, technologicznej, aromatycznej) oraz optymalne wyznaczenie daty zbiorów winorośli. Aromaty pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe – pływ warunków dojrzewania, terminu zbiorów i technologii na jakość wina. Winnica- zasady właściwego pobierania próbek i analiza sensoryczna. 11.00 – 17.00 – szkolenia dla serowarów 11.00 – 12.30 – Co sprawia, że mleko jest zdrowe? Jak rozpoznać jakość mleka? Prowadzący: Prof. Dr. Ton Baars 12.00 – 17.00 – ocena ekspercka w konkursie na najlepszy ser 12.30 – 14.00 – Techniczno- technologiczne uwarunkowania przy produkcji serów świeżych i dojrzewających Prowadzący: dr Krzysztof Bohdziewicz 14.00 – Przerwa kawowa 14.20 – 16.00 – Biopreparaty stosowane w produkcji serów i ich wpływ na jakość ostatecznych wyrobów Prowadzący: dr Marek Szołtysik 16.00 – 17.00 – Grupa laboratoriów Eurofins. Prowadzący: mgr Tomasz Andrzejewski Zgłoszenia na szkolenia odbywają się drogą mailową przez poszczególne Stowarzyszenia. KARTA ZGŁOSZENIA dostępna na stronie Organizatora - KLIKNIJ TUTAJ Kontakt: Serowarzy: serowarzy@gmail.com Sylwester Wańczyk, tel: 605 160 009 Winiarze: rafal@wzgorzatrzebnickie.pl Rafał Wesołowski, tel: 691 647 042 * Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.  Niedziela, 20.09.2015 r.   10.00 – rozpoczęcie kiermaszu 12.00 – 13.30 –  warsztat kulinarny Stowarzyszenia Slow Food Dolny Śląsk pt.: ZIELENINA I OLEJE - WOJ:WIEDZA O JEDZENIU – Jak przyrządzać warzywa i jadalne chwasty? 12.30 – pokaz zespołu Jedliniok 13.00 • Laboratorium Smaku Sera • rozpoczęcie konkursu eksperckiego na najlepsze wino 13.30  UROCZYSTE OTWARCIE 13.30 – 15.00 – Warsztat kulinarny Stowarzyszenia Slow Food Dolny Śląsk pt.: KASZE I MĄKI - WOJ:WIEDZA O JEDZENIU – Podpłomyki i jagły - polska pizza, polski kuskus 13:45 – 14.14 – Pokaz Gimnastyczny UKS "Kopernik" Wrocław 14.15 – pokazy gastronomiczne Zbigniewa Koźlika, szefa kuchni Hotelu HP Park Plaza 15.00 – 16.30 – Warsztat kulinarny Stowarzyszenia Slow Food Dolny Śląsk pt.: CUKRY I SOKI - WOJ:WIEDZA O JEDZENIU – Dolnośląskie dolce vita - jak słodzić,by nie przesłodzić? 15.00 – Laboratorium Smaku Wina – warsztat połączony z profesjonalną degustacją wina, nauką oceniania, poprowadzony przez sommeliera Krzysztofa Porębskiego 15.30 – rozstrzygnięcie konkursów konsumenckiego i eksperckiego na najlepszy ser oraz na najlepsze wino 17.00 – zakończenie święta Chęć udziału w warsztatach niedzielnych prosimy zgłaszać do: Convivium Slow Food Dolny Śląsk: Anna Rumińska, slowfooddolnyslask@gmail.com tel: 660 968 363 Serowarzy: serowarzy@gmail.com Sylwester Wańczyk, tel: 605 160 009 Winiarze: rafal@wzgorzatrzebnickie.pl Rafał Wesołowski, tel: 691 647 042 ********************** Together with the Main Organizer and our Partner, the University of Nature, we hereby present the programme of the event: “II Annual Holiday of Cheese and Wine. Regional Meetings,” as a part of which we run our workshops and stalls of SFojaki. SATURDAY September 19th, 2015* 8.30 – 13.30 – Three-stage training for winemakers: Physiological evaluation of fruits and preparation for harvest. Lecturer: Agnieszka Rousseau, enologist 1.Simple analytical methods and sensory analysis applied during the monitoring of maturity (chemical, technological, aromatic) as well as optimal setting of the date for the harvest of grapes. 2.Aromas - primary, secondary and tertiary – the influence of ripening conditions, date of harvest and technology on the quality of wine. 3.Vineyard – the rules of sampling and sensory analysis. 11.00 – 16.00 – Training for cheese makers 11.00 – 12.30 – What makes milk healthy? How to recognize the quality of milk? Lecturer: Prof. Dr. Ton Baars 12.00 – 17.00 – Expert appraisal in the competition for the best cheese 12.30 – 14.00 – Technical and technological factors in the production of fresh and matured cheese Lecturer: Dr. Krzysztof Bohdziewicz 14.00 - Coffee break 14.20 – 16.00 – Biopreparations used in the production of cheese and their influence on the quality of final products Lecturer: Dr. Marek Szołtysik 16.00 – End of the day Applications for the training are to be made by email through respective Associations. APPLICATION CARD available here Contact: Cheese makers: serowarzy@gmail.com, Sylwester Wańczyk, 605160009 Wine makers: rafal@wzgorzatrzebnickie.pl, Rafał Wesołowski, 691647042 Slow Food Lower Silesia: slowfooddolnyslask#gmail.com, Anna Rumińska 660968363 * Organizers reserve the right to make modifications in the programme.  SUNDAY September 20th, 2015 10.00 – Start of fair – here also the stalls of our SFojaki and Partners – with the emblem of red Snail. 12.30 – 13.00 – Cooking workshop Slow Food Lower Silesia: GREENS AND OILS – WOJ: KNOWLEDGE ABOUT FOOD How to prepare vegetable and edible weed? 12.30 – Performance of Jedliniok band 13.00 --Cheese Taste Laborator --Start of expert contest for the best wine 13.30 – GRAND OPENING 13.30 – 15.00 – Cooking workshop Slow Food Lower Silesia: GROATS AND FLOUR – WOJ: KNOWLEDGE ABOUT FOOD Crude biscuits and millets – Polish pizza, Polish couscous 14.00 – Cooking shows made by Zbigniew Koźlik, chef of HP Park Plaza Hotel 15.00 – 16.30 – Cooking workshop Slow Food Lower Silesia: SUGAR AND JUICES – WOJ: KNOWLEDGE ABOUT FOOD Lower Silesiand dolce vita – how to sweeten not to make too sweet 15.00 – Wine taste laboratory – a workshop combined with professional wine tasting and learning of its appraisal, run by a sommelier, Krzysztof Porębski 15.30 – Adjudication in the consumer and expert contests for the best cheese and best wine 17.00 – End of festival You are welcome to choose the best cheese in the consumer contest! --Each cheese presented will be appraised --Fill in a coupon, cast a vote and take part in a prize-drawing There are regulations of “the Consumer contest for the best cheese” on the entry coupon. All is to be found here.