W Polsce wybory, a tymczasem w Brukseli niejako ukradkiem toczy się walka o zrównoważone rolnictwo. Trzymamy rękę na pulsie dzięki naszemu biuru Slow Food Europe w Brukseli, które utrzymujemy wszyscy m.in. z naszych wspólnych składek członkowskich.

?? Za: SlowFood.com:

“Slow Food Europe” popiera prawników zajmujących się ochroną środowiska w ClientEarth, którzy ostrzegli Komisję Europejską, że jej NIEDOSTOSOWANIE propozycji reformy WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR, ang. CAP) do nowych zobowiązań dotyczących klimatu, środowiska i różnorodności biologicznej w ramach Europejskiego Zielonego Porozumienia (E.Green Deal) może być NIELEGALNE.

W liście do wiceprezydenta Timmermansa ClientEarth mówi, że propozycja reformy WPR, z obecnym brakiem wiążących celów „prawdopodobnie zneutralizuje potencjalną siłę” nowych strategii inicjatyw “Od Pola do Stołu” i “Różnorodność Biologiczna”, więc „może podważyć  Europejskie Zielone Porozumienie (ang. European Green Deal) w całości.” Na początku tego roku Parlament Europejski zwrócił się do Komisji Eur. o przeanalizowanie obecnego wniosku dotyczącego reformy WPR i pełne dostosowanie go do celów określonych w Europejskim zielonym Porozumieniu.

Slow Food Europe popiera skargę ClientEarth i wzywa do pilnych zmian w reformie WPR, która została ostro skrytykowana przez społeczeństwo obywatelskie i europejskie środowisko naukowe, które w swoim ostatnim liście do Komisji Europejskiej wezwali Komisję do drastycznej poprawy, aby nie szkodzić środowisku.

Więcej: