Nasza członkini, pani Natalia, przetłumaczyła dla wszystkich apel nowego prezesa Slow Food International, Edwarda Mukibi, który wystosował on tuż przed Sylwestrem 2022 roku. Dziękujemy, Pani Natalio!

***

Potrzebujemy Was w nadchodzącym 2023 roku: zjednoczeni możemy stawić czoła wyzwaniom i razem zbudować świat, jakiego pragniemy.

Drodzy członkowie ruchu Slow Food i aktywiści z całego świata,

Z radością zwracam się do Was z tej okazji, jeszcze przed świętowaniem końca roku. To dla mnie wielki zaszczyt pisać do Was po raz pierwszy w roli, którą do niedawna pełnił Carlo Petrini.

Wasze zaangażowanie, troska i determinacja w walce o przestrzeganie zasad naszej organizacji, a także Wasza walka o powstrzymanie dewastacji różnorodności biologicznej i kryzysu klimatycznego są dla mnie źródłem zarówno nadziei, jak i dumy. Każdy z Was, kto utożsamia się z wartościami naszej organizacji i aktywnie współuczestniczy w naszej sieci Conviviów, indywidualni członkowie, producenci i społeczności jakże ważne dla historii naszego ruchu – każdy z Was jest fundamentalnym wsparciem rozwoju ruchu Slow Food oraz naszych projektów realizowanych na całym świecie. Pomyślcie chociażby o Arce Smaków, Prezydiach, Sojuszu Szefów Kuchni, a przede wszystkim o projekcie, nad którym pracowałem się od samego jego początku, doświadczając jego niesamowitej roli w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności wielu społeczności, którym są oczywiście Ogrody w Afryce. Projekt ten stanowi również wspaniały przykład realnej współpracy (w przeciwieństwie do współpracy opartej tylko na jednostronnej zapomodze) pomiędzy globalną Północą a globalnym Południem.

Jesteśmy świeżo po edycji Terra Madre poświęconej tematowi „regeneracji” jako koncepcji dotyczącej środowiska, rolnictwa i systemu żywnościowego jako całości, a także Slow Food jako globalnego ruchu opartego na lokalnych społecznościach. Terra Madre to projekt, który wyznaczył punkt zwrotny w historii Slow Food, zmieniając na zawsze jego charakterystykę. I tu chciałbym przypomnieć Wam, że sam pierwszy raz zetknąłem się ze Slow Food w roku 2008, kiedy przyjechałem do Turynu jako delegat z Ugandy. To wydarzenie i praca nad budowaniem sieci Terra Madre w ciągu dwóch lat między edycjami to zasługa ogromnej ilości Waszej energii, siły i wsparcia.

Pracujemy na wszystkich poziomach naszej organizacji, żeby wciąż utwierdzać się w tym, co leży u podstaw naszej filozofii i przygotować grunt pod przyszłość regeneracji.

Nowa Międzynarodowa Rada, która została wybrana na Kongresie Międzynarodowym w lipcu zeszłego roku, to wyrażenie zaangażowania w odnowę i wzmocnienie ruchu Slow Food. Chcę podziękować wszystkim członkom, którzy są jej częścią, za ich wsparcie udzielane mi osobiście oraz za wielkie zaangażowanie, jakim wykazują się na co dzień. Dziękuję też liderom, którzy są jej częścią, za poświęcenie swojego czasu i swej mądrości. Dziękuję także za uwagę, jaką poświęcają solidarności, która charakteryzuje ich misję, za ich umiejętność czynienia ruchu Slow Food coraz bardziej otwartym i inkluzywnym. Zgodnie z zaleceniami, które napłynęły do nas z Deklaracji ChengDu, zdefiniowaliśmy nasze cele strategiczne w oparciu o trzy filary: BIORÓŻNORODNOŚĆ, EDUKACJĘ i RZECZNICTWO. Stwierdziliśmy, że tworzenie sieci tematycznych jest skutecznym narzędziem wprowadzania zmian, a sukces sieci migrantów, młodzieży i ludności tubylczej pokazuje, że jest to właściwa droga.

Nie chcę pisać o tym zbyt długo, lecz naprawdę chcę podziękować wszystkim członkom i aktywistom, wszystkim wolontariuszom, a także tym, którzy pracują zawodowo w biurze Bra we Włoszech za ogromną i fundamentalną pracę nad koordynacją, którą podejmują, oraz za utrzymanie silnych więzi między Slow Food International, ich stowarzyszeniami krajowymi i poszczególnymi węzłami sieci w 150 krajach, w których jest obecna. Chcę również podziękować społecznościom, instytucjom, fundacjom i sektorowi prywatnemu za liczne datki wspierające nasze międzynarodowe projekty.

Nie możemy ignorować ogromnych problemów i kryzysów, przez które obecnie przechodzimy – dotykają one wielu różnych obszarów świata, zarówno na poziomie ogólnym, jak i w obrębie naszego ruchu.

Istnieje zwłaszcza jeden element, który moim zdaniem może stanowić ryzyko dla naszej organizacji, a także dla ogólnej sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie: jest to tendencja do przyjmowania suwerennej mentalności. Ma to miejsce wtedy, gdy wycofujemy się w nasze własne granice w złudzeniu, że jest to działanie dla nas korzystne. System żywnościowy można zmienić tylko wtedy, gdy myślimy globalnie, a nie gdy izolujemy się w narodowych strukturach, myśląc tylko o własnych granicach politycznych. Zmiana musi odbywać się w duchu prawdziwej, otwartej, inkluzywnej i wspierającej współpracy. Nasza sieć odgrywa kluczową rolę jako przykład otwartości i globalnego ducha.

Potrzebujemy Was: zjednoczeni możemy stawić czoła wyzwaniom i razem możemy zbudować świat, jakiego pragniemy – świat, w którym każdy ma dostęp do dobrej, czystej i uczciwej żywności.

Życzę każdemu z Was wszystkiego najlepszego.

Edie Mukibi, 30 grudnia 2022

Oryginalny tekst:

https://www.slowfood.com/149870