Twój głos ma ogromne znaczenie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca Zapoznaj się z naszymi kluczowymi żądaniami kierowanymi do Unii Europejskiej w sprawie sprawiedliwszej i bardziej pro-ekologicznej polityki rolnej. Mamy nadzieję, że pomoże to w głosowaniu.

Obecnie 80% budżetu rolnego UE trafia do zaledwie 20% gospodarstw. To jest zła sytuacja. Nadszedł czas na zmiany. Ten nieuczciwy podział szczególnie wspiera agroprzemysł, a nie małe, zrównoważone gospodarstwa. Parlament UE może rozwiązać ten problem w swej następnej kadencji.

Wesprzyj naszą kampanię „ZASIL ZMIANĘ” “FEEDtheCHANGE #UseYourVote – razem możemy zapewnić rolnikom sprawiedliwy udział w podziale funduszy.

Więcej informacji – napisz do nas: slowfooddolnyslask at gmail com

SlowFood.com

Może być zdjęciem przedstawiającym mapa i tekst „으 wybory.gov.pl/pe2024 + :D WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024 Państwowa Komisja Wyborcza Farlament! ropejaki Krajowe Biuro Wyborcze Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych Wpisz adres (miejscowość, ulicę, numer budynku), dla któ tórego chcesz znaleźć właściwą komisję obwodową Obszar: Województwo dolnośląskie X < 1 2 3 4 5 24 Wybór obszaru”

Czego oczekują od europosłów nasze członkinie i członkowie?

“Chciałabym, aby Unia Europejska umieściła żywność w programie politycznym jako priorytet, uznając jej fundamentalne znaczenie dla życia oraz dla dobrobytu gospodarczego, społecznego i środowiskowego.”

“Chciałbym, aby Unia Europejska pilnie przyjęła całościowe podejście do systemów żywnościowych zapewniając dostęp do zdrowej żywności, wspierając krótkie łańcuchy dostaw i udostępniając wszystkim obywatelom zrównoważone opcje.”

“Chciałabym, aby Unia Europejska zapewniała dotacje rolne wspierające sprawiedliwą transformację. Wspólna Polityka Rolna (WPR) musi zostać zreformowana, aby nadać priorytet praktykom agroekologicznym zajmując się łagodzeniem kryzysu klimatycznego, rozszerzeniem UE, wymianą pokoleń i odbudową infrastruktury wiejskiej.”

“Chciałbym, aby Unia Europejska poradziła sobie z kryzysem klimatycznym poprzez promowanie różnorodności biologicznej żywności: działania w dziedzinie klimatu należy włączyć do kompleksowego prawodawstwa dotyczącego systemów żywnościowych.”

“Chciałabym, aby Unia Europejska dbała o to, aby polityka handlowa przynosiła korzyści rolnikom i bezpieczeństwu żywnościowemu uzależniając dostęp do rynku od zgodności z normami UE, wdrażając klauzule lustrzane* w umowach handlowych i egzekwując pełną identyfikowalność importowanych produktów zwierzęcych.”

* klauzule lustrzane to takie, które zapewniają, że obie strony wszelkich umów handlowych zobowiązane są do przestrzegania tych samych standardów.

Może być grafiką przedstawiającą tekst „Place food at the top of the EU political agenda Design coherent EU policies Use EU funds for sustainable agriculture chatplacasfoed Tackle the climate crisis by protecting food biodiversity Craft sustainable EU trade policies for food security নম ス wouldlik in 品NH would the European Union to onthe recagnizing importancef andta economic, social, and well- in European approach 器清の小E |would being European Union that NAE supporting short andmaking accessible sustainable would transition. eformto in n Union that promating and Iwould addressing European mitigation, renawal, that biodiversity: climate integrated comprehensive egislation food systemns infrastructure recovery. standards, tracoability fimported animal products”

Manifest naszej sieci Slow Food International: podpisz go razem z nami tutaj.

NASZ MANIFEST NA WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 9 VI 2024


WZYWAMY NASZYCH DECYDENTÓW, ABY:

…UMIEŚCILI ŻYWNOŚĆ W GŁÓWNEJ AGENDZIE POLITYCZNEJ
Żywność jest niezbędna do życia, a rolnictwo jest jednym z filarów społeczeństw europejskich. Dobre, czyste i sprawiedliwe systemy żywnościowe mają kluczowe znaczenie dla dobrobytu gospodarczego, społecznego i środowiskowego. W związku z wiążącymi zobowiązaniami klimatycznymi do roku 2050 uzgodnionymi przez przywódców UE, a także uzyskaną spójnością polityki i zaangażowania przemysłu, nadszedł czas, aby instytucje UE wykazały silną wolę polityczną i przyjęły opartą na dowodach długoterminową wizję żywności polityk skupiając się na poprawie perspektyw rolników. źródła utrzymania, zdrowie i ochrona środowiska, dobrostan zwierząt i sprawiedliwość społeczna. Aby zagwarantować przyszłym pokoleniom obywateli i rolników dostęp do wysokiej jakości żywności i gruntów, właśnie żywność musi zająć centralne miejsce w nadchodzącej kadencji.

…ZAPEWNILI, ŻE DOTACJE ROLNE WESPRĄ SPRAWIEDLIWĄ I INKLUZYWNĄ TRANSFORMACJĘ
Wspólna Polityka Rolna (WPR) musi być zmieniona, aby odzyskać legitymację jako druga co do wielkości część budżetu UE. Niezbędne jest zapewnienie podejścia „pieniądze publiczne na rzecz dóbr publicznych”. Wiąże się to z rezygnacją z dotacji niezwiązanych z produkcją i przekierowaniem ich na praktyki rolnictwa ekologicznego i agroekologicznego oraz na rolników, którzy je wdrażają. Tylko w ten sposób WPR może stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom: łagodzeniu kryzysu klimatycznego i przystosowaniu się do niego, rozszerzaniu UE, wymianie pokoleń i godnym warunkom życia rolników w każdym wieku, ograniczeniu biurokracji i wreszcie nadaniu priorytetowej roli skutecznej odbudowie infrastruktury na obszarach wiejskich.

…WYBRALI SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO ŻYWNOŚCI
Politykę żywnościową UE kształtowano silosowo i przez zbyt długi czas koncentrowała się głównie na produkcji pomijając niepewność w naszym środowisku żywnościowym. Doprowadziło to do niespójności tej polityki. Unia Europejska musi pilnie przyjąć kompleksowe i spójne podejście polityczne, aby zgromadzić wszystkie sektory i podmioty systemu żywnościowego, od produkcji po konsumpcję, w spójnych ramach wyznaczających drogę do zrównoważonego rozwoju całego systemu żywnościowego UE. Obywatele zasługują na politykę stymulującą produkcję zdrowej żywności i jej dostępność w stołówkach publicznych wspierającą rozwój krótkich łańcuchów dostaw i zapewniającą, że oznakowanie i reklamy promują zrównoważone opcje żywności oraz sprawiają, że lepsze diety są dostępne dla wszystkich.

…ZWALCZALI KRYZYS KLIMATYCZNY POPRZEZ PROMOWANIE BIORÓŻNORODNOŚCI ŻYWNOŚCI
Różnorodność biologiczna europejskiej żywności i różnych kultur ludzkich ma kluczowe znaczenie w walce z kryzysem klimatycznym, ponadto stanowi wyjątkowy atut gospodarczy, środowiskowy i społeczno-kulturowy. Utrata różnorodności biologicznej żywności zmniejszyła odporność ekosystemów. Działania w dziedzinie klimatu należy zintegrować ze spójnymi ramowymi przepisami dotyczącymi systemów żywnościowych. Polityka dotycząca rolnictwa, syntetycznych pestycydów, gleby, wody i zanieczyszczeń musi zapewniać rolnikom odpowiednie wsparcie finansowe i edukacyjne w procesie transformacji, z dala od praktyk szkodzących różnorodności biologicznej żywności. Aby chronić bioróżnorodność, należy utrzymać rygorystyczne przepisy dotyczące nowych technik genomicznych i zakazu stosowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO).

…SPRAWILI, ABY EUROPEJSKA POLITYKA HANDLOWA DZIAŁAŁA Z KORZYŚCIĄ DLA ROLNIKÓW I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI
Uwarunkowanie dostępu do rynku UE od zgodności z podstawowymi normami UE, na przykład poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących łagodzenia skutków importu żywności na środowisko i zdrowie oraz wprowadzenie zasady klauzuli lustrzanej w umowach o handlu żywnością, aby zachęcać do wzajemności warunków produkcji w handlu, a tym samym łagodzić
zakłócenie konkurencji wobec rolników europejskich. Należy zadbać o to, aby polityka handlowa nie miała szkodliwych konsekwencji dla środowiska, zwierząt i zdrowia ludzi, także w krajach trzecich. Należy zapewnić, że pełna identyfikowalność zwierząt od urodzenia do uboju – obowiązująca w UE – ma zastosowanie także do produktów pochodzenia zwierzęcego importowanych z zewnątrz Unii Europejskiej. Należy zapewnić, aby niebezpieczne pestycydy zakazane w Unii Europejskiej nie były produkowane na eksport, ale należy też zapewnić, że żadne zakazane pestycydy nie będą dopuszczone jako pozostałości w żywności wprowadzanej na rynek europejski, zgodnie z obietnicą wyrażoną w “Strategii chemicznEJ UE na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

PODPISZ Z NAMI MANIFEST TUTAJ.


UZASADNIENIE:

AGROEKOLOGIA PROMUJE ZRÓWNOWAŻONĄ I SPRAWIEDLIWĄ TRANSFORMACJĘ

Na całym świecie nasze systemy żywnościowe niszczą więcej wartości niż tworzą. Ukryte koszty żywności są w praktyce tak wysokie, że korzyści netto wynikające z transformacji systemu żywnościowego szacuje się na od 5 do 10 bilionów dolarów rocznie, co stanowi równowartość od 4 do 8 procent światowego PKB w 2020 roku (FSEC – Global Policy Raport 2023).

Torując drogę ku transformacji Slow Food promuje agroekologię, holistyczne i zintegrowane podejście, które jednocześnie stosuje ekologiczne i społeczne koncepcje projektowania i zarządzania zrównoważonym rolnictwem i systemami żywnościowymi. Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) z 2022 r. stwierdza z dużym przekonaniem, że ​​agroekologia wspiera bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie i dobrostan, różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe.

Agroekologia to coś więcej niż tylko zestaw praktyk rolniczych. Agroekologia może odegrać ważną rolę w zmianie relacji społecznych, wzmocnieniu pozycji rolników i uprzywilejowaniu krótkich łańcuchów dostaw. Zdrowsze i dostatnie środowisko żywnościowe może prosperować w oparciu o podstawy agroekologii nie tylko poprzez zwiększanie zapotrzebowania na lepsze wybory żywieniowe, ale także dzięki udostępnianiu zdrowej i smacznej żywności wszystkim Europejczykom.

Pierwszym krokiem w kierunku agroekologii w Europie można by poczynić poprzez wprowadzenie Wspólnej Polityki Żywnościowej, w szczególności poprzez przedstawienie długo oczekiwanego wniosku w sprawie ramowego prawodawstwa dotyczącego zrównoważonych systemów żywnościowych.

PODPISZ Z NAMI MANIFEST TUTAJ.

Może być grafiką przedstawiającą tekst „Slow Food" OUR MANIFESTO FOR THE 2024 EU ELECTIONS CALL ON OUR POLICYMAKERS TO: FOOD THE POLITICAL AGENDA essential agriculture pillars European societies. climate SYSTEMS' APPROACH ,social been made silos production have political livelihoods, health គគគគ្ប្រ្រ្ររារកក្មិចិជន mation within |equity. protection, accesst the upcoming land, food Citizens healthy central diets all. options, better needs TRANSITION undergo budget. E THE CRISIS regain BIODIVERSITY biodiversity European cultures unique farmers daptation dignified tarming recovery food pesticides, prioritizing ural must blodiversity upheld biodiversity. Condition EUROPEAN AND FOOD theE market FARMERS essential standards, farmer putting peopie Chemical Strategy place mirror ountries Sustainability, consequences”
Może być grafiką przedstawiającą tekst