Tegoroczna blokada nie była dla wielu nowością. Jeśli mieszkasz w górach, jak Agata i Leszek Różańscy, izolujesz się z wyboru. Mieszkają we wsi Kopaniec (ok. 300 res.) w Górach Izerskich, w* Dolnym Śląsku, w południowo-zachodniej Polsce. Życie tutaj jest trudniejsze niż życie w miastach lub na nizinach: ostry klimat sprawia, że ​​ogrodnictwo jest uciążliwe, dzikie zwierzęta zjadają uprawy (konkurowanie z nimi nie ma sensu), woda znika tak samo jak słońce, a na dodatek masz nadmiar wilgoci i zimna.

Cały artykuł Anny M. Rumińskiej przeczytaj w odnośniku poniżej.

This year’s lockdown was not new for many. If you live in the mountains, like Agata and Leszek Rozanski, you are isolated by choice. They live in Kopaniec village (~300 res.) in Isera Mountains, Lower Silesia region, south-west Poland. Living here is harder than living in towns or lowlands: rough climate makes gardening tough, wild animals eat your crops (competing with them is not the point), water vanishes the same as the sun, and you have a surplus of damp and cold.

Read the whole text below, by Anna M. Rumińska