???? Dużo pracy na polu i w ogrodach. Koncentrujemy się również na kuchni i seminariach, podczas których odtwarzamy stare posiłki w oparciu o archaiczne, dobre, czyste, uczciwe składniki z lokalnych małych gospodarstw. Wydajemy ebooki i Po-wolne Zestawy. To wymaga dużo pracy i poświęcenia.

Zdjęcie: to było w 2018 roku, a teraz znowu siejemy PFO*. To zdjęcie pokazuje zanik charakterystycznego znaczka na nasionach z powodu niedostatku wody. Nasi członkowie otrzymali odpowiednie nasiona od innych członków. To wewnętrzne wsparcie konwiwialne. Każdy może dołączyć rejestrując się w Convivium oraz uzyskać informacje o uprawie PFO. Napisz do nas:

slowfooddolnyslask @ gmail. com

?? So much work in the field and the gardens. We’re focused a lot on kitchen and seminars, where we reenact old meals based on archaic, good, clean, fair ingredients from local small scale farms. We launch ebooks and Slow Kits. This requires much work and devotion.

The picture: this was in 2018, and now we sowing PFO* bean again. This photo shows the dissapearing of the characteristic seed sign due to water shortage. Our members have got the proper seeds from our other members. It’s the internal convivial support. Everybody is welcome to register in the Convivium and get information on cultivating PFO. E-mail us:

slowfooddolnyslask @ gmail. com

*PFO Polska Fasola z Orzełkiem – a common bean variety (Phaseolus vulgaris L.) strongly connected with Polish history of social and political relations, agricultural and gardening included.