?? ?? ?? “…na północy i południu Słowiańszczyzny (…) barszcz (Heracleum sphondylium L.) dający m. in. rodzaj kwaskowatej zupy (dzięki czemu jego nazwa przeszła z czasem na inne zupy kwaskowate, warzone z ziela lub warzywa). W Polsce barszcz był dawniej bardzo używany przez wszystkie warstwy społeczne. Jadano młode baldachy i łodygi tej rośliny, robiono z niej zieleninę w rodzaju dzisiejszego szpinaku, polewkę it.d. Znają ją i używają do dziś na Biało- i Wielkorusi; jadają, względnie jadali, i w pozasłowiańskich krajach europejskich (Niemcy). Ten sam, względnie inne gatunki barszczu, spożywają też ludy północnej Azji i płn.-zachodniej części Północnej Ameryki. [Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t.1, Kraków 1929]

Nie wiesz, jak przyrządzić barszcz zwyczajny? Pomoże ci w tym nasza broszura PDF e-book A4 “Barszcz na barszcz”, która zawiera 10 wybranych przepisów na historyczne potrawy z ilustracjami, a także ich tło antropobotaniczne i antropogastronomiczne. Przepisy na wspaniałe, dawne potrawy ułożyliśmy wspólnie w Broszurę e-book PDF dostępną tutaj: https://gumroad.com/chwastozercy

Aby dołączyć do ruchu SlowFood.com:

REJESTRACJA

www.slowfooddolnyslask.org
www.slowfood.com
www.fondazioneslowfood.com

Talerzyk zaprojektowany przez Jana Sylwestra Drosta w latach 70. XX wieku.

?? ?? ?? “… in the north and south of the Slavic region (…) Borscht (Heracleum Sphondylium L.) is giving, among others, a type of sour soup (thanks to which its name has changed over time to other sour soups brewed from herbs or vegetables). In Poland, borscht was once very much used by all social strata. Young umbels and stalks of this plant were eaten, made of greens like today’s spinach, etc. They know it and use it today in Belarus and Great Britain; they eat or ate in non-Slavic European countries (Germany). The same or different species of borscht are also consumed by the peoples of northern Asia and north-western part of North America“. [Kazimierz Moszynski Folk culture of the Slavs, part 1, Warsaw 1929]

You don’t know how to make borscht using borscht? We will help you with our PDF e-book A4 brochure “Borscht for borscht” that contains 10 selected recipes for historical dishes, with illustrations, as well as their anthropobotanic and anthropogastronomic background. You can order here:
chwastozercy(at)gmail.com

Join our movement:

REJESTRACJA
Slow Food Dolny Śląsk ?
Slow Food International ?
www.slowfooddolnyslask.org
www.slowfood.com
www.fondazioneslowfood.com