🇵🇱🇬🇧 Podpisz Manifest (EN below)

Koalicja Po-wolnej Kawy “Slow Food Coffee Coalition”, to otwarta i oparta na współpracy sieć zrzeszająca wszystkich uczestników łańcucha dostaw kawy, od rolników po konsumentów.

Naszym wspólnym celem jest praca na rzecz dobrej, czystej i uczciwej kawy dla wszystkich poprzez tworzenie etycznie i społecznie odpowiedzialnego łańcucha wartości.

Wierzymy, że dobry gust i dobre praktyki powinny wreszcie zacząć iść w parze… i tu właśnie pojawia się nasz Manifest! Dokument, który podkreśla nasze wartości, takie jak ochrona przyrody, bezpieczeństwo żywnościowe i prawa człowieka, by wymienić tylko kilka. Chcemy promować przejrzystość i rozpoznawalność, aby konsumenci dokładnie wiedzieli, skąd pochodzi ich kawa, a jednocześnie zwracali uwagę na fantastyczną pracę każdego rolnika.

Podpisz i dołącz tutaj:

https://coffeecoalition.slowfood.com

🇬🇧 Sign the Manifesto

The Slow Food Coffee Coalition is an open and collaborative network uniting all the participants involved in the coffee supply chain, from farmers to consumers.

Our common goal is to work towards Good, Clean and Fair coffee for all by creating an ethically and socially responsible value chain. 

We believe that good taste and good practices should finally start going hand in hand… and that’s where our Manifesto comes in! A document that underlines our values such as preserving nature, food security and human rights, just to name a few. We want to promote transparency and traceability to make sure consumers know exactly where their coffee comes from, while also shining a spotlight on each farmer’s fantastic work.

Sign and join via link:

https://coffeecoalition.slowfood.com