Rok 2021 był rokiem pełnym wydarzeń w sferze polityki żywnościowej Unii Europejskiej. Na arenie instytucjonalnej UE wygrano dwie wielkie bitwy: 1) Komisja Europejska zobowiązała się do podjęcia działań na rzecz zakazu stosowania klatek dla zwierząt gospodarskich w UE, 2) Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem unijnej strategii „Od Pola Do Stołu”, która ma na celu przyspieszenie przejście na zrównoważone systemy żywnościowe w Europie.

Tymczasem Europejska Inicjatywa Obywatelska (ang. ECI, European Citizen Initiative) pt. „Ratujmy pszczoły i rolników”, na rzecz której sieć Slow Food prowadziła kampanię do samego końca, zebrała około 1,2 miliona podpisów w całej Europie, aby wesprzeć swój apel o całkowite zaprzestanie stosowania syntetycznych pestycydów do 2035 r.

Przegapiliście niektóre z tych wspaniałych wiadomości? Przygotowaliśmy dla Was to podsumowanie wpływu Slow Food Europe w ciągu całego roku.

Luty

🐌 Slow Food rozpoczyna kampanię „Bez GMO w naszych supermaketach”.

Kwiecień

🐌 Możliwa jest inna hodowla zwierząt w Europie (już istnieje!).

Maj

🐌 Przesłuchanie w sprawie końca epoki klatkowej: Parlament UE popiera zakończenie hodowli zwierząt w klatkach w Europie🐌 Decydenci UE zmierzają w kierunku porozumienia przeciwko wyzyskowi na plantacjach i w gospodarstwach.

Czerwiec

🐌 Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiadają się za bioróżnorodnością w Europie

🐌 Parlament UE wysyła silny komunikat, aby wyeliminować klatki w hodowli zwierząt.

Lipiec

🐌 Komisja UE ogłasza historyczne zobowiązanie do zakazania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich.

Wrzesień

🐌 Wyprawa „Pszczoły i Rolnicy” spotyka się z papieżem Franciszkiem.

🐌 Europejski Trybunał Obrachunkowy potępia niezrównoważone założenia “Wspólnej Polityki Rolnej”.

Październik

🐌 1,2 mln obywateli Europy wzywa do zakończenia ery pestycydów.

Listopad

🐌 Nieomal 70 tys. ludzi odpowiada na konsultacje publiczne UE w sprawie tzw. “Nowych GMO”.

Grudzień

🐌 Posłowie do Parlamentu Europejskiego sprzeciwiają się eksportowi zakazanych pestycydów.

Działamy dla Was społecznie.

Przetłumaczyliśmy też dla Was na polski.

Dołączcie do naszego Convivium i zróbmy więcej.

Pełny tekst i dokumenty:

https://