?Europejska Inicjatywa Obywatelska
(ang. European Citizens’ Initiative – ECI) – musimy zebrać przynajmniej 1 milion podpisów.

Jako sieć ruchu slowFood.com dołączyliśmy do tzw. Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (ECI) na rzecz ochrony pszczół i innych zapylaczy, oraz – pośrednio – zrównoważonego rolnictwa.

Inicjatywa ta, jako narzędzie prawne Unii Europejskiej, polega na wystosowaniu do Komisji Europejskiej petycji obywatelskiej, zbiorowej. Każdy uczestnik Inicjatywy podaje pełne dane, tj. nazwisko, PESEL i adres, co jest konieczne, aby petycja dotarła do Komisji Europejskiej jako akt prawny i odniosła zamierzony skutek. Tylko w ten sposób zabezpieczamy się przed fałszowaniem naszych obywatelskich głosów, ponieważ petycje są składane w różnych celach, nie tylko dobrych według nas. Weryfikacja obywateli UE daje pewność, ile faktycznie w danej sprawie oddano głosów.

Społecznie, w gronie zaledwie dwóch osób pomagających w tłumaczeniach (prosimy więcej osób o udział i pomoc!), przetłumaczyliśmy dla wszystkich tekst na głównej stronie naszego ruchu SlowFood.com gdzie znajdziecie też bezpośredni odnośnik do dołączenia do tej kampanii i podpisania tej petycji razem z nami.

Jako sieć SlowFood.com musimy (chcemy!) pod petycją zebrać 10000 podpisów w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Niemcy, Belgia, Włochy i zebrały już najwięcej podpisów i szybko osiągnęły wynik zaplanowany dla swych krajów. Polska ma jeszcze daleko, więc pomóżcie, weźcie udział, jak my.


Za SlowFood.com:

Europejskie rolnictwo jest w ślepym zaułku. Z dnia na dzień różnorodność biologiczna, która leży u podstaw naszego systemu żywnościowego, zanika – co stanowi poważne zagrożenie dla przyszłości naszej żywności, źródeł utrzymania, zdrowia i środowiska.

Pszczoły i inne owady zapylające odgrywają kluczową rolę w różnorodności biologicznej i rolnictwie. Stanowią integralną część naszego systemu żywnościowego, zapylając uprawy, które mają swój finał w formie jedzenia na naszych stołach.

Bez pszczół nie byłoby już dawno wielu dzikich i uprawianych gatunków roślin. Przykładowo, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO: Food and Agriculture Organisation) szacuje, że 71 z około 100 gatunków roślin uprawnych, które zapewniają 90% żywności na całym świecie, jest zapylanych przez pszczoły.

Od wielu lat SlowFood.com aktywnie działa na rzecz podnoszenia świadomości na temat dramatycznego spadku globalnej populacji pszczół i wzywa do zaprzestania stosowania szkodliwych pestycydów i niszczenia różnorodności biologicznej, co jest związane z tym spadkiem.

Dziś, dołączając do europejskiej inicjatywy obywatelskiej „RATUJ PSZCZOŁY i ROLNIKÓW”, jesteśmy zobowiązani do egzekwowania rolnictwa przyjaznego dla pszczół w całej Europie.
Europejska Inicjatywa Obywatelska kierowana przez PAN Europe, wzywa Komisję Europejską do przygotowania narzędzi prawnych w celu:
☝️1 – wycofania syntetycznych pestycydów do 2035 r . / wycofanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE o 80% do 2030 r. zaczynając od najbardziej niebezpiecznych, aby do 2035 r. osiągnąć stan w 100% wolny od syntetycznych pestycydów.
☝️2 – przywrócenia różnorodności biologicznej / przywrócenie naturalnych ekosystemów na obszarach rolniczych, aby rolnictwo stało się wektorem odzyskiwania różnorodności biologicznej.
☝️3 – wspierania rolników w okresie przejściowym / reforma rolnictwa na drodze priorytetowego traktowania drobnego, zróżnicowanego i zrównoważonego rolnictwa.
☝️4 – wspierania szybkiego rozwoju praktyk agroekologicznych i ekologicznych oraz umożliwienia niezależnych szkoleń i badań rolników na temat pestycydów i rolnictwa wolnego od GMO.

Jeśli zbierzemy co najmniej milion podpisów, Komisja Europejska i Parlament Europejski będą zobowiązane do spełnienia naszych żądań. Pomóż osiągnąć ten cel: liczy się każdy podpis (głosowanie dla osób >18 r.ż.).

Kliknij:

Odnośnik do podpisania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej