?? Tak to się robiło w XVI/XVII wieku (dziękujemy pani Annie M. Rumińskiej i Grupie Chwastozercy za ten piękny materiał!)

?? This is how it was made in 16th/17th century (thanks to Anna M. Rumińska and @Chwastozercy Group for this beautiful feed!).

[Oeconomia ruralis et domestica]

Dziękujemy Grupie @Chwastozercy za stały i wspaniały członkowski wkład w ruch SlowFood.com.

Dziękujemy organizacji SlowFood.com za ochronę i promocję polskiego, w tym dolnośląskiego dziedzictwa kulinarnego, ogrodniczego i rolniczego.