LUDZIE OGNIA!??
Oto gratka dla miłośników rzemiosła, historii, archeologii i antropologii! W ten zapiątek (ang. weekend) we Wrocławiu będzie ogniście!? W ramach Święta Wrocławia lokalni naukowcy i rekonstruktorzy – archeolodzy, historycy, antropolodzy – pokażą wspaniałe, zapomniane rzemiosła z epoki żelaza, a także walki Rzymian z tzw. barbarzyńcami! Wszystko to będzie działo się na dziedzińcu wrocławskiego Muzeum Archeologicznego, Oddziału Muzeum Miejskiego Wrocławia (inaczej Arsenału Miejskiego zlokalizowanego między kinem Nowe Horyzonty a Odrą, na wylocie ul. św. Mikołaja idąc od Rynku).

Niedojrzałe owoce pewnej rośliny stanowiły surowiec do wytwarzania fermentu spożywanego przez starożytnych Rzymian – jakiego? Dowiesz się na wydarzeniu w Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu

Matka Chwastozercy©, również przewodnicząca Convivium regionalnego Slow Food Dolny Śląsk©, opowie o starożytnych, rzymskich kulinariach i zaprezentuje przykładowe produkty, które są dziś uprawiane przez dolnośląskich, drobnych rolników, np. z Czernicy, Kamieńca Wrocławskiego, Wysokiej i innych wiosek Dolnego Śląska.

Anna Rumińska przybliży też “kuchenne” importy rzymskie na obszarze Śląska, które odnajdywano już wiele lat temu (XVI wiek!) jako składniki inwentarza ciałopalnych cmentarzysk, a potem badawczych wykopów archeologicznych. Pokaże też produkty znane współcześnie, ale niedostępne w masowym handlu, np. tajemnicze olusatrum. Szukajcie jej na straganie “Chwastożercy” z naszym znakiem czerwonego ślimaka.

Jakie znaczenie miał wówczas ogień w przygotowaniu żywności? Co jedli i pili Rzymianie? Co wytwarzali? Co uprawiali? Czy uprawiali zbieractwo? Które produkty doceniali, a którymi pogardzali? Jaki wywarli wypływ na mieszkańców ówczesnego Śląska stykając się z nimi poprzez rzymską ekspansję lub szlaki handlowe? Co to jest akulturacja i jakie ma znaczenie współcześnie? Czego (i czy w ogóle?) możemy nauczyć się od Rzymian…?

O tym już w tę sobotę i niedzielę! Przybywajcie szczególnie z dziećmi!

A na zdjęciu powyżej: młoda płaskurka, którą za czasów Rzymian jedzono tylko… No właśnie, tylko gdzie…? Dowiecie się w sobotę i niedzielę!?

Pełny program tego wspaniałego wydarzenia:

http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/CMS/muzeum_archeologiczne/Ludzie_Ognia.html

https://www.facebook.com/events/336853196951925/?ti=cl