Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) ogłosiła, że ​​dzień 29. września będzie dniem szczególnego podniesienia świadomości na temat narastającego problemu w naszym systemie żywnościowym. Problem to utrata i marnowanie żywności.

Utrata żywności ma miejsce w całym łańcuchu dostaw żywności, od odbioru produktu do wprowadzenia na rynek.

Marnotrawienie żywności ma miejsce na etapie sprzedaży detalicznej i konsumpcji indywidualnej, a dokładniej:

W GOSPODARSTWIE: do ważnych przyczyn strat w gospodarstwie należą: nieodpowiedni czas zbiorów, warunki klimatyczne, praktyki stosowane przy zbiorach i obróbce oraz wyzwania związane z wprowadzaniem produktów do obrotu.

W PRZECHOWYWANIU: znaczne straty są spowodowane nieodpowiednim przechowywaniem, a także decyzjami podjętymi na wcześniejszych etapach łańcucha dostaw, które powodują, że produkty mają krótszy okres przydatności do spożycia.

W TRANSPORCIE: dobra infrastruktura i wydajna logistyka handlowa mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania stratom żywności. Przetwarzanie i pakowanie odgrywają rolę w konserwacji żywności, a straty są często spowodowane nieodpowiednimi urządzeniami, awarią techniczną lub błędem ludzkim.

W SKLEPIE: przyczyny marnowania żywności na poziomie detalicznym są związane z ograniczonym okresem przydatności do spożycia, potrzebą spełniania przez produkty spożywcze standardów estetycznych pod względem koloru, kształtu i wielkości oraz zmienności popytu.

W DOMU: marnotrawstwo konsumentów jest często spowodowane złym planem zakupów i posiłków, nadmiernymi zakupami (pod wpływem zbyt dużych porcji i rozmiarów opakowań), pomyłkami dotyczącymi etykiet (najlepiej przed i do użycia) oraz złym przechowywaniem w domu.

Rozmawiajmy o tym z otwartym umysłem i chęcią znalezienia rozwiązań.