“WĘDLINY BEZ CHEMII” – kolejne popularne hasło otwierające portfele ufnych konsumentów. Etap masarski, czyli wytwarzania wędlin, to jedno, ale drugi ważny i zawsze POMIJANY w wędlinach aspekt, to POCHODZENIE MIĘSA.

– jaka rasa zwierzęcia?

– w jakich warunkach hodowane?

– czym było karmione?

– jak było ubijane?

… dopiero na końcu:

– jak wytwarzana jest wędlina?

To są wybrane pytania PODSTAWOWE w naszym gronie konsumentów i producentów w sieci SlowFood.com. Liczymy na odpowiedzi producentów, ale ZAWSZE niestety unikają udzielania ich. Może to kiedyś ulegnie zmianie. Może. Tylko jeśli konsumenci będą o to pytać tłumnie, a nie jednostkowo, gdy te pytania staną się normą.

To właśnie w paszy, uboju, hodowli, pastwisku kryją się tajniki tzw. “WĘDLINY BEZ CHEMII”, a skład mieszanki mięsnej jest ostatnim krokiem ku czystej, nieszkodliwej wędlinie.

Na zdjęciu: uczciwe wędliny bez chemii z mięsa zwierząt hodowanych zgodnie z zasadami SlowFood.com.

Dołącz do ruchu SlowFood.com, by wiedzieć więcej i lojalnie promować swoje czyste produkty.