W Polsce na temat Polskiej Fasoli z Orzełkiem (PFO) panuje przekonanie, że:

1) nie krzyżuje się z innymi odmianami,

2) jest ciężkostrawna,

3) w restauracji można ją przyrządzić w parę godzin,

4) jest wyjątkowa, bo powstała w Polsce.

Wszystkie te cztery opinie są fałszywe.

W naszej monografii fasolowej o PFO dokumentujemy część z naszych prawie dziesięciu lat badań nad tą odmianą. Pokazujemy też wybrane rezultaty naszych sprawdzianów siły genetycznej PFO i innych odmian. Oto sprawdzian z Hokkaido: krzyżuje się, i to tak, że utraciła cechy wyróżniające odmianę PFO.

Japońskie odmiany mają wyjątkowo silne geny. Jeśli znajdą się w Polsce, również dochodzi do krzyżowania i osłabienia odmiany lokalnej. Natomiast odmiany zadomowione w Polsce nie zagrażają jej tak mocno.

Jednak trzeba pamiętać, że PFO nie powstała w Polsce i nie jest wyjątkowa dla Polski w sensie biologicznym. Jednak to właśnie w Polsce ta odmiana stała się elementem patriotycznej tożsamości i to czyni ją wyjątkową w sensie kulturowym i społecznym. W innych krajach odmiany wyglądające identycznie, jak PFO, mają inną narrację, ale zawsze jest ona symboliczna.

Dziękujemy pani Annie Rumińskiej za udostępnienie mam swoich materiałów!

✋UWAGA / W przypadku zamiaru wykorzystania naszych infografik należy wcześniej skontaktować się z naszą redakcją i uzyskać zgodę na wykorzystywanie. Tymczasem można udostępniać nasz wpis z naszą autoryzacją.

Slow Food Dolny

Śląskwww.slowfooddolnyslask.org

slowfooddolnyslask/@/gmail.com