Co zastąpi mięso?
Rośliny strączkowe.
Rozmaite!

Botanicznie od góry:
?…
?Rodzina
?Rodzaj
?Gatunek
?Odmiana
?Kultywar

Te informacje przekazywane są w szkołach podstawowych. Oto więc powtórka z botaniki – slowfoodowo o fasolkach, grochach, groszkach i innych strączkowych.

Różnorodność biologiczna jest ważna. Ważne jest przecież, co siejemy, fasolę czy fasolnik, groch czy groszek, bób czy bobik, wykę czy słodlin, soję czy soczewicę, lędźwian czy cieciorkę, czy może inne botaniczne rodzaje roślin z rodziny bobowatych.

☝️Nazewnictwo botaniczne jest ważne.
☝️Różnice między nazewnictwem botanicznym (rolniczym) a handlowym i blogerskim są ważne.
☝️Rejestracja gatunków jest ważna.
☝️Tylko zarejestrowane rośliny mogą być wprowadzane w obrót.
☝️Tylko zanikające lokalne odmiany, gatunki i rodzaje są obejmowane programami ochronnymi.
☝️Tylko wyjątkowe, lokalne, zagrożone rośliny są objęte wsparciem i ochroną naszej sieci Slow Food.

Wyjaśniamy te różnice na naszych Po-Wolnych Degustacjach w trosce o lokalny, tj. dolnośląski i polski genotyp. Szkoda, że ta wiedza jest lekceważona przez wielu polskich rolników. Brak świadomości jest błyskawicznie wykorzystywany przez silne lobby usiłujące wprowadzić na rynek modyfikowane lub importowane odmiany, gatunki i rodzaje, do których prawo własności rezerwują sobie olbrzymie koncerny przemysłu rolniczego.

Wśród naszych członków dzielimy się wiedzą z zakresu bioróżnorodności. Pomoc w rejestracji: slowfooddolnyslask(at)gmail.com

Więcej o świadomości biologicznej – w artykule: odnośnik (tłumaczenie dostępne dla naszych członków)