🇵🇱 (🇬🇧 below) TORT DYPLOMATYCZNO -CHŁOPSKI

To były warsztaty historyczno-kulinarne, które prowadziła przewodnicząca naszego Convivium, pani Anna Maria Rumińska. Połowa Jej rodziny pochodzi z Wileńszczyzny. Babcia pani Anny pracowała jako kucharka w jednym z pałaców Wileńszczyzny, gdzie praktykowała pieczenie i ozdabianie tzw. tortów dyplomatycznych.

Wraz z wybuchem II wojny światowej Babcia została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec, skąd udało Jej się wrócić tuż po zakończeniu wojny. Od tego czasu kontynuowała tradycję tortów dyplomatycznych w rodzinie. Na każdą okazję rodzinną piekła tort o wybranym smaku. Wybór ograniczyła do kilku: owocowy, orzechowy, kawowy, kakaowy i cytrynowy.

Pani Anna dorastała więc w tortowej atmosferze:) Stale pomagała w ozdabianiu tortów precyzyjnymi ornamentami z masy maślanej. Było to dla Niej tak samo pasjonujące, jak rysowanie szlaczków w zeszytach szkolnych – niestety, ta znakomita praktyka odeszła w zapomnienie, a szkoda, bo warta jest przywrócenia z korzyścią dla uczniów.

Warsztaty historyczno-kulinarne zrealizowaliśmy we współpracy z jednym z dolnośląskich ośrodków kultury. Po latach pani Anna mogła więc opowiedzieć o kresowej tradycji tortów dyplomatycznych uczestniczkom warsztatów, które w grupach wykonały kilka tortów o nowatorskich smakach, lecz bazujących na tradycyjnej kresowej recepturze wileńskiej.

Prezentujemy tu wybrane trzy torty:

– truskawkowy,

– konopny,

– orzechowy.

Te torty łączą tradycję tortów dyplomatycznych z tradycją pożywienia chłopskiego – same w sobie stały się tekstami kultury, opowieściami rodzinnymi.

🇬🇧 ENGLISH VERSION

TORT DYPLOMATYCZNO-CHLOPSKI 1-5 (a diplomatic and peasant TORT): historical and culinary class were conducted by the president of our Convivium, Anna Maria Rumińska @chwastozercy, half of whose family comes from the Vilnius region.

The grandmother of Anna worked as a cook in one of the palaces in the Vilnius region, where she practiced baking and decorating the so-called “tort dyplomatyczny” (a diplomatic torta). With the outbreak of World War II, Grandma was deported to forced labour in Germany, from where she managed to return just after the end of the war. Since then, she has continued the tradition of #tortdyplomatyczny in the family. She baked a TORT of a chosen flavour for every family occasion. She limited her choice to just a few: fruits, walnuts, coffee, cocoa, and lemon.

Anna then grew up in a TORT atmosphere:) She constantly helped in decorating tort with precise buttercream ornaments. It was as exciting for her as drawing “szlaczki” (patterns) in school notebooks – unfortunately, this excellent practice of “szlaczki” fell into oblivion, which is a pity, because it is worth restoring for the benefit of the students.

We carried out our historical and culinary workshops in cooperation with one of the Lower Silesian cultural centres. Years later, Anna was able then to tell the classes participants about the “Kresy” tradition of “tort dyplomatyczny”, and in groups they made several TORT with innovative flavours, but based on a traditional Kresy recipe from Vilnius.

We present here three selected TORT:

– strawberry,

– hemp,

– walnut.

These cakes combine the tradition of “tort dyplomatyczny” with the tradition of peasant food – they have become cultural texts in themselves, family stories.