REKOMENDACJE

Zgodność postaw, produktów lub miejsc z filozofią Slow Food polega na ich weryfikacji w kontekście filozofii Slow Food. Każde convivium może samodzielnie dokonywać takiej weryfikacji i decyduje o jej przebiegu w spójności z zasadami ruchu i filozofii Slow Food International. Proces wydawania rekomendacji może się różnić w zależności od przypadku, ponieważ zróżnicowanie produktów, osób i miejsc wymaga od nas stałego dostosowywania się do zaistniałych warunków. Ogólne zasady pozostają bez zmian pomiędzy poszczególnymi uzgodnieniami, jakie czynimy średnio co pół roku w gronie najbardziej zaangażowanych członków naszej kooperatywy (Convivium). Przed ubieganiem się o Rekomendację Slow Food Dolny Śląsk należy zapoznać się z regulaminem: wytyczne SF. Opracowaliśmy je na wzór wytycznych funkcjonujących w krajach z silną, dobrze rozwiniętą siecią Slow Food. Rekomendacje wydajemy odpłatnie i warunkowo na CZAS OKREŚLONY. Przychody z wydania Rekomendacji przeznaczane są na edukację slowfoodową. Rekomendacje wydawane są wtedy, jeśli są spójne z naszymi regułami i filozofią ruchu Slow Food, a wydajemy je na temat konkretnych:
– produktów żywnościowych,
– rękodzieła,
– osób slowfoodowych,
– miejsc slowfoodowych.
Warunkiem ubiegania się o dowolną Rekomendację jest osobowa rejestracja w ruchu Slow Food.
Rekomendacje wydajemy w formie pisemnej: “Rekomendacja Slow Food Dolny Śląsk” – po zakończeniu procesu weryfikacji przeprowadzanej przez naszą komisję złożoną z członków partnerskich Conviviów. Rekomendacja promocyjna zawiera ocenę postaw, osób i miejsc, dotyczy też zaplecza, składu i dostaw, jest okresowa i warunkowa, tzn. że może być wycofana, jeśli w toku kolejnych wizyt weryfikujących członkowie naszej komisji stwierdzą niezgodności z warunkami Rekomendacji (w tym z Wytycznymi).
w sprawie Rekomendacji piszcie na adres: SLOWFOODDOLNYSLASK(AT)GMAIL.COM