Stowarzyszenie Slow Food Uganda zorganizowało niedawno czwartą edycję “Slow Food Coffee Festival”. Jej tytuł brzmiał „Nasza kawa – nasza odpowiedzialność. Jakość kawy – odpowiedzialnością każdego”. Wydarzenie odbyło się 30 sierpnia na terenie Mukono i było organizowane we współpracy z “Slow Food Foundation for Biodiversity”.

W celu wprowadzenia zmian w sektorze kawy w Ugandzie rząd tego kraju przedstawił nowy krajowy dokument. Jego celem jest umożliwienie ugandyjskiemu Urzędowi ds. Rozwoju Kawy regulowania, promowania i nadzorowania podsektora kawy oraz regulowania wszystkich działań w gospodarstwach i poza nimi w całym kawowym łańcuchu. Slow Food uważa, że ​​chociaż projekt ustawy ma regulować sektor kawy, zawiera wiele luk, które należy rozwiązać, zanim zostanie uchwalony. A ponieważ drobni właściciele są wiodącymi graczami w sektorze kawy, należy ich wysłuchać.

„Slow Food Coffee Festival 2019 ma na celu zaangażowanie kluczowych graczy w sektorze kawy w dyskusje mające na celu zasugerowanie ulepszeń w projekcie ustawy, aby zapobiec całkowitemu wykluczeniu drobnych producentów z sektora” – mówi Edward Mukiibi, wiceprezes Slow Food International. – „Wydarzenie posłuży również jako platforma do lobbowania w rządzie, dzięki czemu wysłucha opinii obywateli i uwzględni ich w proponowanym projekcie ustawy, aby oni również mogli skorzystać z możliwości generowania dochodu w podsektorze kawy chroniąc różnorodność biologiczną kawy w Ugandzie oraz dziedzictwo, a także poprawiając warunki życia najsłabszej grupy wiekowej w kraju.”

Głównym celem tego wydarzenia jest zapewnienie zrównoważenia sektora tradycyjnej kawy poprzez zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, które wierzą w potencjał tradycyjnych rodzimych odmian kawy w Ugandzie w celu zapewnienia zrównoważonych źródeł utrzymania i tworzenia bogactwa dla społeczności zajmujących się produkcją kawy.

The Slow Food Coffee Festival 2019 obejmował szereg działań, w tym:
? Opowiadanie historii związanych z kawą i motywujących, przedstawiających interesujące osobiste relacje z ugandyjskich start-upów i firm.
? Otwarte dyskusje na temat sektora kawy, w szczególności na temat projektu ustawy o kawie. Dodatkowo: dyskusje na temat tego, w jaki sposób młodzi ludzie mogą zostać młodymi przedsiębiorcami w podsektorze kawy, na temat produktów ubocznych kawy i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz na temat kawy do celów kosmetycznych.
? Warsztaty edukacyjne na temat łańcucha kawy.
? Dzielenie się zrównoważonymi praktykami agronomicznymi i degustacja kawy.
? Pokaz filmów dokumentalnych związanych z produkcją kawy, przemysłem kawowym i kulturą kawy.
? Zajęcia dla dzieci wykorzystujące kawę jako materiał do sztuki, rzemiosła i zabawy.

Slow Food Uganda poczyniło szereg interwencji w celu promowania rodzimych i lokalnych odmian kawy, w celu podniesienia jakości produkcji kawy w łańcuchu wartości oraz w celu poprawy warunków życia drobnych właścicieli kawy, oferując promocję oraz wsparcie społeczne, techniczne i marketingowe oraz zwiększając świadomość na temat parametrów jakości kawy, które ostatecznie zapewniają wyższe dochody producentom i innym podmiotom łańcucha wartości. Slow Food uruchomiło już dwa Presidia w celu ochrony rodzimych odmian kawy: Luwero Kisansa Coffee i Mount Elgon Nyasaland Coffee.

Tło wydarzenia

Uganda jest wiodącym producentem kawy we Wspólnocie, drugim w Afryce i siódmym na świecie. W Ugandzie uprawia się trzy gatunki kawy: Robusta, Arabica i, w niewielkim stopniu, Liberica. Marketing kawy jest całkowicie zliberalizowany, a kawa stanowi około 30% całkowitych dochodów z eksportu w tym kraju.  Około 81% kawy z Ugandy jest przeznaczane dla Unii Europejskiej, a 14% dla Sudanu.  Rozproszenie i rozdrobnienie gruntów na obszarach upraw sprawiło, że kawa jest głównie drobnym plonem, dlatego lokalne spożycie kawy wyprodukowanej w Ugandzie pozostaje niskie. Te i inne czynniki, takie jak niedobory siły roboczej i słabe dodawanie łańcucha wartości, czynią sektor nieefektywnym.

Tekst: Slow Food: https://www.slowfood.com/press-release/slow-food-coffee-festival-2019-an-advocacy-platform-to-make-the-voice-of-smallholders-heard-in-the-new-national-coffee-bill/

Pełne informacje o wydarzeniu:
http://www.slowfooduganda.org/index.php/2019/08/26/coffee-festival-program/