Rozpoczynamy nabór wolontariuszy i bezpłatnych stażystów do udziału w badaniach terenowych nt. wiedzy o ruchu Slow Food. Pierwszy etap naboru trwa do 15 marca 2016 roku. Kolejne nabory będziemy sukcesywnie ogłaszać. Działania związane z badaniami terenowymi będą prowadzone na obszarze Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego. Termin badań: od 1 kwietnia do 31 lipca 2016 roku. Zainteresowanych uczestników w wieku 18-28 lat prosimy o przysyłanie CV i listu motywacyjnego na adres slowfooddolnyslask(at)gmail.com – odpowiemy na wybrane propozycje. Możliwe jest wykorzystanie wyników badań w pracach magisterskich, które wspieramy – według uzgodnień z liderami conviviów Slow Food Dolny Śląsk i Slow Food Wrocław. Uczestnictwo w badaniach wymaga przesłania oświadczenia*. Uczestnicy badań przejdą bezpłatne szkolenie Slow Food nt. prowadzenia badań terenowych. Najbardziej zaangażowanym badaczom wystawiamy referencje. Za udział w badaniach gwarantujemy smaczne nagrody. Udział w badaniach nie jest odpłatny. Badania prowadzimy bez  finansowania zewnętrznego, tj. w oparciu o woluntarystyczną pracę prowadzących badania, w tym liderów conviviów.

* Następująca klauzula musi być zawarta w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie wolontariatu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)

Młodzież – do działania! 🙂