Po nieudanym porozumieniu w sprawie odnowienia glifosatu w dniu 25 października i nowej propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej skrócenia okresu odnowienia z 10 do 5 lat, państwa członkowskie głosowały dzisiaj: nie osiągnięto porozumienia.

Komisja Europejska ogłosiła, że ​​przedłoży tę samą propozycję Komitetowi Odwoławczemu (spotkanie wyższego szczebla rządów) w dniu 27 listopada. Nasze rządy znów będą miały okazję raz na zawsze powstrzymać tę toksyczną substancję.

Biorąc to pod uwagę, Slow Food powtarza swoje wezwanie do wprowadzenia zakazu stosowania glifosatu. Komisja nie może dalej ignorować rządów i obywateli, których reprezentuje: w lipcu 2017 r. rządy ogłosiły swój sprzeciw wobec przedłużenia o 10 lat, a to zostało potwierdzone w dniach 5-6 października. Dzisiejsze głosowanie ponownie wskazuje na silną niechęć ze strony rządów do ponownego zatwierdzenia glifosatu.

Ursula Hudson, prezes Slow Food Germany, stwierdza: “Rozmawiamy o przyszłości rolnictwa, przyszłości tego, co jemy i pijemy codziennie. Jako europejska obywatelka jestem rozczarowana, że nasze rządy straciły kolejną szansę na mocny głos przeciw glifosatowi Niepowstrzymanie glifosatu wpłynie na nasze własne zdrowie i zdrowie naszych ukochanych – jeśli go nie zakażemy, dzieci będ dorastać nadal narażone na tę toksyczną substancję chemiczną, nie tylko w jedzeniu i wodzie, ale także w środowisku, w którym żyją i bawią się; musimy powstrzymać glifosat, propagować rolników ekologicznych i ich praktyki oraz pomagać konwencjonalnym rolnikom odchodzić od tego herbicydu”.

Parlament Europejski potwierdził, że organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej “Stop Glyphosate” (ECI) będą mieli okazję zaprezentować ją (zebrała 1.070.865 podpisów) podczas publicznego przesłuchania, które odbędzie się 20 listopad 2017 roku. Komisja przedstawi w komunikacie swoje prawne i polityczne wnioski dotyczące inicjatywy obywatelskiej, ewentualnych działań, które zamierza podjąć, a także powody podjęcia lub niepodjęcia tych działań w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia, tj. do 8 stycznia 2018 r. Na dzień dzisiejszy żadna ECI nigdy nie osiągnęła zamierzonego celu.

Tło:

Decyzja powtarza się po wielokrotnych niepowodzeniach, aby osiągnąć kwalifikowaną większość w Stałym Komitecie i ponownie w Komisji Odwoławczej w dniu 24 czerwca 2016 r., obie komisje reprezentują państwa członkowskie. W dniu 29 czerwca 2016 r. Komisja Europejska przedłużyła akt zatwierdzenia glifosatu do dnia dzisiejszego.

Skomercjalizowany od 1974 r., w 2015 r. glifosat został sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) i Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako “prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi”. Dwa miesiące po wysłuchaniu opinii IARC Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) doszedł do przeciwnego wniosku, że w rzeczywistości glifosat “prawdopodobnie nie stanowi zagrożenia rakotwórczego dla ludzi”. Jednakże Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oparł swoje zalecenie na raporcie UE, który skopiował i wkleił analizy z badania Monsanto, ze stronami badania identycznymi jak fragmenty wniosku złożonego przez Monsanto w imieniu Glyphosate Task Force (GTF), organu przemysłowego kierowanego przez firmę.