Ostatnich kilka dni spędziliśmy w terenie, tym razem w Dolinie Bobru. Odwiedziliśmy Wieżę Książęcą w Siedlęcinie i tamtejsze Kramy Siedlęcińskie. Zwiedziliśmy Pałac i Dwór w Maciejowcu. Odwiedziliśmy Perłę Zachodu, sztandarowy Gościniec tuż koło zapory Bobrowice w Siedlęcinie. Odwiedziliśmy SFojaków działających w swoich domach, wioskach i miastach na rzecz Dobrego Smaku Dolnośląskiego. Zapraszamy więc wszystkich do członkostwa w naszym convivium Slow Food Dolny Śląsk​. Dzięki współpracy w ramach SFDŚ i z inicjatywy Anny Rumińskiej, liderki naszego Convivium, powstała Dolnośląska Kooperatywa Ekologiczna. Dzięki kontaktom poznają się różni wytwórcy żywności i rzemiosła, co skutkuje ich współpracą lub częstszym pojawianiem się na jarmarkach,. bazarach i targach, a także w sklepach i restauracjach. Naszym celem jest ogólnie to, ABY LUDZIE JEDLI SMACZNIE, LOKALNIE I UCZCIWIE. Smak jest względny, ale powinien być autentyczny, rzetelny, uczciwy, czysty i lokalny. Temu służy idea SLOW FOOD.

Jako convivium zrzeszamy przede wszystkim konsumentów, a między nimi – producentów, ludzi rozmaitych zawodów. Nasze convivium zostało reaktywowane w październiku 2014 r., zatem wkrótce spotkamy się w kameralnym gronie by świętować Pierwsze Urodziny 🙂 Mamy obecnie ponad 50 członków (osób fizycznych) rozsianych po całym regionie Dolnego Śląska. Co miesiąc dołączają kolejne osoby, niektóre znikają. We współpracy z włoską centralą Slow Food wspólnie dążymy do tego, aby powstały kolejne convivia w innych miastach lub gminach naszego regionu – województwa dolnośląskiego, ale także w granicach Śląska historycznego, jeśli w sąsiednich województwach nie powstało jeszcze convivium – mowa tu o Śląsku Cieszyńskim, Śląsku Górnym, Śląsku Opolskim. Przy tej okazji informujemy, że w województwie lubuskim działa convivium Slow Food Lubuskie, które promuje m.in. produkty województwa zielonogórskiego.

Zachęcamy do zakładania polskich, a szczególnie dolnośląskich conviviów, jeśli macie na swoim terenie grupę działaczy, pasjonatów, świadomych wytwórców lub konsumentów. Piszcie do nas w tej sprawie, pomożemy w założeniu jednostek terytorialnych. Reguły są ustalone przez włoską siedzibę Slow Food International w mieście Bra we Włoszech. Lider to osoba, która odpowiada za użycie logo Slow Food i odznak lokalnych, koordynuje całość działań, nadaje im tor, pozyskuje partnerów, jest rzecznikiem i skarbnikiem, głównym rekrutem i ma “parę” innych rzeczy do zrobienia 🙂 Wiele z tych działań POWINNI podejmować również CZŁONKOWIE. Zadaniem lidera NIE JEST społeczna promocja producentów. Roboty jest bardzo dużo, sami zapewne wiecie. Edukacja i ochrona, to główne zadania. Dopiero potem przychodzi sprzedaż i kupno.

Lider to stanowisko społeczne, tzn. nieodpłatne. Każde convivium może jednak inaczej ustalić zasady pracy swego lidera. Do tego gorąco zachęcamy nowe convivia dolnośląskie i ich liderów, aby ci nie stawali się osobami przeciążonymi pracą społeczną, bo to w dłuższym okresie nikomu dobrze nie służy, a działalność taka jest zagrożona – nie jest naszym celem aktywność oparta na regule “para w gwizdek”. Im więcej convivium ma członków, tym więcej lider ma pracy, m.in. w terenie, a nie tylko na miejscu, w mieście lub wsi. Dlatego już na wstępie trzeba uregulować zasady współpracy. Korzystajcie z doświadczeń innych conviviów – naszych i naszych przyjaciół-SFojaków.

Dla wyjaśnienia: SFojakami nazywamy (jako pierwsi) członków Slow Food, szczególnie Slow Food Dolny Śląsk i Slow Food Wrocłąw oraz innych dolnośląskich conviviów miejskich powstających w porozumieniu ze Slow Food Dolny Śląsk, jako convivium regionalnym. W angielskiej wersji używamy określenia SFriends. Nasze media to WWW, Facebook, Instagram i maillingi (slowfooddolnyslask@gmail.com). Prowadzi je liderka z administracyjną pomocą wolontariuszy.
www.SlowFood.com
www.SlowFoodDolnySlask.org
www.Facebook.com/SlowFoodDolnySlask
www.Instagram.com/SlowFoodDolnySlask

Włoskie convivia mają czasami ponad 500 lub 1000 członków, po prostu mieszkańcy danego regionu lub miasta zapisują się do nich, aby poczuć się członkami wspólnoty, mieć dostęp do literatury, bonusowe wejścia na wydarzenia organizowane przez SF (w zasadzie zawsze są biletowane, wszyscy to rozumieją, na co idą pieniądze z biletów), a przede wszystkim w imię głębokiego poparcia dla idei i działań. Składki członkowskie są przeznaczane na działalność na całym świecie, szczególnie w krajach najuboższych w Afryce, Azji i Ameryce Płd. Jednym z przykładów jest projekt “10000 Gardens in Africa“, który wspiera zakładanie ogrodów użytkowych. Wspólnie z Emmanuelem Hando Irrafayem, nauczycielem szkoły Green Eden w Namanga w Tanzanii współpracujemy ze Slow Food International na rzecz założenia kolejnego ogrodu szkolnego w ramach tego programu.

Ale nie tylko – gdyby nie powstał Slow Food, nie mielibyśmy teraz w Polsce wysypu inicjatyw, które wykorzystują tę frazę “slow food” dla promocji swych działań. Nie wszystkie inicjatywy są z nami w kontakcie, niektóre niestety nadużywają ww. frazy, ponieważ ich działalność nie jest w pełni zgodna z ideą SLOW FOOD. Niewątpliwie nadal promują ten typ myślenia, ale kojarzą go klientom i gościom z inną ofertą, a to nie jest pożądana forma aktywności. Ruchy typu SLOW, aktywne od II poł. XX w. stały się już synonimem normalnego, świadomego życia i pracy. Naszym celem jest więc działanie lokalne w oparciu o markę globalną nie będącą naszą własnością – trzeba o tym pamiętać. Żadem lider ani członek Convivium nie jest właścicielem nazwy tegoż Convivium. Zatem z naszych lokalnych zasobów korzystamy głównie we własnym regionie i dbamy o ochronę i promocję naszych producentów, rzemieślników, rolników, kucharzy, konsumentów, cateringowców – wszystkich związanych z rolnictwem i wyżywieniem, wszystkich członków indywidualnych. Bowiem do SFDŚ zapisujemy się, jako osoby, nie firmy. Osoby należące do Slow Food i naszego convivium obowiązują regularne składki członkowskie.

Członkowie współpracujący z nami uzyskują po pewnym czasie prawo wykorzystania naszej odznaki, którą przyznajemy po analizie produkcji lub innych aktywności, np. bloggerskiej, kulinarnej, edukacyjnej czy społecznej. Jak ustaliliśmy z przedstawicielami Slow Food International, logo Slow Food i tym samym naszego lub innego convivium NIE WOLNO umieszczać na produktach, ale można w porozumieniu z nami umieścić je na www, FB, lokalach i materiałach info-promo-reklamowych, aby szerzyć filozofię SLOW FOOD. Na produktach można natomiast umieścić informację tekstową BEZ LOGO o treści uzgodnionej z lokalnym liderem convivium. Każdy producent, sympatyzujący z ideą SLOW FOOD lub należący do naszego convivium, może zostać Mecenasem WOJa, naszego kursu edukacyjnego dla dzieci i dorosłych o nazwie “WOJ: WIEDZA O JEDZENIU“, przekazując nam swoje produkty do degustacji na warsztatach w zamian za promocję owych produktów w naszych mediach. Przy zwiększonej promocji status Mecenasa WOJa może być odpłatny. Warunkiem przyznania statusu Mecenasa WOJa jest poznanie przez nas procesu produkcji i w efekcie zadeklarowanie przez producenta zgodności z ideą SLOW FOOD, aby dać konsumentom i nam gwarancję jakości i lokalności.

Nie promujemy byle czego. Skrupulatnie pilnujemy uczciwości i jakości wytworów, które chronimy i promujemy, a także prezentujemy na naszych warsztatach kursu “WOJ: WIEDZA O JEDZENIU”. Status Mecenasa WOJa jest czasowy, a od listopada będzie on odpłatny dla tych osób, które nie należą do Slow Food Dolny Śląsk. Przypominamy też, że członkostwo w Slow Food jest OSOBOWE – zapisuje się OSOBA FIZYCZNA, a nie prawna, podmiot, instytucja, organizacja pozarządowa, firma, czy gospodarstwo. Przypominamy też, że Slow Food nie jest platformą reklamy. Od listopada 2015 r. Patronat Medialny lub Produktowy przyznajemy ODPŁATNIE wydarzeniom i portalom, pod warunkiem ich zgodności z filozofią SLOW FOOD, a także regułami Slow Food International oraz naszego convivium. Nasza obecność zawsze podnosi prestiż wydarzenia, dlatego mocno dbamy o jakość marki, szczególnie, jeśli dotyczy to podmiotów komercyjnych. Wszelkie nasze działania nieodpłatne i odpłatne są uzgodnione na podstawie indywidualnych umów. Każdy członek naszego convivium przyjmuje na siebie obowiązek stałego, nie wybiórczego promowania naszych działań w swoich mediach, np. na profilach Facebooka, stronach www i innych.

Zainteresowani – piszcie na slowfooddolnyslask@gmail.com