Nasz polski język jest bardzo interesujący w zestawieniu z angielskim: jeden polski wyraz ODMIANA oznacza dwa wyrazy angielskie:

1 – CHANGE (zmiana, odmiana)

2 – VARIETY (odmiana botaniczna)

Właśnie ten przypadek wykorzystujemy w naszym tytule kampanii Menu for Change (dod. LINK). Wierzymy, że ten zbieg okoliczności (nieprzypadkowy) podoba się Wam tak samo, jak nam 🙂

Za zdrowie bioróżnorodności! Czy wypijemy ten toast? Oczywiście kubeczkiem kwasu z dolnośląskiej kiszonej papryki!

Menu for Change – Jadłospis dla Odmiany – sok z dolnośląskiej, kiszonej papryki / fot. Anna Rumińska Archiwum Slow Food Dolny Śląsk

Our Polish language is very interesting in alliances with English: the Polish word ODMIANA [odmyana] assigns two English words:

1 – CHANGE (zmiana [zmyana])

2 – VARIETY (odmiana [odmyana])

Exactly this case we are using in our title of the Menu for Change campaign. We believe you like this coincidence (not strange at all) as much as we do 🙂

Cheers to biodiversity! What are we drinking to it with? Obviously a cup of fermented Lower Silesia sweet pepper kvass!
***

Slow Food International​

Slow Food w Polsce​

Slow Food Dolny Śląsk​

***