Jarmużowe ogonki liściowe są często wyrzucane i stają się zmarnowaną żywnością. Szkoda, by tak się działo. Ekologiczny jarmuż to również ekologiczne ogonki liściowe. Teraz nawet nie zasiliłyby kompostu, a Irak byłby to luksusowy,bo ekologiczny kompost. Konsumenci uznają ogonki za zbyt włókniste i trudne do zgryzienia (na marginesie: świadczy to o osłabieniu cennej i coraz rzadszej umiejętności żucia). Można by je sfermentować z wodą, solą i innymi przyprawami i zamienić je w jarmużowy kwas. Nawet jeśli ich z jakiegoś powodu nie zjemy, to przynajmniej wypijemy zdrowy kwas.To wspaniałe warzywo odda kwasowi swoje bezcenne właściwości. Ale… raczej zjemy ukiszone łodyżki:) dlatego je pokroiliśmy dość drobno.

🐌🐌🐌🐌

Kale petioles are often thrown away and become #foodwaste. Such a shame to do it. Organic kale means also organic petioles. Now it wouldn’t even feed the compost, and anyway it would be luxurious, organic compost. Eaters find the perioles too fibrous and hard to bite (BTW it jeans they are loosing the precious skill od chewing). So it would be worth fermenting them with water, salt and some other condiments and creating nice and healthy kale kvass. Event if we do not eat them for some reason we will have healthy kvass. This wonderful vegetable will give its amazing properties to the kvass. But… we rather eat these fermented stems, this is why we chopped them quite finely.

***