Podpisujmy i zbierajmy podpisy pełnoletnich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej pod petycją ws. ochrony gleby wobec jej degradacji i zniszczenia: erozji, zagęszczania, nieprzepuszczalności, zaniku materii organicznej, zasolenia, osuwisk, zanieczyszczenia: People4Soil

“PEOPLE4SOIL” to wolne i otwarte sieci europejskich organizacji pozarządowych, instytutów badawczych, stowarzyszeń i grup rolników. Razem potrzeba MILIONA europejskich podpisów. Polska musi zebrać 38250 podpisów w nieprzekraczalnym terminie 12. września 2017 roku. Zatem działajmy, każdy głos jest na wagę złota!

Informacja jest dostępna w języku polskim – udostępniajcie: https://people4soil.eu/pl

***

“PEOPLE4SOIL” to wolna i otwarta sieć europejskich organizacji pozarządowych, instytutów badawczych, stowarzyszeń rolników i grup ekologicznych.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni rosnącą degradacją ziemi, zarówno na obszarze Unii Europejskiej, jak i globalnie. Erozja, zużycie gleby, utrata materii organicznej, kompakcja gleb, wzrost zasolenia, naruszenia równowagi hydrogeologicznej i zanieczyszczenia mają negatywny wpływ na ludzkie zdrowie, na bezpieczeństwo żywnościowe, na ekosystemy naturalne, na bioróżnorodność i na klimat. Wpływają również na naszą gospodarkę.

Chcemy wywrzeć nacisk na instytucje europejskie, aby przyjęły legislację dotyczącą ochrony gleby i ustalającą zasady i reguły, które państwa członkowskie byłyby zobowiązane respektować. W chwili obecnej gleba nie jest przedmiotem spójnego zbioru przepisów Unii Europejskiej: proponowana dyrektywa ramowa w jej sprawie została wycofana w maju 2014 roku, po ośmiu latach blokowania przez mniejszość państw członkowskich.

W chwili obecnej gleba nie jest przedmiotem spójnego zbioru przepisów Unii Europejskiej: proponowana dyrektywa ramowa w jej sprawie została wycofana w maju 2014 roku, po ośmiu latach blokowania przez mniejszość państw członkowskich. Regulacje i kroki podejmowane przez Unię Europejską w innych dziedzinach nie są wystarczające do zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony dla wszystkich gleb w Europie.

Obywatele europejscy mają prawo do bezpośredniego udziału w opracowywaniu polityki UE w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (ECI). Mamy dwanaście miesięcy, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów (milion w całej Unii, w co najmniej siedmiu państwach). To dla nas ważny cel, abyśmy mogli chronić naszą przyszłość, nasze środowisko, nasze zdrowie i nasze dzieci.