23 kwietnia w sadzie “OWOCE LUTYNI” odbędzie się II Święto Sadu, które organizują jego Właściciele, Sadownicy: Anna i Bolesław Szlączka, wraz z synami. Prowadzą oni ten rodzinny, niewielki sad (6 ha), tłoczą wspaniałe i słynne już nie tylko we Wrocławiu SOKI bez dodatku dowolnego cukru, wytwarzają PRZETWORY, np. konfitury, powidła, dżemy, a także cudowne, manufakturowe, żywe, tj. niskoprocentowe OCTY: jabłkowy i bzowy (dziki bez czarny).

Co jakiś czas Państwo Szlączkowie otwierają bramy swego sadu dla dużej liczby Gości i zapraszają wszystkich do obejrzenia ich ukochanych drzewek, a także zapoznania się z ofertą ich przyjaciół i znajomych, którzy wytwarzają rozmaite produkty spożywcze. W każdej chwili, również poza wydarzeniami, można skontaktować się z Anną Szlączką i umówić na odbiór ich pysznych produktów oraz obejrzeć sad. W Lutyni znajduje się kilka sadów, ale tylko ten jeden prowadzony jest przez członków zarejestrowanych w naszym convivium Slow Food Dolny Śląsk oraz w macierzystej organizacji Slow Food International, którzy dodatkowo realizują edukację slowfoodową, co daje im tytuł członków aktywnych edukacyjnych.

W niedzielę 23 kwietnia spotkacie więc w sadzie nie tylko tych dwoje wspaniałych Sadowników, lecz także mnóstwo innych specjalistów, pasjonatów dobrej żywności, smakoszy, a także Gości – świadomych konsumentów. Będzie tu na pewno pięcioro naszych aktywnych edukacyjnie członków. Cieszymy się, że ta miła szóstka konsumentów/wytwórców będzie mieć okazję do wspaniałego spotkania towarzyskiego i zaprezentowania miłym Gościom swoich produktów i potraw! Owa aktywna szóstka, to:

1 – Organizatorka wydarzenia i Gospodyni: Anna Szlączka – Owoce Lutyni – rolniczka-sadowniczka, kucharka i konsumentka, która przyjmie Gości m.in. sokami, octami, powidłami, dżemami, konfiturami, cudownym domowym ciastem i licznymi innymi pysznościami własnoręcznie wytworzonymi z własnych owoców, a która wraz z Bolesławem wykonuje mnóstwo czynności związanych z pracami rolniczymi, sadowniczymi i przetwórczymi, a przede wszystkim ręcznie przycina każde drzewko,

2 – Organizator wydarzenia i Gospodarz: Bolesław Szlączka – Owoce Lutyni – rolnik-sadownik, rzemieślnik i konsument, który wraz z synami przygotuje dla Gości piękne miejsce, wykonuje najcięższe prac w sadzie, dźwiga, reperuje, montuje i wykonuje mnóstwo innych czynności towarzyszących sadownictwu, który też – wraz z Anną – ręcznie przycina każde drzewko, a wraz z synami jest testerem produktów przyrządzanych przez Annę,

3 – Zofia Fryst – Nagórze Zagroda przy Szlaku Dragonów Pruskich – kucharka, rolniczka, edukatorka i konsumentka, która nakarmi miłych Gości chlebem, warzywami, mięsiwem z rusztu i innymi smakołykami,

4 – Anna Rumińska – Chwastożercy – kucharka, antropolożka kultury, edukatorka i konsumentka, która zaprezentuje chwasty jadalne, warzywa nieuprawne, które dawno temu były często jedzone, nawet w kręgach dworskich, a obecnie porastają zieleńce, nieużytki, parki, lasy, łąki i… ogrody, których właściciele zaciekle walczą z tymi cennymi roślinami,

5 – Piotr Laskowski – Pomologia – wszystko o odmianach roślin sadowniczych – konsument i pomolog, tj. specjalista w zakresie budowy, pochodzenia i pokrewieństwa, funkcjonowania oraz właściwościach użytkowych odmian drzew i krzewów owocowych.

Być może Lutynię odwiedzi Krzysztof Lasyk Gospodarstwo Ekologiczne, rolnik, przetwórca, konsument uprawiający warzywa ekologiczne = certyfikowane, i może przywiezie kiszony słonecznik bulwiasty (topinambur)… Trzymamy kciuki! 🙂

Nasz slowfoodowy, bezpłatny patronat oraz promocja wydarzenia wspiera Organizatorów, członków naszych conviviów czerwonego, dorosłego ślimaka, a także innych wytwórców. Promocję koordynuje bezpłatnie Convivium Leader, Anna Rumińska Slow Food Dolny Śląsk, oraz Camilla Leibmann, Slow Food Wroclaw.

Ww. osoby realizują w naszym convivium edukację slowfoodową – konsumencką, rolniczą, ogrodniczą, rzemieślniczą. Każdy w innym zakresie dopasowanym do swych możliwości, czyli slow 🙂

Hasło naszego ruchu i organizacji: Dobre, Czyste, Uczciwe + Sezonowe i Lokalne
Slow Food Dolny Śląsk + Slow Food WroclawSlow Food International

Wielu wytwórców realizuje podobną edukację poza convivium w ramach swoich aktywnych podmiotów lub w strukturach lokalnych grup działania. Działają bardziej lub mniej slowfoodowo, starają się wytworzyć jak najlepszy produkt, obojętne, czy jest to rolnik lub sadownik, serowar czy olejarz, stolarz czy kowal, dostawca czy sprzedawca, kucharz czy kelner, czy może po prostu KONSUMENT. Każdy wytwórca jest konsumentem, ale nie odwrotnie. Każda ich obecność na targowiskach, jarmarkach, festiwalach wnosi wątki edukacyjne, gdy opowiadają oni z zapałem o swych produktach, pochodzeniu składników, ich czystości, składzie chemicznym, procesie wytwórczym, problemach wynikających np. z pogody, środowiska naturalnego, dominacji rolnictwa konwencjonalnego, modyfikacji genetycznych, masowego handlu pseudożywnością itp. Wszyscy oni stale się też uczą i uczą innych. Doceniajcie tę edukację i podziękujcie im kupując ich produkty, wszak po to je wytwarzają i z ich sprzedaży żyją, ciężko pracując, a wiecie, że ten dział wytwórczości nie jest w Polsce dochodowy ani łatwy, jeśli stara się być uczciwy i czysty. Wierzymy, że wszyscy wystawcy na swoją odpowiedzialność robią co w ich mocy, ale zaoferować konsumentom (i sobie:) produkty możliwie najczystsze, lokalne (=ze składników pochodzących z Dolnego Śląska!), najsmaczniejsze i po konsumpcji nie wywierające negatywnego wpływu na środowisku (opakowania!).

Patronat Slow Food Dolny Śląsk nad wydarzeniem ma na celu wsparcie tych, którym wsparcie się przydaje i którzy je doceniają. Patronat nie oznacza, że wszyscy wystawcy są członkami Slow Food lub ich produkty są przez nas zweryfikowane. Stoiska członków aktywnych edukacyjnie w naszych conviviach są oznaczone naszym znakiem – tylko oni mają do niego prawo. Zawsze, prędzej czy później, informujemy konsumentów, kto i w jakim zakresie należy do naszych conviviów i jak z nami współpracuje. Pamiętajcie, to ruch społeczny, działamy non-profit, a Convivium Leaderzy to podstawowi sponsorzy tego ruchu i tych produktów. Rejestracja w strukturach Slow Food jest indywidualna, tj. osobowa i związana jest ze statusem nowego członka oraz zakresem potrzeb względem conviviów. Odrębnym etapem aktywności jest członkostwo aktywne, edukacyjne.

A propos jedzenia: pamiętajcie, pół godziny przed sutym jadłem wypijcie trochę octu od Ani Szlączki, to… nie podskoczy Wam poziom cukru i nie będziecie tyć 😉 Takie działanie ma ocet od Ani! 😀

Obejrzyjcie zdjęcia z I Święta Sadu u Państwa Szlączków w podwrocławskiej Lutyni w 2016 roku:

Pełny program wydarzenia: TUTAJ

Pełna lista produktów spożywczych (wytłuszczeni = zaznaczeni: Członkowie Aktywni Edukacyjni Slow Food Dolny Śląsk):

1. oleje: lniany, rzepakowy, słonecznikowy, czarnuszkowy, ostropestowy, kokosowy

2. mąki pszenne, żytnie,kaszę manną, otręby

3. miody i miodułki smakowe

4. Nagórze – Zagroda przy Szlaku Dragonów Pruskich – Zofia Fryst: chleby na zakwasie, domowe produkty wege, bezglutenowe i mięsne

5. kasza gryczana niepalona, mąki (również bezglutenowe), pestki dyni i słonecznika

6. sery długo dojrzewające, podpuszczkowe, jogurty

7. chleby żytnie i bezglutenowe

8. wędliny wg dawnych receptur

9. cydr jabłkowy

10. dolnośląskie wina

11. Chwastożercy – Anna Rumińska: dawne warzywa nieuprawne, gąszcz czosnkowy, perły czosnkowe

 12. domki dla zapylaczy i deski kuchenne

13. Piotr Laskowski – pomolog, specjalista ds. oznaczania odmian roślin sadowniczych

14. Owoce Lutyni – Anna i Bolesław Szlączka: przetwory owocowe: powidła, dżemy, konfitury, galaretki, kisiele, ciasta, octy niskoprocentowe, syropy, soki tłoczone bez dodatku cukru, zakwas chlebowy.

***

DEUTSCH:

23. April Obstgarten „FRUIT Lutynia“ wird auf dem Fest II Gericht statt, das seinen Besitzer, Züchter Anna und Boleslaw Szlączka, zusammen mit seinen Söhnen organisieren. Sie laufen dieser Familie, kleinen Obstgarten (6 Hektar), Verdrängung wunderbar und berühmt nicht nur in Wroclaw ohne Zusatz jeglicher Zucker SAPS, produzieren Zubereitungen, zum Beispiel. Marmelade, Konfitüre, Marmelade, und wunderbar, die Herstellung, die leben, das heißt. Low-Interesse Essige : Apfel und Holunder (Holunder).

Von Zeit zu Zeit öffnen Sie das Tor Szlaczka seinem Obstgarten für eine große Anzahl von Gästen und laden alle ihre geliebten Bäume zu sehen, sowie mit ihren Freunden und Bekannten kennen zu lernen, die eine Vielzahl von Lebensmitteln produzieren. Zu jeder Zeit, auch außerhalb Ereignisse, können Sie Anna Szlaczka kontaktieren und ordnen ihre schmackhaften Produkten zu erhalten und den Obstgarten zu sehen. In Lutynia gibt es mehrere Obstgärten , aber nur diese eine wird von den Mitgliedern registriert in unserem Slow Food Convivium Niederschlesien und der Mutterorganisation Slow Food International, die auch durchführen Bildung von Slow Food laufen, was ihnen den Titel der aktiven Mitglieder Ausbildung gibt.

Am Sonntag, 23. APRIL wird im Obstgarten treffen so nicht nur diese beiden großen Growers, sondern auch viele andere Profis, leidenschaftlich über gutes Essen, Gourmet und Bewertungen – bewusste Verbraucher. Er wird sicher erzieherisch fünf unserer aktiven Mitglieder hier. Wir freuen uns, dass diese schöne sechs Verbraucher / Hersteller die Möglichkeit zu einem großen geselligen Beisammensein haben und ein schönes Schaufenster ihrer Produkte und die Gäste Gerichte! So konnten sechs sind:

1 – der Veranstalter und Gastgeberin Anna Szlaczka – “Obst Lutynia” – Bauerin, Obstbauerin, Köchinund Verbraucherin, die unter anderen Gästen willkommen Säfte, Essige, Konfitüre, Marmelade, wunderbares Zuhause Backe und zahlreiche andere aus ihren eigenen Früchten gemachten Köstlichkeiten, und die zusammen mit Boleslaw vielen Aktivitäten tut, um die Arbeit der Landwirtschaft, Justiz und Verarbeitbarkeit und vor allem von Hand geschnitten jeden Baum im Zusammenhang,

2 – Veranstalter und Gastgeber: Boleslaw Szlączka – Frucht Lutynia – Bauer-Obstbauer, Handwerker und die Verbraucher, der zusammen mit seinen Söhnen für die Gäste einen schönen Platz wird vorbereitet, tragen die schwerste Arbeit im Obstgarten tragen, sind zur Festsetzung, installiert und für viele andere Aufgaben mit der Justiz verbunden ist, die auch – zusammen mit Anna – Hand geschnitten jeden Baum, zusammen mit den Söhnen der Tester Produkte von Anna gekocht,

3 – Zofia Fryst – Nagórze Farm an der Route preußischer Dragoner – Köchin, Bauerin, Erzieher und ein Verbraucher, der die Gäste gutes Brot füttern, Gemüse, Fleisch und anderen Leckereien vom Grill,

4 – Anna Ruminska – Chwastożercy – Koch, Kulturanthropologe , Pädagoge und ein Verbraucher, das Unkraut essbares Gemüse unkultiviert, die schon vor langer Zeit oft gegessen wurden, auch in höfischen Kreisen, und jetzt überwuchert Rasen, Ödland, Parks, Wälder und Wiesen präsentieren. .. Gärten, deren Besitzer sind heftig mit diesen kostbaren Pflanzen kämpfen,

5 – Piotr Laskowski – Verbraucher und pomolog, ein Spezialist auf dem Gebiet des Bauwesens, die Herkunft und Verwandtschaft, Leistung und funktioneller Eigenschaften der Sorten von Obstbäumen und Sträuchern.

Vielleicht Lutynia besuchen Krzysztof Lasyk Organic Farm, Bauer, Prozessor, Verbraucher Anbau Bio-Gemüse = zertifiziert und bringen Topinambur (Topinambur) gebeizt … Daumen drücken! 🙂

Mit unserer kostenlosen Schirmherrschaft und Förderung des Slow Food unterstützt Veranstaltungen Organisatoren, Mitglieder unserer convivia mit rot, erwachsenen Wurm, sowie anderer Hersteller. Förderung der Koordinaten frei Convivienleiter Anna Ruminska Slow Food Niederschlesien , und Camilla Leibmann , Slow Food Breslau.

Ww. Menschen tragen in unserem Slow Food Convivium Bildung für die Verbraucher, Landwirtschaft und Gartenbau, Handwerk . Jedes in einem anderen Bereich von speziell auf ihre Kapazitäten, das heißt, langsam 🙂

Kennwort unserer Bewegung und Organisation: gut, sauber, fair und Local + Seasonal:
Slow Food Dolny Śląsk + Slow Food WroclawSlow Food International

Viele Hersteller implementieren ähnliche Ausbildung über Convivium aktiv in ihrem Körper oder in den Strukturen der lokalen Aktionsgruppen. Sie wirken mehr oder weniger slowfoodowo, sie versuchen, das beste Produkt zu produzieren, egal ob es der Landwirt oder Züchter ist, oder Serovar oilman, Schreiner oder Schmied, Lieferant oder Verkäufer, Koch oder Kellner, oder vielleicht einfach CONSUMER. Jeder Hersteller ist der Verbraucher, aber nicht umgekehrt. Jede ihrer Präsenz auf Märkte, Messen, Festivals bringt Themen Ausbildung, wenn sie zu sagen, mit Begeisterung über ihre Produkte, die Herkunft der Zutaten, ihre Reinheit, chemische Zusammensetzung, Herstellungsverfahren, was Probleme von z. B. das Wetter, die Umwelt, die Dominanz der konventionellen Landwirtschaft, Genmanipulation , Masse usw. pseudożywnością Handel. sie auch ständig lernen und andere lehren. Diese Ausbildung unterschätzen sie und danken ihnen durch ihre Produkte zu kaufen, so sie, warum produzieren und verkaufen sie schwer zu leben, zu arbeiten, und Sie wissen, dass diese Abteilung der Produktion in Polen ist nicht rentabel noch einfach, wenn Sie versuchen, ehrlich und sauber zu sein. Wir glauben, dass alle Aussteller unter ihrer Verantwortung ihr Bestes tun, sondern bieten den Verbrauchern (und selbst 🙂 reinsten Produkte möglich, lokale (= Zutaten aus Niederschlesien!), Und die schmackhafteste Verbrauch ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt (Verpackung !).

Slow Food Schirmherrschaft von Niederschlesien der Veranstaltung ist es diejenigen, die unterstützen die nützlich zu unterstützen, und die sie schätzen. Patronage bedeutet nicht, dass alle Aussteller sind Mitglieder von Slow Food oder ihre Produkte werden von uns überprüft . Stände erzieherisch aktive Mitglieder in unserer conviviach sind mit unserem Zeichen markiert – nur sie das Recht darauf hat. Immer, früher oder später, zur Information der Verbraucher, wer und in welchem Umfang sollte unser conviviów und wie mit uns zusammenarbeiten . Denken Sie daran, es ist eine soziale Bewegung, wir eine Non-Profit-Betrieb und ist podstawowi Convivienleiter dieser Bewegung und Sponsoren dieser Produkte. Anmeldung in den Strukturen von Slow Food ist individuell, dh. Seater und wird mit dem Status eines neuen Mitglieds und dem Bereich der Bedürfnisse in Bezug zugeordnet conviviów. Eine separate Phase der Aktivität ist die aktive Mitgliedschaft, Bildungs.A propos jedzenia: pamiętajcie, pół godziny przed sutym jadłem wypijcie trochę octu od Ani Szlączki, to… nie podskoczy Wam poziom cukru i nie będziecie tyć 😉 Takie działanie ma ocet od Ani! 😀

Das vollständige Veranstaltungsprogramm: HIER

Die vollständige Liste der Lebensmittel (bold = Auswahl: Mitglieder Aktive Bildungs ​​Slow Food Niederschlesien):

1. Öle: Leinsamen, Raps, Sonnenblumen, Echte Schwarzkümmel, Mariendisteln, Kokosnuss

2. Mehl Weizen, Roggen, Grieß, Kleie

3. Honig

4. Nagórze – Bauernhof an der Route preußischer Dragoner – Zofia Fryst: Sauerteig Brot, hausgemachte Gemüse-Produkte, glutenfrei und Fleisch

5. gerösteter Buchweizenmehl (einschließlich glutenfrei), Kürbiskernen und Sonnenblume

6. lange Reifungs Käse, Lab, Joghurt

7. Roggenbrot und glutenfrei

8. Aufschnitt – durch die alten Rezepte geheilt

9. Apfelschaumwein

10. Niederschlesische Wein

11. Chwastożercy – Anna Ruminska: ehemalige unkultiviert Gemüse, ein Dickicht von Knoblauch, Knoblauch Perlen

 12. Häuser für Bestäuber und die Küchen Bretter

13. Piotr Laskowski -. Pomolog, Spezialist Bestimmung von Sorten von Obstpflanzen

14. Owoce Lutynia – Anna und Boleslaw Szlączka: Früchte: Pflaumen Marmelade, Konfitüre, Gelee, Kisel, Kuchen, Essige, Sirupe, Säfte ohne Zuckerzusatz gedrückt, Brot Sauerteig.