Wraz z innymi organizacjami Slow Food uczestniczy w międzynarodowym Pesticide Action Week organizowanym przez Pesticide Action Network (PAN): odbywające się od 20 marca wydarzenia lokalne, pokazy filmowe, konferencje, seminaria i jarmarki będą miały na celu informowanie konsumentów o zagrożeniach ze strony pestycydów względem środowiska i naszego zdrowia oraz zachęcać do korzystania z alternatywnych metod.

Szkody spowodowane przez pestycydy zostały udowodnione naukowo: insektycydy, herbicydy i fungicydy zanieczyszczają środowisko, pogarszają nasze zdrowie, destabilizują ekosystem i zmniejszają różnorodność biologiczną. Jednak aby zagwarantować wysoką wydajność, znaczna część świata nadal intensywnie je wykorzystuje. (…) Konieczna jest radykalna zmiana zarówno w systemie produkcji żywności, jak i konsumpcji.

Obecny system żywnościowy nabrał cech przemysłowych, a jego głównym celem jest zwiększenie ilości wyprodukowanej żywności, maksymalizacja plonów i zwiększenie eksportu. Model ten opiera się na rosnącym wykorzystaniu pochodnych ropy naftowej (stosowanych w pestycydach, nawozach i paliwach) oraz niepohamowanym wykorzystaniu zasobów naturalnych, takich jak gleba, woda, lasy i oceany, które są uważane za surowce przeznaczone do zużycia.

Slow Food, podobnie jak wiele innych organizacji, promuje inną drogę, która w centrum zainteresowania stawia wartość żywności i godność producentów. Jest ona syntezą obejmującą agroekologię i zdolną do połączenia aspektów społecznych, środowiskowych, kulturowych i ekonomicznych. Istnieje wiele aspektów, które stanowią podstawę tej filozofii: ponowne odkrycie terytorium, ochrona płodności gleby i różnorodność biologiczna, zmniejszenie ilości odpadów żywnościowych, wspieranie zdrowszej i bardziej zrównoważonej diety (np. jedzenie mniejszej ilości mięsa), etykieta narracyjna (mówi o technikach upraw i wszystkich zastosowanych w nich produktach), odzyskanie tradycyjnej wiedzy, a także większe inwestycje w badania publiczne, które spełniają przede wszystkim potrzeby ludzi. W tym kontekście drastyczna redukcja pestycydów jest bardziej niż realna.

Oryginalny tekst:

http://www.slowfood.com/pesticide-action-week-agroecology-protects-biodiversity/