Nasza organizacja Slow Food i wszystkie jej ogniwa na świecie – tzw. convivia – umożliwia założenie produktowych Presidiów, tj. niewielkich grup producentów skoncentrowanych wokół jednego produktu, który warto chronić w wybranym regionie i w skali świata. Są to wyjątkowe, a nawet wybitne pod względem jakości produkty.

Na świecie istnieje obecnie 470 Presidiów Slow Food. We Włoszech istnieje 277  Presidiów. Maja one właściwą formę, tzn. zrzeszają kilku producentów, a nie tylko jednego. Na stronie prezentującej producenta (np. w Niemczech) Slow Food publikuje dane kontaktowe, aby osoby zainteresowane mogły do niego dotrzeć. Niedługo Presidia Slow Food też powstaną na Dolnym Śląsku. Celem Presidiów jest OCHRONA produktów najlepszych oraz wzajemne wspieranie się wytwórców tego konkretnego produktu.

W Presidium Slow Food nie ma miejsca na niszczycielską konkurencję. Presidium działa więc na zasadzie klastra, ale różni się od niego tym, że zrzesza wyłącznie najmniejsze, rodzinne, manufakturowe wytwórnie. Presidium skupia się na EDUKACJI i HANDLU. Zależy nam bardzo na promocji i ochronie bogatych zasobów kulinarnych i rolniczych naszego pięknego regionu słynącego z wielkiej różnorodności gastronomicznej.

Zbyt często pomija się nasz region w dyskursie gastronomii historycznej twierdząc, że przez wiele lat byliśmy innym państwem. W sensie geopolitycznym – owszem, ale w sensie świadomościowym – nie wszędzie. Są bowiem takie obszary na Dolnym Śląsku, gdzie ludzie w okresie przynależności do państwa niemieckiego mówili, myśleli i modlili się po polsku – ich tożsamość była polska. Mowa o pólnocnych rubieżach regionu, czyli o tzw. pograniczu, a także o fragmentach Wrocławia, tj. o dzielnicy polskiej, której śladem jest Wzgórze Polskie – obszar niemieckiego (w sensie geopolitycznym) Wrocławia, na który wysiedlano dawniej ludność polską.

Nie jest naszym celem podejmowanie dyskusji o zabarwieniu nacjonalistycznym, wchodzenie w polemikę narodowościową. Sądzimy, że kulinaria stanowią wartość ponad granicami i mają charakter dobra terytorialnego, nie podlegają całkowitemu przesiedleniu, są różnorodne, nie powinny podlegać weryfikacji geopolitycznej.

Po 1945 r., gdy przesiedleńcy mieszkali nawet przez kilka lat w jednym domu z dotychczasowymi mieszkańcami, Niemcami, zwyczaje kulinarne przekazywane były między narodowościami – w oddali od wojennych konfliktów, niejako w wyrazie sprzeciwu wobec tragicznych skutków wojny. Naszym celem jest więc włączenie dziedzictwa kulinarnego Dolnego Śląska w dyskurs gastronomii historycznej, umieszczenie ich w strumieniu promocji dziedzictwa kulinarnego Polski. Obserwacje wskazują, że Polska, Europa i Świat wciąż zbyt mało wiedzą o kulinarnych zasobach Dolnego Śląska. Skąd miałyby to wiedzieć, skoro promocja jest dość słaba, a na największych polskich festiwalach kulinarnych brakuje reprezentacji dolnośląskiej – mimo naszych starań (jako wolontariuszy i sponsorów ruchu Slow Food w Polsce) oraz starań urzędu marszałkowskiego oraz innych instytucji poświęcających na te cele niemałe pieniądze.

Spytaj kogokolwiek: “z czym kojarzy ci się kulinarnie Dolny Śląsk?” – nie usłyszysz konkretnej, produktowej deklaracji. Co najwyżej powiedzą “Dolny Śląsk? U was nic nie ma, wszystko macie importowane” – niestety tak mówią nawet niektórzy liderzy kulinarnych środowisk w Polsce. Dowodzi to dobitnie nieznajomości historii oraz braku dogłębnej analizy zasobów naszego regionu, ale także braku jego właściwej promocji. Jest to więc dla nas tym większa zachęta i bodziec do działania, do promocji i ochrony tego, co u nas najlepsze. Na Dolnym Śląsku mamy wiele skarbów, które mogą wzbogacić listę Presidiów Slow Food. To też może – i powinno – wyjść na korzyść ich wytwórcom. Podjęliśmy więc starania, aby powstały Presidia Slow Food na Dolnym Śląsku. Wypatrujcie… Wytwórców zainteresowanych wejściem do produktowego Presidium Slow Food zapraszamy do kontaktu mejlowego: slowfooddolnyslask(at)gmail.com

O Presidiach Slow Food przeczytajcie więcej tutaj. Prowadzi je FUNDACJA SLOW FOOD, na ktora zbieramy donacje w ramach kampanii KOCHAJ ŻYCIE – CHROŃ PRZYSZŁOŚĆ. Tutaj mozesz dokonać donacji na rzecz promocji dobrej, czystej, uczciwej i lokalnej żywności w Polsce i na świecie.

Uwaga: nie prowadzimy pośrednictwa sprzedaży i nie jesteśmy platformą reklamową. Działamy w zakresie edukacji i atywizacji społecznej, a narzędziem naszych działań jest żywność. Zrzeszamy przedstawicieli rozmaitych środowisk. Nie trzeba produkować żywności, aby do nas należeć. Członkostwo nie jest jednoznaczne z Rekomendacją Slow Food Dolny Śląsk opisaną tutaj

***

Na zdjęciu: Śląskie niebo (niem. Schlesiches Himmelreich) – tradycyjne danie dawnego Wrocławia: wędzony schab w sosie, kluski śląskie i suszone owoce – w wykonaniu restauracji Wrocławska Gastropub, której kucharze i włąściciele należą do convivium Slow Food Wrocław.