Jeśli ktoś reklamuje/sprzedaje swoje produkty jako ekologiczne (bio, organiczne itp.), ufamy, że ma certyfikat ekologiczności wydany DLA PRODUKTU/PRODUKTÓW NA ROK. Tak, jak w prawie drogowym, również w konsumpcji spożywczej obowiązuje jednak zasada ograniczonego zaufania. Tym bardziej, jeśli znamy bezpośrednio rolników, którym ufamy, którzy zawsze mają aktualny certyfikat i jednocześnie wcale się tym nie chwalą uznając to za oczywistą oczywistość. Szukajmy zatem certyfikatów tych rolników, których dopiero co poznajemy. Dopiero potem kupujmy te produkty, jako ekologiczne – JEŚLI OCZYWIŚCIE ZALEŻY NAM NA PRODUKTACH CERTYFIKOWANYCH. Ich cena jest zwykle wyższa, niż niecertyfikowanych, więc ma to sens i jest uczciwe przy aktualnym certyfikacie.Informacje nt. ekologicznych produktów publikujemy też na Facebooku TUTAJ.

Dla konsumentów ów certyfikat powinien w praktyce oznaczać, że:

1) ziemia uprawna rolnika jest oczyszczona i gospodarstwo przeszło okres konwersji – przejścia z uprawy konwencjonalnej na eko,

2) nasiona są ekologiczne,

3) pasze są ekologiczne,

4) produkt (np. mleko, jaja, warzywa) jest ekologiczny,

5) ubojnia jest rejestrowana jako ekologiczna (w przypadku zwierząt)

itp.

Poproście więc takiego rolnika o AKTUALNY certyfikat wydany dla jego produktu/produktów. Wydawany jest na rok. Inna ścieżka: możecie sami pobrać go ze strony jednostki certyfikującej, jeśli ją znacie. Jeśli nie, wystarczy znać nazwisko i imię rolnika oraz miejscowość. Wchodzicie na stronę jednostki certyfikującej i wpisujecie nazwisko producenta. Można też DZWONIĆ bezpośrednio do biura certyfikacji jednostki certyfikującej – PRACOWNICY POINFORMUJĄ NAS nas nt. certyfikatu dla konkretnego produktu konkretnego rolnika. Powiedzą nawet, czy rolnik wystąpił o jego wydanie po okresie konwersji, czy nie. Zatem…

…zatem UWAGA: po okresie KONWERSJI rolnik – jeśli chce sprzedawać produkty EKOLOGICZNE – musi WYSTĄPIĆ O WYDANIE certyfikatu dla konkretnych produktów/produktu. To ma związek z kontrolą i kolejnymi opłatami, niestety takie rzeczy kosztują i to jest główna kość niezgody między ludźmi. Jeśli na www nie znajdziecie aktualnego certyfikatu dla konkretnych produktów, znaczy to jedno z trzech: 1) rolnik nie wystąpił o certyfikat, 2) certyfikacja jest w toku, 3) nie opublikowano jeszcze certyfikatu. W ostatnim przypadku podadzą go wam telefonicznie lub mailowo. W pierwszych dwóch przypadkach rolnik taki nie ma jeszcze aktualnego certyfikatu na konkretne produkty, zatem powinien o tym poinformować klientów i nie może sprzedawać produktów, jako ekologiczne = certyfikowane.

Oto lista jednostek certyfikujących w Polsce z lutego 2016 r. opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Każda z tych jednostek ma swój NUMER IDENTYFIKACYJNY, np. PL-EKO-01 – ten numer widzimy na etykiecie produktu ekologicznego i po znajdujemy nazwę jednej z dziesięciu (obecnie) jednostek certyfikujących:

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.

PL-EKO-01

www.ekogwarancja.pl / tel.81.501.68.30

 

PNG Sp. z o.o.

PL-EKO-02

www.png.ecofarm.pl / tel. 41.306.40.00

 

COBICO Sp. z o.o.

PL-EKO-03

www.cobico.pl / tel.12.632.35.71

 

BIOEKSPERT Sp. z o.o.

www.bioekspert.waw.pl / tel.22.825.10.78

PL-EKO-04

 

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.

PL-EKO-05

www.biocert.pl / tel.12.430.36.06

 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

PL-EKO-06

www.pcbc.gov.pl / tel.67.213.87.00

 

AGRO BIO TEST Sp. z o.o.

PL-EKO-07

www.agrobiotest.pl / tel.22.847.87.39

 

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

PL-EKO-08

www.tuv.pl / tel.22.846.79.99

 

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.

PL-EKO-09

www.agroeko.com.pl / tel.22.486.44.15

 

SGS Polska Sp. z o.o.

PL-EKO-10

www.pl.sgs.com / tel.22.329.22.22