Z badań J. Kodera wynika, że w Bizancjum ok. 40 mkw uprawnej ziemi wystarczało na całoroczne zaopatrzenie w warzywa jednego dorosłego mieszkańca.

40 mkw = 5×8 m – stosunkowo niewielka grządka, kilka gatunków warzyw korzeniowych, strączkowych, kapustnych i ziół…

Ile jemy dzisiaj? Podobnie, ale o wiele więcej wyrzucamy.

Średnia rodzina to np. 3 przeliczeniowe osoby dorosłe, czyli potrzebna byłaby działka 15×8 m – niewielki trawnik ma takie właśnie rozmiary.

Ile dobrych, lokalnych warzyw mielibyśmy w miastach, gdyby wszystkie krótko wykoszone i “wyroundapowane” trawniki zamienić na działki warzywne…

Ile czasu, paliwa, pieniędzy, nerwów i przestrzeni zaoszczędzilibyśmy rezygnując z samochodowych wycieczek na hipermarketowe zakupy…

Czy faktycznie cywilizacja oznacza postęp…?

***

According to J. Koder’s study, in Byzantium appx. 40 square meters of cultivated land was sufficient for year-round supply of vegetables to one adult resident.

40 mkw = 5×8 m – it is a relatively small garden, several species of root vegetables, legumes, brassica and herbs…

How much do we eat today? Similarly, but much more is thrown away.

The average family is, for example, 3 adults (2 in fact + 2 kids), that is, a 15×8 m plot would be needed – a small lawn is of such size.

How many good local vegetables would we have in cities if we turned all the short-lived “landscaped” lawns into vegetable plots…

How much time, fuel, money, emotions and space would we save by leaving car trips for shopping mall…

Is civilization actually progress …?

***

Anna Rumińska, Convivium Leader