Zawsze, gdy chcecie sprawdzić produkt obcego pochodzenia w kontekście jego zgodności z filozofią Slow Food, szukajcie go tutaj, w przewodniku Slow Food Presidia, w którym opisano wiele najstarszych i najuczciwszych produktów ze świata (nie ze wszystkich krajów). Tutaj też możecie znaleźć te atrakcyjne, uczciwe produkty, które warto sprowadzać do Polski, jeśli już ktoś jest nastawiony na import – zamiast masowych, toksycznych, nieetycznych lub nieuczciwych. Produkty te są chronione i promowane przez tzw. Presidium Slow Food, tj. grupy producentów – w odróżnieniu od Conviviów, tj. grup konsumentów, z których tylko niektórzy są producentami, ale nie muszą.

Czynimy starania, aby powstały Prezydia Dolnośląskie: olejowe, octowe, ziołowe, owcze, piernikowe, rybne, kiszonkarskie i kilka innych. Dolny Śląsk ma ogromny potencjał, wielkie skarby i wspaniałą historię kulinarną, mimo że wielu mówi o naszym regionie, że nic tu nie ma, że wszystko zostało wysiedlone – to tylko świadczy o ich niewiedzy, niż o rzekomo obiektywnej prawdzie. Warto więc zakładać Prezydia Slow Food, w których Wytwórcy wraz z Koordynatorami współpracują ze sobą na rzecz ochrony i promocji danego produktu lub rasy, zamiast wzajemnie się eliminować według reguł negatywnej konkurencji.

Członkowie Prezydiów mają duże ulgi w zasadach uczestnictwa w wydarzeniach slowfoodowych na świecie, mogą mieć opłacony dojazd na owe wydarzenia, a ich produkty są stale reklamowane w przewodnikach papierowych i na stronach internetowych. Koszty tej ochrony są mikroskopijne w stosunku do możliwości, jakie daje członkostwo w Presidium, ale to do Wytwórców należy podjęcie inicjatywy – nikt za nich tego nie zrobi. Na razie tylko dwa polskie produkty są tu opisane, w dodatku bardzo skromnie, pochodzą tylko z jednego regionu i wbrew możliwościom nie promują właściwych wytwórców. Jest też inna wzmianka o Polsce – w kontekście (niepotwierdzonego) polskiego pochodzenia rasy kury padewskiej (“Padovana dal gran ciuffo”) spokrewnionej ponoć z czubatką polską i przywiezioną ponoć w XIV w. z Polski do Padwy przez pewnego włoskiego lekarza i konstruktora zegarów…, jednak jest to wątpliwe wobec braku stosowanych zapisów. Nazwa funkcjonująca w polskim internecie (czubatka padewska) nie jest więc uzasadniona w sensie historycznym.

Reasumując, na liście Prezydiów Slow Food brakuje wielu polskich, w tym przynajmniej kilkunastu dolnośląskich. Dlatego trzeba to rychło zmienić. Do założenia Presidium Slow Food nie trzeba wielu producentów – o wszystkim poinformuje Was lokalna Convivium Leader. Nasze dwa dorosłe, czerwonoślimakowe convivia Slow Food Dolny Śląsk i Slow Food Wroclaw wspierają intensywnie powstawanie polskich Presidiów Slow Food, zatem zapraszamy do współpracy zaprzyjaźnione convivia!

Pomagamy również w zakładaniu nowych Conviviów, bo nie jest to trudne, a na pewno potrzebne, aby sprowadzić ruch Slow Food w Polsce na właściwe tory. Katalizujemy kontakty między zaprzyjaźnionymi polskimi conviviami chcącymi pozytywnie współpracować w skali całego naszego kraju, kontynentu i globu zgodnie z ideą i filozofią naszego ruchu Slow Food, którego matczyna organizacja – Slow Food International – ma swoją siedzibę w Bra we Włoszech.

Piszcie: slowfooddolnyslask(at)gmail.com

Link do pliku: Przewodnik po Prezydiach Slow Food:

http://slowfoodmetropolitan.be/sites/default/files/ing_libretto_i_presidi_sf_2015.pdf

***

Slow Food Wroclaw

Slow Food International

slowfood.edu.pl