Czy wiecie, że składniki jaj mogą hamować rozwój choroby Alzheimera? Tak, tak! Warto wgłębić się w wiadomości z zakresu jajczarstwa – tutaj więcej informacji.

Oto dobre, nieco jajeczne wieści niedługo przed Wielkanocą! 🙂 Dowiedzieliśmy się właśnie od naszego Partnera, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, że nowym rektorem został prof. Tadeusz Trziszka, słynny jajczarz, wrocławski i dolnośląski specjalista m.in. od jaj propagujący ich zalety! 🙂

Poniżej informacje o nowym rektorze z oficjalnej informacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Cieszymy się bardzo, że specjalista od żywienia szefuje od dziś Uniwersytetowi i polecamy wam artykuł o zaletach jaj autorstwa Profesora – tutaj.
***

Nowy rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

3 marca 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym wybrano nowego rektora, który będzie pełnił tę funkcję w kadencji obejmującej lata 2016-2020. Został nim prof. Tadeusz Trziszka, dotychczasowy prorektor ds. nauki i innowacji, autor ponad 400 prac naukowych, w tym 150 oryginalnych, oraz ponad 15 podręczników i monografii.

Profesor zwyczajny w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest ekspertem w zakresie technologii drobiu i jaj, a w szczególności projektowania i technologii procesowych w przemyśle jajczarskim. Jako kierownik projektu badawczego OVOCURA, który polegał na wyodrębnieniu z jaj komponentów biomedycznych, pomocnych w leczeniu i zapobieganiu chorobom, odkrył wraz z zespołem w żółtku jaja m.in. kompleks białek Yolkina, hamujący rozwój choroby Alzheimera, mający znaczenie w leczeniu chorób otępienia mózgu i zaburzenia nastroju.

Efektem projektu OVOCURA jest 28 patentów związanych z produktami biomedycznymi, pozwalającymi leczyć lub zapobiegać chorobom neurodegeneracyjnym, nowotworowym, schorzeniom centralnego układu nerwowego, układu krążenia, kostnego czy w wytwarzaniu medykamentów na paradontozę i przeciwko dolegliwościom dermatologicznym.

Prof. Tadeusz Trziszka prywatnie jest wielbicielem muzyki klasycznej i opery, interesują go również systemy filozoficzne zajmujące się człowiekiem. W życiu kieruje się uczciwością, szacunkiem dla innych i pokorą, podkreślając, że bez względu na odnoszone sukcesy nie powinno się wywyższać nad innych.

Dotychczasowy rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Roman Kołacz, którego druga kadencja kończy się we wrześniu, gratulując swojemu następcy wyboru i zaufania ze strony społeczności akademickiej, powiedział: – Będę trzymał kciuki, żeby konsorcjum FoodNexus, w którym Uniwersytet Przyrodniczy się znalazł, wygrało konkurs na utworzenie KIC Food4Future, czyli europejskiego centrum transferu wiedzy i innowacji „żywność dla przyszłości”. Udział naszej uczelni w KIC żywnościowym był w okresie pełnienia przez prof. Trziszkę funkcji prorektora ds. nauki jednym z jego priorytetowych działań. Jeśli to konsorcjum wygra konkurs, to dla profesora będzie powód do ogromnej satysfakcji, że wprowadził Uniwersytet Przyrodniczy na europejskie salony w zakresie badań dotyczących żywności. To nie tylko byłby powód osobistej satysfakcji, ale też fantastyczna sprawa i dla naszej uczelni, i dla Polski – dla całego jej sektora żywnościowego.

Prof. Tadeusz Trziszka jest członkiem stowarzyszeń naukowych: World’s Poultry Science Association (WPSA), Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Societas Humboltiana Polonorum (w latach 2001-2004 pełniący funkcję przewodniczącego organizacji), promotor 15 prac doktorskich, laureatem wielu nagród. W latach 1996 – 2002 pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą i rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Oddzielnym kierunkiem badań nowo wybranego rektora jest bezpieczeństwo żywności i analiza zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego w łańcuchu produkcji żywności (GMP*/GHP**, HACCP***), z uwzględnieniem prawa europejskiego i systemów zarządzania jakością (normy z serii ISO 9000:2009).

Prof. Tadeusz Trziszka został wybrany nowym rektorem UPWr głosami 163 elektorów (ze 191 obecnych). Tuż po ogłoszeniu wyników mówił: – Mogę sobie postawić pytanie, czy boję się tej kadencji i podejmowania ryzykownych, często trudnych decyzji, które przede mną i przed państwem. I mogę szczerze odpowiedzieć, że się tego nie boję. (…) Kiedy w wieku 29 lat, po obronie pracy doktorskiej, mój ojciec złożył mi gratulacje i powiedział, że kiedyś zostanę rektorem tej uczelni, żaden z nas nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówił, ale dzisiaj to się spełniło. Jeżeli takie życzenia się spełniają, to wierzę, że spełni się też moje życzenie, abyśmy byli jedną z najlepszych europejskich uczelni.

Opracowanie: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

——–

 20151013_103807~3

przypisy:

* GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna

** GHP – Dobra Praktyka Higieniczna

*** HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points / Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

———–

Więcej o fenomenalnych rezultatach projektu OVOCURA – Tutaj – oto szeroki cytat:

Zasadniczym przedsięwzięciem projektu  jest uzyskanie nowej generacji surowca jajczarskiego (jaja kurze i przepiórcze) o cechach prozdrowotnych, bogatego w bioaktywne substancje, w tym m.in. polienowe, kwasy tłuszczowe, fosfolipidy, immunoglobuliny, związki organiczne żelaza i selenu,  cystatynę, lizozym, witaminy.

Priorytetem badawczym jest opracowanie innowacyjnych technologii odzysku biologicznie aktywnych składników jaja oraz ich enzymatycznej i chemicznej modyfikacji w celu wytworzenia nowych biosusubstancji o szerokim wachlarzu zastosowań. Ważnym działaniem będzie zastosowanie biopreparatów w utrwalaniu żywności, a także ich wykorzystanie w systemach opakowaniowych.  Szczególnie istotnym działaniem projektu będą  badania biomedyczne tych substancji w celu określenia ich przydatności jako materiału  wyjściowego do wytwarzania nutraceutyków, ważnych preparatów w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, przez co mogą się przyczynić do poprawy jakości życia.

Wysoka wartość wytwarzanych preparatów biomedycznych (zwłaszcza preparatów fosfolipidowych, białkowych, peptydowych, inhibitorowych i mineralno-organicznych) o znaczeniu odżywczym w regeneracji organizmu, służącym  rewitalizacji i prewencji o potencjalnie bardzo szerokim wachlarzu zastosowań, m.in. w terapii schorzeń centralnego układu nerwowego, w tym chorób otępiennych mózgu (m.in. choroba Alzheimera), zaburzeń nastroju (depresja), układu krążenia (miażdżyca) oraz chorób układu kostnego (osteoporoza). Oddzielną grupę preparatów biomedycznych będą stanowiły substancje przeznaczone do dalszych badań klinicznych i  zastosowań w produkcji leków przeciw chorobom nowotworowym, paradontozie, chorobom dermatologicznym. Jeszcze inną grupę będą stanowiły substancje do zastosowań w kosmetyce.