W dniu 3 lipca koalicja “Stop Glyphosate” oficjalnie przedstawiła wyniki inicjatywy Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej “Stop Glyphosate” (ECI) 28-iu europejskim organom krajowym po zebraniu 1.320.517 podpisów. Na początku sierpnia zaczęły spływać pierwsze oficjalne wyniki ECI: Luksemburg i Hiszpania oficjalnie ogłosiły, że całkowita liczba uzyskanych podpisów przekracza ustalony próg krajowy. Oczekuje się, że kworum również będzie łatwo osiągnięte przez inne państwa członkowskie.

Tymczasem pod koniec lipca Komisja Europejska ponownie przeprowadziła debatę z państwami członkowskimi na temat możliwości przedłużenia pozwolenia na stosowanie glifosatu przez kolejne 10 lat, ale Europejski Rzecznik do Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, Vytenis Andriukaitis powiadomił, że Komisja Europejska nie zamierza jednak odnowić licencji bez poparcia kwalifikowanej większości państw członkowskich.

Slow Food, obok koalicji Stop Glyphosate, ponownie prosi kraje UE o głosowanie przeciwko przedłużeniu licencji na stosowanie glifosatu. Konieczne jest zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby zapewnić, że Komisja Europejska nie uzyska kwalifikowanej większości i że odzwierciedla to życzenia obywateli Europy.

Następna dyskusja na ten temat została zaplanowana na 5 i 6 października, a data głosowania nie została jeszcze podjęta. Do tego czasu koalicja Slow Food i Stop Glyphosate będą działać na rzecz upublicznienia i poparcia życzeń obywateli europejskich w celu wyeliminowania tego toksycznego pestycydu z naszego systemu rolnego. Ochrona naszego zdrowia i środowiska nie może być podporządkowana interesom międzynarodowych koncernów w przemyśle rolnym.

źródło


Dla przypomnienia podajemy poniżej linki do naszych artykułów o glifosacie. Jest on zawarty w popularnych herbicydach, których cena bardzo się różni. Wystarczy wpisać glifosat w wyszukiwarce portalu zakupowego, a zobaczycie, który preparat chwastobójczy jest najtańszy i tym samym stosunkowo łatwo dostępny. Glifosat zawarty w herbicydach trafia na nasze talerze dwiema głównymi drogami: 1) poprzez opryski chwastobójcze na terenach wiejskich i w miastach (np. trawniki miejskie i wały nadrzeczne), 2) poprzez tzw. desykację, czyli przedzbiorowy oprysk zbóż i zbóż rzekomych, np. prosa, gryki, jęczmienia, pszenicy i in. w celu ich skrajnego wysuszenia przed zbiorem. Prosimy wszystkich o podpisanie petycję PRZECIWKO STOSOWANIU GLIFOSATU W EUROPEJSKIM RLNICTWIE – podpiszcie TUTAJ.

STOP GLIFOSAT

https://slowfooddolnyslask.org/glifosat-contra-zdrowie/

https://slowfooddolnyslask.org/stop-glifosat-nie-chcemy-zywnosci-z-roundapem/