Jutro nasza slowfoodowa edubiesiada w Artecubo, a tymczasem #pierniki i ich archaiczna, przedchrześcijańska symbolika. Każdy rzetelny piernik, to swoisty tekst kultury – można go czytać, jak książkę. Otóż…

– pierniki figuralne, to kulinarny ślad dawnych ofiar z ludzi lub zwierząt czynionych w celu obłaskawienia bogów i demonów,

– pierniki z motywami centrosymetrycznymi, to kulinarny ślad dawnych solarnych apotropeionów, czyli ochronnych znaków słonecznych (kropki, koła, krzyżyki, gwiazdki itp.),

– pierniki z geometrycznymi motywami liniowymi, to kulinarny ślad dawnych akwatycznych apotropeionów, czyli ochronnych znaków wodnych (linie, fale, zygzaki itp.),

– pierniki choinkowe, to kulinarny ślad dawnych kosmogonicznych apotropeionów, czyli ochronnych drzew życia łączących dom z niebiosami (=profanum z sacrum).

***

Tomorrow our slowfood edu=party will happen in Artecubo, so meanwhile here we go with the archaic, prechristian symbolics of gingerbreads. Every decent gingerbread is a cultural text – it can be read as a book. Well …

– the figural gingerbreads are culinary traces of ancient human or animal sacrifices made to appease the gods and demons.

– the gingerbreads with centrosymmetric motifs are culinary traces of the old solar apotropeions, protective symbols of the Sun (dots, circles, crosses, stars, etc.)

– the gingerbreads with geometric linear motifs are culinary traces of aquatic apotropeions, protective watermarks (lines, waves, zigzags, etc.)

– the gingerbread in a form of a tree are culinary traces of the old cosmogonic apotropeions, protective Tree of Life connecting the house with the heavens (= the profane with the sacred).

#slowfood #slowfooddolnyslask #dolnyslask #slask #etnografia #symbole #tradycja #dziedzictwo #jedzenie #vigil #christmas #gingerbreads