Projekt składa się z kilku warsztatów literacko-kulinarnych z udziałem dzieci, ich rodziców, bibliotekarzy, kucharzy, producentów żywności należących do Slow Food Dolny Śląsk i Slow Food Wrocław (czerwony ślimak) oraz wolontariuszy i stażystów. W każdym warsztacie bierze udział 20 bezpośrednich beneficjentów (dzieci z dorosłymi opiekunami) oraz 3 prowadzących – łącznie 23 osoby. Każdy warsztat poświęcony jest jednej grupie produktów spożywczych spośród grup produktów obarczonych ryzykiem śmieciowego jedzenia. Mecenasami każdego spotkania są: 1) producent głównego produktu, 2) producenci produktów towarzyszących, 3) restauracja. Każda grupa produktów jest związana z wybranymi przepisami z książek kucharskich i restauracji oraz tradycjami kulinarnymi miasta lub regionu.  Każdy produkt główny przekazywany jest restauracji dla potrzeb przygotowania poczęstunku dla uczestników projektu – ww. 23 osób.

Ogólny program każdego warsztatu – 2 h (uwaga: może ulec zmianie):

– 30 minut: czytanie dziecięcej książki kucharskiej z zasobów biblioteki

– 30 minut: spotkanie z Szefem Kuchni, poczęstunek restauracyjny

– 45 minut: degustacja uczciwych, dolnośląskich produktów spożywczych i wspólne podanie potrawy

– 15 min. – układanie indywidualnych przepisów kulinarnych przez dzieci,

– rozdanie upominków edukacyjnych, wspólne zdjęcie.

Cele projektu:

1) popularyzowanie czytelnictwa poprzez książki kucharskie,

2) popularyzowanie umiejętności kulinarnych wśród dzieci,

3) popularyzowanie pisarstwa i ilustratorstwa kulinarnego,

4) promocja zawodu Kucharza wśród dzieci,

5) promocja wrocławskich restauracji przyjaznych dzieciom,

6) promocja dobrej, czystej, uczciwej, lokalnej żywności
7) aktywizacja zawodowa, kulinarna,

8) promocja zdrowego żywienia, gastronomii oraz uczciwego rolnictwa i dolnośląskiej kooperatywy ekologicznej,

9) poprawa żywienia zbiorowego we Wrocławiu i województwie dolnośląskim, nauka czytania etykiet,

10) integracja poprzez biesiadowanie, rozrywka, rekreacja, wypoczynek.

Planowane terminy:

Spotkanie 1. / 20. lutego / g. 12.30-15 / kiszonki + oleje + miody / FACEBOOK
Mecenas Spotkania nr 1: GR Kiszonki M. Sznajder + Spiżarnia Miodowa + ZdroweOleje.pl

Spotkanie 2. / 21 marca / g.15-17 / kasze + mąki / FACEBOOK
Mecenas Spotkania nr 2: Młyn Skokowa + Eko-Smaki

Spotkanie 3. / 11. kwietnia / g.15-17 / soki + powidła / FACEBOOK
Mecenas Spotkania nr 3: Owoce Lutyni

Spotkanie 4. / 16. maja / g.15-17 / sery + chwasty jadalne / FACEBOOK
Mecenas Spotkania nr 4: Wańczykówka + Malinowa Zagroda + Chwastożercy

Finał / czerwiec 2016: występ dzieci w dolnośląskim sektorze Slow Food w ramach festiwalu “Europa na Widelcu”.

Uwaga: mogą zajść nieprzewidziane zmiany w programie

Nie prowadzimy zapisów na te spotkania – rekrutacja jest zakończona. Projekt nie ma zewnętrznego finansowania, jest prowadzony przez nas na zasadzie wolontariatu i sponsoringu – prowadzący nie pobierają wynagrodzenia. Udział beneficjentow – bezpłatny. Spotkania mają charakter zamknięty. Projekt realizujemy we współpracy z:
– Działem Pracyz Dziećmi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej
– wybranymi wrocławskimi restauracjami,
– MOPS-7 / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Zespół Nr 7 (Kleczków-Nadodrze),
– wybranymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi i opiekuńczymi.

Realizatorzy – Partnerzy – Mecenasi:

Slow Food Dolny Śląsk
Slow Food Wrocław (czerw.ślimak)
Zdrowe Żywienie Małych Wrocławian
Poszukiwacze bezpiecznej żywności
Gospodarstwo Rolne Kiszonki Michał Sznajder
Owoce Lutyni
Młyn Skokowa
Wańczykówka
Chwastozercy
www.MalinowaZagroda.pl
Olejarnia www.ZdroweOleje.pl
Eko-Smaki
Sukcesywnie będziemy dodawać nowych Partnerów.

Zainteresowanych udziałem i partnerstwem zapraszamy do kontaktu: SlowFoodDolnySlask@gmail.com