[For English – scroll down] [Deutsch – nach unten bewegen] Zapraszamy na nasz noworoczny warsztat piernikarski w niedzielę 7.  stycznia 2018 r. o g. 15.30 w ramach III Spotkań Piernikarskich w Pałacu Kamieniec (program wydarzenia – poniżej) w Kamieńcu koło Kłodzka. Zapisy w toku – tutaj: LINK

Nasz warsztat będzie poświęcony m.in. szczególnemu, na Śląsku obecnie mało znanemu piernikowi, tj. piernikowi przyprawowemu, który dawniej stanowił podstawę śląskich potraw świątecznych. Dawniej tradycyjnie używano go jako przyprawę – głównie do sosów, dlatego nazywano go Sossenkuchen. Używano go zawsze do sosu w tradycyjnej, śląskiej, wigilijnej potrawie: Dumny Henryk. Historia tej nazwy sięga XVI w. i związana jest zarówno z francuską, jak i pruską arystokracją.

Sos z piernikiem przyprawowym ten jest również znany w potrawie karp po polsku w szarym sosie. Współcześnie piernik przyprawowy używany być może w formie posypek na desery, sałatki i podobne smakołyki. Każda uczestniczka i uczestnik otrzyma od nas piernikarską mini-książkę kucharską, czyli kilkanaście wersji przepisów kulinarnych stworzonych w oparciu o stare księgi kuchmistrzowskie i kulinarne, zaopatrzy się też w tradycyjny, śląski #piernikprzyprawowy, który będzie mogła/mógł stosować w swojej kuchni przez cały rok.

Piernik przyprawowy jest wytrawny, płaski, twardy i suchy, wytrzymuje bardzo długo, bo jest utrwalony dużą dawką naturalnych przypraw, które mają działanie konserwujące – to właśnie z tego powodu dawniej zabierano pierniki w dalekie, np. zamorskie podróże i posilano się nimi w kryzysowych chwilach. Do potraw ściera się go na tarce lub miażdży w moździerzu.

Zapisy na warsztaty: https://470344-2.evenea.pl

Pełny program III Spotkań Piernikarskich – poniżej.

***

We invite you to our New Year’s gingerbread workshop on 7. January 2018 at 3.30 pm as part of the 3rd Gingerbread Meetings at the Kamieniec Palace in Kamieniec near Kłodzko. Registration in progress – here: LINK

Our workshop will be dedicated to a special gingerbread, currently little known in Silesia, i.e. a spicy gingerbread, which used to be the basis of Silesian holiday dishes. Formerly it was traditionally used as a spice – mainly for sauces, which is why it was called Sossenkuchen. It was usually used for sauce in a traditional Silesian Christmas Eve dish: “Proud Henryk”. The name of the dish goes way back to 16 century and is connected both with French and Prussian aristocracy.

Gingerbread spicy sauce is also known in the Old Polish dish: Carp in Polish Grey Sauce. Nowadays, the spicy gingerbread may be used to season desserts, salads and other delicacies. Each workshop participant will receive a gingerbread mini-cookbook, i.e. several versions of recipes created based on old masterchef books or old common culinary books. Participants will also be supplied with the traditional Silesian spicy gingerbread, that they can use in private kitchen the year round.

Spicy gingerbread is brut, flat, hard and dried, it lasts for a long time, because it is preserved with a large dose of natural spices that have a preservative effect – it was for this reason that gingerbreads were taken away in long distances, such as overseas travels and eaten in critical moments. For dishes it is grated or crushed in a mortar.

Workshop registration: https://470344-2.evenea.pl

Full programme of the 3rd Gingerbread Meetings – below.

***

Wir laden Sie zu unserem Neujahrs-Pfefferkuchen-Workshop am 7. Januar 2018 um 15.30 Uhr im Rahmen des 3. Pfefferkuchentreffens im Schloss Kamnitz bei Glatz ein. Anmeldung zum Workshop – hier: LINK

Unser Workshop wird einem besonderen, in Schlesien derzeit wenig bekannten, Weihnachtsgebäck gewidmet d.h. einem würzigen Pfefferkuchen, der früher die Grundlage der schlesischen Weihnachtsgerichte war. In vergangener Zeit wurde er traditionell als Gewürz verwendet – hauptsächlich für Soßen, weshalb er Soßenkuchen genannt wird. Er wurde immer für die Soße in einem traditionellen schlesischen Weihnachtsessen verwendet: Stolzer Heinrich. Die Geschichte dieses Namens stammt aus dem sechzehnten (XVI) Jahrhundert und ist sowie mit der Französischen als auch preußischen Aristokratie verbunden.

Die pikante Soßenkuchen ist auch in „Karpfen nach Polnischer Art in einer grauen Soße“ bekannt. Gewürzpfefferkuchen können heute als Zutat für Desserts, Salate und ähnliche Leckereien verwendet werden. Jede/r Teilnehmer/in erhält von uns ein Mini-Pfefferkuchenkochbuch bzw. mehrere Rezepte, die auf der Grundlage der alten kulinarischen Küchenmeister-Bücher erstellt wurden. Jede/er nimmt auch einen traditionellen schlesischen #Gewürzlebkuchen mit nach Hause, der das ganze Jahr in der Küche verwendet werden kann.

Der Gewürzpfefferkuchen ist herzhaft, flach, trocken und hart, kann sehr lange Zeit standhalten, weil er eine hohe Dosis von natürlichen Gewürzen beinhält und keine Konservierungsmittel braucht – deswegen wurde er früher weit mitgenommen, zum Beispiel für Auslandsreisen und ernährte die Menschen in kritischen Momenten. Für die Gerichte werden die Pfefferkuchen auf einer Reibe gerieben oder in einem Mörser zerkleinert.

Anmeldung zum Workshop – hier: https://470344-2.evenea.pl

Volles Meeting-Programm – unten.

III Spotkania Piernikarskie w Pałacu Kamieniec – pełny program:

13:00-19:00 Jarmark piernikarski – piernikarze, pszczelarze i inni wytwórcy rozmaitych produktów niezbędnych do wyrobu pierników zaoferują swoje wyroby / miejsce: stodoła / wstęp wolny

13:00-19:00 Warsztaty piernikarskie – dekorowanie lukrem, rzeźbienie drewnianych form, zastosowanie powideł w piernikach / miejsce: stodoła i pałac / udział odpłatny / rejestracja obowiązkowa / bilet należy przedstawić przy wejściu na warsztat / organizator nie przewiduje zwrotu pieniędzy za niewykorzystane bilety / zapisy: tutaj

17:00 Rozstrzygnięcie Konkursu na Domek z Piernika / miejsce: stodoła / zgłaszanie prac najpóźniej do g. 13 tego samego dnia w recepcji Pałacu / regulamin konkursu: tutaj

Zdjęcia z I Spotkań Piernikarskich / 2016 – tutaj

Zdjęcia z II Spotkań Piernikarskich / 2017 – tutaj

***

3rd Gingerbread Meetings in Kamieniec – full programme:

1 pm – 7 pm Gingerbread mMarket – gingerbread, beekeepers and other producers of various products necessary for making gingerbreads will offer their products/ location: the barn / free entrance

1 pm – 7 pm Gingerbread Workshops – decorating with icing, sculpting wooden forms, applying fruit spread to gingerbread / participation payable / registration mandatory / the ticket must be presented at the entrance to the workshop / the organizer does not provide any refund for unused tickets / registration: here

5 pm – the decision of the Competition for the best Gingerbread House / location: barn / submitting works – no later than 1 pm of the same day at the Palace reception desk / competition regulations: here

1st edition photos / 2016 – here

2nd edition photos / 2017 – here

***

3. Pfefferkuchentreffens im Schloss Kamnitz – volles Programme:

13: 00-19: 00 Pfefferkuchenmesse – Pfefferkuchen, Imker und andere Hersteller verschiedener Produkte, die für die Herstellung von Pfefferkuchen benötigt werden, bieten ihre Produkte an / Platz: Scheune / freier Eintritt

13: 00-19: 00 Pfefferkuchenworkshops – dekorieren mit Zuckerglasur, Holzfiguren modellieren, Pulver in Pfefferkuchen auftragen / Platz: Scheune und Palast / bezahlte Teilnahme / obligatorische Registrierung / Das Ticket sollte am Eingang des Workshops vorgelegt werden / Der Veranstalter ist nicht bereit, Geld für nicht genutzte Tickets zu erstatten / Anmeldung zum Workshop – hier

17:00 Wettbewerb für das Pfefferkuchenhaus / Platz: Scheune / Einreichung der Arbeiten spätestens am 13. desselben Tages an der Rezeption des Palastes / Regeln des Wettbewerbs: hier

Fotos von der Ausgabe Nr. 1 / 2016 – hier

Fotos von der Ausgabe Nr. 2 / 2017 – hier

***