DZIECI NA KANAPCE – odc. 1 z 13

W Studio Artecubo we Wrocławiu, na jednym z naszych warsztatów kanapkowych w ramach programu “WOJ. Wiedza o Jedzeniu”, dzieciaki-WOJaki uczyły się przygotowywać smakowite i pożywne kanapeczki do szkoły. Wykonały trzy rodzaje kanapek. Takie warsztaty realizowaliśmy w różnych miejscach i formułach. Zawsze było ciekawie, smakowicie, miło, przyjaźnie, z radością z odkrywania faktu, że.. kanapka szkolna może być czymś uczciwym, zdrowym, przyjemnym i smacznym! 🙂 Warsztaty z cyklu WOJ. realizujemy już kilka lat według autorskiego programu. WOJ jest cyklem nawiązującym do podobnych przedmiotów szkolnych: WOS (Wiedza o Społeczeństwie) i WOK (Wiedza o Kulturze). Nasz postulat to WOJ w szkołach podstawowych, już od pierwszej klasy, przez całe 8 lat podstawówki.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 2 z 13

WOJ to program nie tylko dla dzieci. Z patologiami jedzeniowymi WOJ-uje przecież każdy z nas w trosce o zdrowie nas samych i naszych ukochanych. WOJ-a realizujemy w różnych grupach wiekowych – od przedszkola do starszyzny. Starszyzna (seniorzy) jest obecnie narażona na ogromne patologie jedzeniowe, a ich ufność i niezorientowanie w nowoczesnych trendach jest stale nadużywana, w efekcie czyni z nich grupę podatną na szkodliwe dla nich manipulacje oraz grupę konsekwentnie drenowaną pod względem finansowym. Skromne emerytury płyną falą nadziei do kieszeni manipulantów, bez autentycznej nadziei na poprawę zdrowia. Z dziećmi i rodzicami jest podobnie – wszyscy mamy nadzieję na zdrowie, a w tej dżungli informacji nie wiemy, komu ufać. Nie ma rady, trzeba czytać, czytać, czytać oraz MYSLEĆ I CZUĆ. Nikt nie da nam gwarancji zdrowia, ale powinniśmy wiedzieć, co się z czym je, czyli co nam grozi, co kryje się w uroczym opakowaniu, co stoi za koncernem, audycją czy artykułem. WOJ obejmuje kilkanaście kategorii życia codziennego, które są żywieniozależne lub żywieniopochodne, np. ogrodnictwo, zakupy, rękodzieło, sport, uroda, zdrowie, samorealizacja, tradycja, dziedzictwo, wspólnotowość, rodzina inne. Przypomnijmy, że do współczesnych, cywilizacyjnych chorób żywieniozależnych zalicza się bardzo wiele przypadłości, np. miażdżycę (i inne krążeniowe), cukrzycę, nowotwory i choroby mózgu, np. depresję, bezsenność, Alzheimera, autyzm i inne.

Nasze warsztaty NA KANAPCE w ramach programu WOJ przebiegają rozmaicie, ale zawsze polegają na przygotowaniu 3 rodzajów kanapek szkolnych lub biurowych. Warsztaty odbywają się w przedszkolach, szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych miejscach, a także w biurach – wszędzie tam, gdzie Gospodarze są zainteresowani takimi informacjami i umiejętnościami. Liczebność grup jest bardzo różna. Czasami wynoszą one 15 osób, innym razem 30, a czasem 5 – wszystko zależy od:

– miejsca,

– ustalonej formuły (wykład, seminarium, degustacja, warsztat z gotowaniem, pokaz kulinarny, edubazar, edubiesiada, zaj. ogrodnicze, inne)

– zaplanowanego budżetu,

– lokalnego wyposażenia w sprzęt kuchenny,

– lokalnego zasilania w media (woda, prąd, gaz itp.),

– liczby chętnych uczestników (liczba znana lub przewidywana),

– wieku uczestników,

– czasu trwania.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 3 z 13

Kanapki szkolne, to bardzo ważny temat, zbyt często spychany na margines. Jest to także forma bardzo ważnego posiłku – drugiego śniadania – szkolnego lub biurowego, ponieważ WOJ realizujemy czasem z osobami dorosłymi. Tutaj jednak skupimy się na dzieciach – dlaczego naszym zdaniem kanapka szkolna jest tak ważna?

– kanapka szkolna (lub ogólnie, drugie śniadanie) to fragment domu w środowisku poza domem, to mikrokosmos rodziny wyniesiony z domy przez dziecko w małym pudełeczku i przyniesiony pomiędzy rówieśników i w otoczenie, które dziecko dopiero poznaje,

– kanapką szkolną dziecko sygnalizuje rówieśnikom i kadrze szkolnej, jakie zwyczaje panują w domu, jakie obowiązują w nim priorytety, jaki model życia jest istotny, jaki model rodziny jest pielęgnowany,

– kanapki szkolne są narzędziem dominacji dzieci nad dziećmi – współzawodnictwa lub zależności między rówieśnikami, budują podstawy relacji rówieśniczych oraz ogólnie relacji dziecka względem otoczenia.

Stosunek dziecka do kanapki szkolnej przenosi się na jego relacje z rówieśnikami, z obcymi dorosłymi (np. nauczycielami) i z rodziną – skrajne sytuacje są dwojakie: albo dziecko szybko i łatwo ulega ogólnej formule niezdrowego żywienia (i życia ogólnie) poza domem i staje się podatne na negatywne wpływy, albo dobrowolnie (czasami w bólach, w odrzuceniu) lub pod dyktando rodziców trwa przy modelu rodzinnym wzmacniając go w swej pamięci. Drugi przypadek jest wysoce pożądany i my, dorośli powinniśmy w tym dzieci wspierać.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 4 z 13

Dzieci chcą być ważne i powinniśmy się z tego cieszyć. W szkole bywają odrzucane przez rówieśników z powodu “słabego drugiego śniadania”. Niejedna kanapka wylądowała w śmietniku obok „owoców i warzyw w szkole”. Bywa też często, że dzieci świadomie dominują DRUGIM ŚNIADANIEM, np. piękną, apetyczną kanapką ze wspaniałymi składnikami. Używają ich jako narzędzia triumfu nad otoczeniem – wypracowują w ten sposób swój status społeczny, dość chwiejny. Odrzucenie przeżywają głównie te dzieci, które w jakiś sposób mają osłabione relacje z rodziną i w efekcie obniżone poczucie wartości, co wizualizują w kanapce – CZĄSTCE DOMU W SZKOLE. Nie znaczy to, że dzieci, które je dyskryminują z powodu kanapek mają wysokie poczucie wartości, o nie. Po prostu odreagowują inaczej: ironią, a czasem nawet agresją, a nie wycofaniem. Nie znaczy to także tego, że wszystkie dzieci ze wspaniałymi drugimi śniadaniami dominują świadomie nad pozostałymi, o nie. Często bywa, że po prostu mają takie śniadanie, czują się z nim wzmocnione i kropka. Inne dzieci to obserwują i wyciągają wnioski.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 5 z 13

W przypadkach, gdy dziecko czuje się w szkole odrzucone z powodu „gorszego drugiego śniadania” i w domu prosi o kanapkę, której składu nie pochwalamy, trzeba cierpliwie i stale wyjaśniać, pocieszać, pokazywać korzyści, uspokajać. Nie trzeba odpuszczać i rezygnować ze swoich jedzeniowych ideałów zdrowego śniadania. Trzeba WZMACNIAĆ dziecko w konfrontacji z tymi, którzy je deprecjonują, z miłośnikami lub nosicielami śmieciowego drugiego śniadania. Może też mieć miejsce sytuacja, że nikt nikogo nie deprecjonuje ani nie gnębi z powodu kanapki, ale wszyscy – jakoś tak mimochodem – mają kanapki z utelą. Wtedy te dzieci, które takich nie mają, wymuszają je na rodzicach, po prostu aby należeć do wspólnoty rówieśniczej, aby czuć się jej akceptowanym członkiem. Nie wiedzą, że to tylko pozorna akceptacja i trzeba to im stale wyjaśniać. Nie ulegajmy w tym wzmacnianiu dzieci i nie dawajmy im do szkoły toksycznych kanapek. Zła jest tu nie tylko utela, ale też owa nadmuchana buła lub byle jaki chleb z miernej mąki z pszenicy zwyczajnej wraz z syntetycznymi dodatkami: emulgatorami, przeciwzbrylaczami, wybielaczami itp., czyli ze wszystkim, co piekarzom ma ułatwić wypiek, a nie rodzicom wychowywanie zdrowych dzieci.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 6 z 13

Nazwijmy to po imieniu: zabierania głosu ws. jedzenia w szkole to wprost walka z patologią, albo przynajmniej z wiatrakami. Najskuteczniej walka ta przebiega przy zastosowaniu skutecznego narzędzia: ATRAKCYJNIE WYGLĄDAJĄCEGO DRUGIEGO ŚNIADANIA, np. ATRAKCYJNEJ KANAPKI. Tego właśnie uczymy. W takim śniadaniu dzieciom nie tyle chodzi o ich skład, co o status społeczny rodziny i poziom troski ze strony rodziców. Kanapka z utelą jest atrakcyjna dlatego, że:

– jest SŁODKA (SŁODKOŚĆ = symbol luksusu, dobrobytu – od wieków!), a słodycz uzależnia fizycznie i psychicznie,

– ktoś (RODZIC? RODZEŃSTWO?) poświęcił czas na jej przygotowanie, co oznacza określony poziom troski.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 7 z 13

Troska i czas dla dziecka, to dzisiaj produkt reglamentowany, o wysokiej wartości, bardzo pożądany. Drugie śniadanie, kanapka szkolna, śniadaniówka – te hasła są z tym problemem ściśle związane. Dla większości dzieci poziom skomplikowania kanapki, doboru jej składników oraz jej wygląd bardzo się liczą. Jest tak tylko wtedy, gdy ktokolwiek rozmawia z dziećmi nt. zdrowia. Jeśli tego tematu nie ma, dzieci oceniają jedzenie po wyglądzie i smaku głównym: słodkie=dobre, kolorowe=dobre, kupne=dobre. Takie oceny mogą świadczyć o niskiej wiedzy jedzeniowej i zdrowotnej, również o uzależnieniu od zakupów, cukru i innych szkodliwych składników. Wiele przedszkolaków ma w sobie naturalną (jeszcze) troskę o zdrowie swoje i swej rodziny. Nie chcą szkodzić ani sobie, ani swoim ukochanym. Ta troska jest jednak bardzo wrażliwa i łatwo daje się zagłuszyć atrakcjami masowego rynku, którego część ujawnia się w przedszkole i potem w szkole. Te miejsca są areną przegranej lub walki o własne zdrowie. Tutaj dziecko niestety często przegrywa, bo nie kontroluje swej uległości, nie umie NIE poddawać się manipulacjom zakupowym oraz dominacji rówieśników, jeśli większość z nich ma rodziców ignorujących zdrowie i środowisko. Jeśli rodzice nie wspierają dzieci w tej odporności na manipulacje, to jest to prosta droga do uzależnień i złych nawyków jedzeniowych.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 8 z 13

Dzieci stale porównują swoje drugie śniadania, swoje kanapki szkolne… Jeśli dziecko widzi wyraźnie u rówieśnika, że jego kanapka jest złożona, skomplikowana, że jej przygotowanie wymagało czasu, a przede wszystkim że jest SŁODKA, to taka kanapka jest atrakcyjna – tak ją oceniają dzieci, których troskę o zdrowie już stępiono, które są uzależnione od zakupów i cukru. Dzieci te starają się dominować nad pozostałymi, u których jeszcze ktokolwiek o tę troskę dba. Próbują one zdominować otoczenie podług swego modelu, mimo to podświadomie marzą o jego zmianie, marzą o dobru, o zdrowiu, o powrocie troski. Jeśli jej nie dostają, stają się zgorzkniałe, a u dziecka wyrazem zgorzknienia jest ironia, agresja, co z czasem przeradza się w dręczenie rówieśników (ang. bullying), jeśli dorośli nie  umieją zareagować w porę.

Na symbolikę luksusu i sytości osiąganych przez słodkość nakłada się UZALEŻNIENIE OD CUKRU, które niestety miesza mocno w głowie – i dzieciom, i rodzicom. Jeśli rodzic jest w stanie regularnie dawać do szkoły swemu ukochanemu dziecku toksyczną kanapkę z utelą, to jest nieomal pewne, że sam ją jada, a to oznacza, że nie jest świadomy zagrożeń zdrowia, być może dlatego, że podlega ciągłemu mamieniu przez media lub znajomych. Wyrwanie się z takiego zaklętego kręgu jest żmudne, ale możliwe, bardzo zdrowe, satysfakcjonujące i przyjemne.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 9 z 13

Słodka „kanapka z utelą” – szkolny symbol luksusu i smaku, toksyczny przerywnik między lekcjami. Taka słodka kanapka oznacza wprost: „popatrz, moja rodzina troszczy się o mnie, przygotowuje mi rano kanapkę, w dodatku słodką, bardzo słodką, luksusową! a ty nie masz takiej, nikt się o ciebie nie troszczy, to widać, bo twoje drugie śniadanie nie wymaga czasu, ty jesteś gorszy, uboższy i o słodycz, i o troskę rodzinną” – ten sposób interpretowania jest podświadomy, albo przynajmniej  ukryty. To całą, wielka góra lodowa ukryta pod obliczem triumfującego lub zmartwionego dziecka. Szczytem tej góry – efektem interpretacji – jest poczucie odrzucenia albo z drugiej strony, poczucie triumfu. Dodajmy, że interpretacja jest TYLKO interpretacją, bo może wcale nie oznaczać faktycznej troski. Może być wręcz odwrotnie – z naszych obserwacji często tak jest, że dzieci przynoszące kanapki z utelą są bardziej ignorowane przez swych rodziców, bo skupiają się oni na efektach krótkotrwałych (zadowolenie dziecka = spokój rodzica = zamiecione pod dywan), a nie na długotrwałych (żmudna i wieloletnia praca wychowania i wytworzenia dobrych nawyków żywieniowych i szacunku do środowiska).

Składnikami atrakcyjnymi są więc często te toksyczne, ponieważ są utożsamiane z pozornie wyższym statusem społecznym, błędnie rozumianym. Atrakcyjne są też te składniki, które wprost powodują uzależnienie, np. są bardzo słodkie, słone lub wzmocnione smakowo, czyli zawierają duże ilości odpowiednio cukru, soli lub glutaminianiu sodu. Skoro w danej społeczności toksyczny krem nibyczekoladowy jest uznawany za rarytas, to może to oznaczać:

– niski poziom wiedzy o toksyczności jego składników,

– silne uzależnienie od cukru zawartego w tym produkcie,

– uległość względem kolorowej i atrakcyjnej reklamy w mediach masowych,

– częste oglądanie telewizji,

– brak wiedzy o patriotyzmie zakupowym, np. o przepływie kapitału, tj. dochodów ze sprzedaży tego produktu produkowanego przez masowe koncerny.

Uwaga: przygotujcie się, że takie kanapki mogą być wyśmiane przez tych, którzy nie umieją ich zrobić lub im ich nie zrobiono. Taka ironia jest tylko objawem zazdrości i trzeba to wyjaśniać dzieciom. Dzieci muszą SAME CHCIEĆ przygotowywać swoje uczciwe, pożywne, autentyczne kanapki z dobrych produktów, muszą dostrzec w nich potencjalne narzędzie dominacji – tak, niechaj dominują tym, co DOBRE, a nie tym, co patologiczne, np., kanapką z utelą. Dzieci muszą nauczyć się DOBREJ DOMINACJI, wyznaczania swym rówieśnikom DOBRYCH ZDROWYCH DZIAŁAŃ JEDZENIOWYCH, a nie podążania za złymi. Tego właśnie uczymy.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 10 z 13

Walka z niedobrymi nawykami jedzeniowymi, to godna walka – trudna, lecz satysfakcjonująca, bo dzięki niej osiągamy największy sukces: ZDROWIE DZIECI. Upierajmy się przy zdrowych drugich śniadaniach, ale roztropnie, subtelnie, nie krzyczmy na dzieci, nie budujmy w nich skojarzenia typu „zdrowe śniadanie = złość rodzica” oraz „niezdrowe śniadanie = spokój rodzica”, gdzie spokój jest tak naprawdę wyrazem ignorancji lub zmęczenia. Walka o dobre drugie śniadania to okazja do utrwalenia dobrego modelu w psychice dziecka; nawet, gdy dziecko będzie mieć na tej płaszczyźnie konflikty lub poczuje się odrzucone (np. z powodu „kanapki bez uteli”), wzmocni to jego relacje rodzinne i w późniejszym czasie zaowocuje dobrymi nawykami nie tylko żywieniowymi, ale też społecznymi; dobre relacje rodzinne zawsze są najsilniejszymi więzami ustawiającymi dziecko wobec przyszłych wyzwań otoczenia, nie zawsze sprzyjającego.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 11 z 13

Z naszych badań terenowych, licznych warsztatów i obserwacji wynika, że w wielu szkołach najpopularniejsze i najbardziej wymarzone drugie śniadanie, to właśnie… KANAPKA Z _UTELLĄ: nibychleb (lub buła) z hipermarketu + toksyczne, ale smaczne smarowidło na cukrze i oleju palmowym. Najgorszy posiłek dla dziecka. W zasadzie powinien być zabroniony w szkołach, bo przeczy funkcjom szkolnymi zadaniom , tj. troski  o wysoką koncentrację, pamięć i zdolności poznawcze. Kanapka z utelą drastycznie obniża szanse na realizację tych zadań.

Składniki podawane w szkodliwych “drugich śniadaniach” są obecne we wszystkich pozostałych posiłkach. Śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja i przekąski między nimi to pełne talerze i pełne dłonie lub kieszenie, ale niestety niepełny brzuch (żołądek+jelita+in.) i niepełne zdrowie, niepełny portfel, ponieważ tania pseudożywność drenuje portfel, jak mało co. Produkty są tanie i niskopożywne + niskoodżywcze, więc kupuje się ich dużo – wszak trzeba zapchać apetyt, żołądek, brzuch… Jednak wciąż ich mało… Tak, bo nie ma w nich NICZEGO, co pożywia lub odżywia. Są tylko napędzacze apetytu lub chorób. Ponieważ są to tanie produkty, to tak samo dużo ich się wyrzuca – przychodzi to bardzo łatwo – jest to tanie, więc nie trzeba tego szanować. Pełna zgoda, nie trzeba, ale czy nie szkoda na to pieniędzy…?

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 12 z 13

Miesięczne wydatki na nibyjedzeniowe produkty są wyższe, niż wydatki na autentyczną, dobrą żywność, która odżywia+pożywia i która kosztuje tyle, ile powinna. To, co jest w sklepach, kosztuje dużo mniej, ponieważ NIE ODŻYWIA i NIE POŻYWIA, więc JAKIM CUDEM MOŻNA TO NAZWAĆ ŻYWNOŚCIĄ…?

Wniosek? Jeśli chcesz oszczędzać swoje pieniądze oraz zdrowie swoje i swych dzieci, kupuj ŻYWNOŚĆ, a nie jej zastępniki. Wtedy zaoszczędzisz i na jedzeniu, i na leczeniu, bo AUTENTYCZNA ŻYWNOŚĆ ODŻYWIA I POŻYWIA, więc jesz jej mniej, ponieważ czujesz sytość. Nie jesz jej tyle, co owych pustych bułek, batonów, makaronów, nibychlebów, nibymleka itp. Zjesz na śniadanie 2 kromki prawdziwego chleba z uczciwej mąki z uczciwego ziarna (np. żyta lub pszenicy orkisz) i taki chleb pożywi Cię dłużej, niż pusta, nadmuchana bułka z mąki z tzw. polepszaczami (syntetyki!) wyprodukowanej z pszenicy zwyczajnej, w dodatku po oprysku glifosatem, który zostaje w ziarnie.

W praktyce więc przez cały dzień, tydzień, miesiąc, rok… dzieci jedzą nie żywność (nie to, co je ma odżywiać), lecz pseudożywność – coś, co wygląda jak odżywczy produkt, ale nim nie jest. Chleb wygląda jak chleb, ale jest tylko wypiekiem z proszku mąko-podobnego. Mleko (np. UHT) jest tylko białym płynem mlekopodobnym. Pomidor wygląda jak pomidor, ale jest czerwoną kulką z potasem, bez wielu innych cennych składników wyeliminowanych podczas masowych, intensywnych upraw przesyconych herbicydami, pestycydami, fungicydami i nawozami sztucznymi.

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

DZIECI NA KANAPCE – odc. 13 z 13

Złe drugie śniadanie, np. słaba lub szkodliwa kanapka szkolna, powoduje jedno z dwojga (albo obydwa):

– duże wydatki rodziców lub dziadków na leczenie dzieci,

– cierpienie dzieci, które źle się czują lub po prostu chorują.

Dlatego uczymy dzieci i rodziców przygotowywać dobre kanapki. Dobre, tzn. smaczne, z lokalnych składników, zdrowe. Kto chce, dołącza i triumfuje. Kto nie chce, nadal spożywa produkty obce lub niezdrowe, a także tanie, czyli nieekonomiczne, drenujące portfele, lądujące w resztkach na śmietnikach i osłabiające zdrowie osób, które je spożywają. Do naszego WOJ-a dołącza na szczęście  coraz więcej chętnych. Bardzo się cieszymy! 🙂

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – nasze warsztaty m.in. dla szkół.

Finansowanie warsztatów przebiega różnie, a możliwości jest sporo w zależności od wyboru uczestników: budżet gminny, szkolny, rady rodziców, lokalnej NGO itp. Z naszych doświadczeń wynika, że najmniej efektywne są warsztaty finansowane bezpośrednio z wpłat uczestników, ponieważ uczestniczą wtedy wyłącznie ci, którzy chcą przeznaczyć na to swoje prywatne fundusze i rozumieją potrzebę tej edukacji. Jednak powinna ona docierać do wszystkich, głównie do tych, którzy nie mają dostępu do dobrej żywności i technik jej wytworzenia lub przygotowania. Dlatego najchętniej realizujemy takie warsztaty we współpracy z instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi, które organizują finansowanie dla np. całej klasy lub grupy przedszkolnej. Dzięki temu wszystkie dzieci dostają równą ilość wiedzy i umiejętności. Jeśli chcecie ustalić ww. szczegóły warsztatowe i zorganizować z nami warsztaty WOJ u siebie, napiszcie do nas wymieniając od razu ww. warunki brzegowe.

Nasze warsztaty NA KANAPCE w ramach programu WOJ przebiegają rozmaicie, ale zawsze polegają na przygotowaniu 3 rodzajów kanapek szkolnych lub biurowych. Warsztaty odbywają się w przedszkolach, szkołach, świetlicach, klubach, ośrodkach kultury i innych miejscach, a także w biurach – wszędzie tam, gdzie Gospodarze są zainteresowani takimi informacjami i umiejętnościami. Liczebność grup jest bardzo różna. Czasami wynoszą one 15 osób, innym razem 30, a czasem 5 – wszystko zależy od:

– miejsca,

– ustalonej formuły (wykład, seminarium, degustacja, warsztat z gotowaniem, pokaz kulinarny, edubazar, edubiesiada, zaj. ogrodnicze, inne)

– zaplanowanego budżetu,

– lokalnego wyposażenia w sprzęt kuchenny,

– lokalnego zasilania w media (woda, prąd, gaz itp.),

– liczby chętnych uczestników (liczba znana lub przewidywana),

– wieku uczestników,

– czasu trwania.

Kontakt: slowfooddolnyslask[at]gmail.com

Powyżej widzicie znaki naszego cyklu i programu WOJ. Wiedza o Jedzeniu.

Lewy czerwony ślimak oznacza Convivium, czyli kooperatywę ludzi dorosłych (pow. 35 r.ż.), zarejestrowaną w sieci Slow Food International www.slowfood.com

Prawy czerwony ślimaczek oznacza slowfoodową młodzieżówkę, czyli dzieci i młodzież objęte opieką naszego dorosłego Convivium Slow Food Dolny Śląsk: www.slowfooddolnyslask.org

Warsztaty są rozmaicie finansowane – z każdą placówką ustalamy budżet.

Program WOJ. Wiedza o Jedzeniu jest programem autorskim stworzonym przez naszą Convivium Leader, Annę Rumińską i bezpłatnie przez nią udostępnionym (na czas określony) naszemu Convivium jako jeden z jej wkładów w działalność slowfoodową non-profit, pro publico bono, tzn. nie pobiera ona honorarium za użyczenie programu WOJ naszemu Convivium. Udział w WOJ jest odpłatny dla instytucji, firm i organizacji pozarządowych, tzn. że one same lub my wspólnie z nimi opracowujemy metody finansowania realizacji tego programu w placówkach – najchętniej tak, aby udział w warsztatach był dla dzieci bezpłatny.