WYTYCZNE

Zapraszamy do Slow Food i naszych dorosłych, czerwono-ślimakowych conviviów - napisz do nas ws. dołączenia do ruchu: slowfooddolnyslask(at)gmail.com lub slowfoodwroclawconvivium(at)gmail.com
REGULAMIN PRODUKTÓW SPEŁNIAJĄCYCH REGUŁY FILOZOFII SLOW FOOD: poniżej
***
W stronę nowej Wspólnej polityki rolnej - TUTAJ
***
GŁÓWNE DZIAŁANIA SLOW FOOD:
NAJWAŹNIEJSZE TEMATY DZIAŁAŃ (LINK):
rolnictwo / LINK
Slow Food promuje model rolnictwa oparty o ponowne odkrywanie wartości rolnictwa lokalnego, jak i krótki łańcuch dystrybucyjny, a także lokalnie zamknięte cykle produkcji i konsumpcji. To wzór, w którym priorytetem jest żyzność gleby i obecność ludzi w krajobrazie wraz z ochroną różnorodności biologicznej.
• dobrostan zwierząt / LINK
Każdego roku poważnie zagrożone jest dobro miliardów zwierząt hodowanych na mięso, mleko i jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Wierzymy, że zwierzętom wykorzystywanym do żywienia ludzi winno się zapewniać życie bez bólu i strachu, życie, w którym mogą swobodnie wyrażać swoje naturalne zachowania.
pszczoły / LINK
Slow Food działa w celu podniesienia świadomości na temat dramatycznego spadku populacji pszczół w skali globalnej i wzywa do zaprzestania stosowania szkodliwych pestycydów i niszczenia bioróżnorodności, co spowodowane jest tymi praktykami.
bioróżnorodność / LINK
Slow Food zawsze promował ochronę bioróżnorodności koncentrując swoją uwagę nie tylko na dzikich gatunkach, ale także na gatunkach zwierząt domowych (w efekcie wielowiekowej selekcji dokonywanej przez rolników i wspólnoty duszpasterskie) oraz na tradycyjnych produktach przetworzonych (wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie).
zmiany klimatu /
Slow Food jest przekonany, że jednym ze sposobów zapobiegania zmianom klimatycznym i walki z ich skutkami jest odejście od systemu produkcji żywności przemysłowej i przyjęcie zrównoważonych praktyk rolniczych.
rolnictwo rodzinne / LINK
Wierzymy, że farmy rodzinne mogą odgrywać kluczową rolę w rozwiązywaniu wielu poważnych problemów żywnościowych trapiących naszą planetę poprzez zachowanie bioróżnorodności, zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz zarządzanie zasobami naturalnymi bez ich wyczerpywania.
marnowanie żywności / LINK
W świecie, gdzie miliony ludzi są niedożywione, a zasoby ograniczone, zmniejszenie marnotrawstwa żywności jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia zrównoważonego systemu żywnościowego.
• modyfikacja genetyczna roślin / LINK
Slow Food jest przeciwko komercyjnej uprawie zmodyfikowanych genetycznie (GM) roślin i działa w celu promowania żywności i pasz zwierzęcych wolnych od GM.
oznakowanie / LINK
Slow Food zawsze podkreślał znaczenie klarownego etykietowania produktów żywnościowych. Przejrzysty opis umożliwia konsumentom dokonywanie świadomych decyzji, a producentom podkreślenie szczególnych cech swoich produktów.
zawłaszczanie ziemi / LINK
W związku z gwałtownym wzrostem liczby ludności na świecie dostęp do ziemi i wody jest kluczową kwestią samowystarczalności żywieniowej. Nie możemy pozwolić na to, by ziemia była traktowana jak każdy inny towar i poddawana regułom wolnego rynku. Kampania ORU na rzecz ochrony przed zawłaszczaniem ziemi ma na celu przybliżenie tego zjawiska.
odpowiedzialna konsumpcja / LINK
Slow Food jest zdania, że konsumenci mogą wykorzystywać swoją siłę nabywczą w celu wpływania na metody dostaw i produkcji. Slow Food wierzy, iż konsumenci powinni wykazać aktywne zainteresowanie jedzeniem i ludźmi, którzy je produkują, metodami jego produkcji oraz problemami, które w tym procesie napotykają.
nasiona / LINK
Wybór i produkcja nasion oznacza kontynuację cyklu płodności oraz zapewnienie dostępności roślin na kolejny rok. Ponieważ wybór nasion pociąga za sobą wybór najlepszych owoców, proces ten przyczynia się do poprawy odmian roślin i nasion, które rok po roku, będą nadal rozwijać się pod względem wagi, wydajności i zdolności kiełkowania.
sery slow SLOW CHEESE
Każdego roku tracimy gatunki serów, rasy zwierząt hodowlanych, pastwiska, pasterzy, umiejętności i starożytną wiedzę. Slow Food zajmuje stanowisko w celu wspierania praw drobnych producentów w skali całego świata, którzy produkują tradycyjne  sery i produkty mleczne, zwłaszcza w krajach, w których rządowe przepisy dotyczące higieny pracy są surowe i zagrażają ich źródłom utrzymania.
mięso slow SLOW MEAT
Slow Food jest zdania, że sposób, w jaki mięso jest produkowane i spożywane w obecnym systemie, nie jest zrównoważony, i niesie za sobą skutki negatywne dla środowiska, zdrowia ludzkiego, dobrostanu zwierząt i drobnych rolników. Nasze rozwiązanie: jeść mniej mięsa, ale jeść mięso lepszej jakości, zapłacić uczciwą cenę i zawsze brać pod uwagę pochodzenie.
ryby slow SLOW FISH
Slow Food wierzy, iż drobni rybacy stanowią istotną część delikatnych ekosystemów wodnych, które muszą być chronione wraz z bioróżnorodnością gatunków morskich. Dzięki kampanii Slow Fish, staramy się promować tradycyjne łodziowe rybołówstwo, wędkarstwo rzeczne i zapomniane gatunki ryb, szczególnie związane z regionem Dolnego Śląska.
***
REGULAMIN PRODUKTÓW SPEŁNIAJĄCYCH REGUŁY FILOZOFII SLOW FOOD:
§ 1 Produkty powinny spełniać następujące kryteria:
• produkcja w tradycyjny, manualny sposób lub z zastosowaniem prostych urządzeń i przyborów mechanicznych
• produkcja wolna od genetycznie modyfikowanych surowców, desykacji (glifosatu) i podobnych sposobów intensyfikacji rolnictwa
• produkcja wolna od barwników i substancji aromatycznych jak i od ekstraktów drożdzy i aromatu dymu wędzarniczego. Wyjątkiem są czyste ekstrakty aromatyczne, które są produkowane za pomocą wody lub alkoholi w procesie destylacji, ekstrakcji lub tłoczenia
• produkcja wolna od żywności, która przede wszystkim służy celom technologicznym (acerola, glukono delta-lakton, ekstrakt drożdży, maltodekstryna)
• produkcja wolna od chemicznie i fizycznie wytworzonych słodzików i substancji cukrowych (glukoza, fruktoza, laktoza, maltodekstryna, cukier inwertowany)
Dopuszczalne:
• produkty gotowe zakładów rzemieślniczych lub gastronomicznych, np. desery, kanapki, potrawy, napoje itp.
• stosowanie naczyń jednorazowych papierowych lub z plastiku biodegradowalnego.
§ 2 Specyfikacja dla grup towarów:
Zboże: Zboża, płatki śniadaniowe, chleb i pieczywo, ciasta, torty, wypieki cukiernicze, makarony, produkty mączne:
Wytwórcy posiadający w swoim asortymencie pieczywo i drobne wypieki cukiernicze mogą być zobowiązani podczas rejestracji udziału w wydarzeniach do wypełnienia deklaracji użytych składników, dodatków i substancji pomocniczych:
• bez ciast w proszku i chemicznych ulepszaczy dla nasilenia fermentacji, porowatości, kruchości, konserwacji (trwałości), zagęszczania ciast i utrzymania ich wilgoci
• bez pieczywa, które nie było w pełni wyprodukowane i upieczone w zgłoszonym zakładzie
Wyjątek: tradycyjne środki spulchniające, np. soda oczyszczona w połączeniu z kwasem winowym, węglan amonu, potaż i drożdże.
Mięso: mięso, kiełbasy i wyroby, wędliny, drób, dziczyzna:
• bez surogatów, tj. wyrobów wędlinopodobnych
• bez emulgatorów
• bez substancji powodujących gwałtowne dojrzewanie (GDL)
• bez produktów wędzonych dymem wędzarniczym ani innymi sztucznymi metodami
• bez chemicznie wytworzonych substancji cukrowych - patrz § 1
• bez mięs dojrzewających w folii
Wyjątek: cytrynian, fosforany, saletra i azotan w wędlinach (E 250, E 251, E 331, E 252, E 450).
Ryby: ryby, owoce morza, specjały rybne:
• bez substancji powodujących gwałtowne dojrzewanie (GDL)
• bez produktów wędzonych dymem wędzarniczym ani innymi sztucznymi metodami
• bez zagęszczaczy
Wyjątek: kwas benzoesowy i askorbinowy w krabach lub przy ich przygotowywaniu.
Nabiał: mleko, masło, jogurty, sery:
• bez surogatów, tj. wyrobów seropodobnych
• bez dojrzewania w foli
• bez zagęszczaczy
• bez stosowania lizozymy w celu zapobiegania pęknięciom w serze
• bez stosowania natamycyny w celu zapobiegania pleśnieniu
Owoce i warzywa: rośliny świeże, owoce, warzywa, ziemniaki, owoce strączkowe, grzyby, trufle, nasiona:
• bez hybryd, które nie rozmnażają się same w sposób naturalny, w przeciwnym razie produkt nie może być opisywany, jako slowfoodowy, a jedynie jako manufakturowy
• wymagane jest spełnienie warunków ujętych w § 1
Słodkości: czekolada, konfitury, miody, lody, słodycze:
• bez anonimowych miodów - na każdej etykiecie musi widnieć nazwa i adres pasieki
• bez kwasu karminowego, cytrynowego, askorbinowego i sorbinowego
• bez zagęszczaczy w lodach
Wyjątek: emulgator lecytyny sojowej z certyfikatem "Wolne od GMO" np. w czekoladzie, glukozy w dropsach i pralinach, pektyny, gumy arabskiej oraz Agar-Agar.
Napoje: piwo, wino, wino musujące, szampan, wódka, destylat, likier, woda, sok, lemoniada, kawa, herbata:
• bez substancji dodatkowych do stabilizacji, konserwacji lub przedłużenia terminu ważności
• bez ekstraktów chmielu w piwie
• wskazane (lecz nie wykluczone) chmielenie szyszkami, a nie granulatem
• w sokach i innych dodatkach smakowych do piwa: bez ekstraktów smaku, syropu glukozowo-fruktozowego, sztucznych barwników, substancji zapachowych lub smakowych, kwasku cytrynowego
Wina: tylko od producentów, u których praca w winnicy, piwnicy oraz ich sprzedaż jest w rękach właściciela/właścicieli winnicy:
• bez win ze zbiorów większych niż 75 hl/ha
• bez win tworzonych przy pomocy dehydratacji lub podgrzewania zacieru
• bez win, które są aromatyzowane wiórami
• bez win od właścicieli winnic, którzy w uprawie mają mniej niż 75% tradycyjnych, regionalnych odmian winorośli
• bez win od właścicieli winnic, których wina pochodzą z mniej niż 75% własnych upraw
Wyjątek: siarczyny w winie.
Specjały: specjały wegetariańskie i inne, przyprawy, przeciery, oleje, octy itp.:
Wymagane jest spełnienie warunków ujętych w § 1. Jedynie gorczyca z własnych upraw jest dopuszczona do produkcji musztardy, a także inne nasiona do produkcji innych przecierów. W przeciwnym razie produkt nie może być opisywany, jako slowfoodowy, a jedynie jako manufakturowy.
Wyjątek: siarczyny w chrzanie.
Oferta dań:
Składniki muszą spełniać odpowiednie wymogi dla poszczególnych ww. grup produktów.
Kuchnia i naczynia kuchenne, rękodzieło, zadaszony stół:
Samodzielnie zrobione kuchnie i sprzęt kuchenny, wysokiej jakości narzędzia i urządzenia kuchenne z surowców i materiałów biodegradowalnych lub podlegających recyklingowi, wysokiej jakości nakrycia stołowe, sztućce, szkło i zastawa stołowa ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, technologii produkcji i miejsca produkcji. Niedopuszczalne są konwencjonalne, plastikowe sztućce i naczynia jednorazowe. Są dopuszczalne jednorazowe naczynia i sztućce biodegradowalne, np. z bezkwasowego papieru, z otrąb, skrobi lub innych surowców podlegających biodegradacji lub recyklingowi pozyskiwanych ze stosunkowo bliskiego obszaru konsumpcji (odległości ok. 500 km).
Zapraszamy do Slow Food i naszych dorosłych, czerwono-ślimakowych conviviów - napisz do nas ws. dołączenia do ruchu: slowfooddolnyslask(at)gmail.com lub slowfoodwroclawconvivium(at)gmail.com
_1 - Kopia

Dodaj komentarz