WOJ. Wiedza o Jedzeniu

Cykl edukacyjny WOJ: WIEDZA O JEDZENIU to autorski program edukacyjny, o którym przeczytacie TUTAJ.

Jednym z głównych cykli warsztatowych w ramach naszego programu WOJ są warsztaty "NA KANAPCE:

WOJ. Wiedza o Jedzeniu – program szkolny, cykl warsztatów, przedmiot szkolny

Kurs WOJ realizujemy w trzech głównych zakresach:

- spotkania jednorazowe w placówkach przedszkolnych, szkolnych, kulturalnych, senioralnych, młodzieżowych i innych,

- krótkie cykle kilkuwarsztatowe (kurs 1- lub 2-miesięczny) skupione na najważniejszych produktach, np. słodyczach, mąkach, napojach, tłuszczach itp.,

- długie cykle kilkumiesięczne skoncentrowane na podstawowych tematach związanych z jedzeniem, np. zakupach, ogrodnictwie, handlu, fotografii, opakowaniach, dziedzictwie etnicznym i narodowościowym, historii i różnorodności kulinarnej, dietetyce, trosce o zdrowie, rozmaitych dietach, sporcie i fitness, urodzie i wizerunku itp.

Kurs WOJ realizujemy w kilku głównych formach (zapewne przybędą kolejne):

      ***

Finansowanie ww. form ustalamy indywidualnie z koordynatorami lub dyrektorami placówek. Fundusze na realizację tych projektów są dedykowane przez placówki z programów edukacyjnych, budżetu rad rodziców lub odrębnych wpłat rodziców.

Programy WOJ adresowane do szkół łączą w sobie watki ze wszystkich przedmiotów, dlatego mogą być realizowane w trybie bloków dydaktycznych lub programów szkolnych typu „Edukacja ekologiczna” lub „Edukacja prozdrowotna”, których cechą charakterystyczną jest wkomponowanie w każdy przedmiot szkolny, zamiast tworzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

a) finansowanie gminne Programy takie finansuje gmina we współpracy z partnerami. Dzięki temu w zajęciach WOJ uczestniczyć mogą wszyscy uczniowie w wyznaczonych przez gminę placowek szkolnych bez względu na możliwości finansowe rodziców.

b) finansowanie szkolne lub rad rodziców lub budżetów klubów  seniora lub świetlic środowiskowych WOJ realizujemy też w ramach dodatkowych warsztatów po lekcjach. Finansowanie tych zajęć jest wówczas uzależnione od możliwości szkoły lub rodziców i decyduje o tym, czy na zajęcia uczęszczają wszystkie, czy tylko wybrane dzieci.

c) finansowanie z budżetów klubów  seniora lub świetlic środowiskowych WOJ realizujemy też w ramach dodatkowych zajęć osiedlowych adresowanych do określonej grupy wiekowej lub środowiskowej. Finansowanie uzgadniane jest indywidualnie.

d) dotacja w drodze konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Czwarty sposób finansowania WOJa to dotacja publiczna w ramach projektu prowadzonego przez nas wspólnie z organizacją pozarządową lub instytucją samorządową. Taką realizację przygotowujemy dużo wcześniej, aby móc napisać tzw. projekt, złożyć wniosek o dofinansowanie i oczekiwać na wyniki konkursu. Wniosek opracowujemy we współpracy z podmiotem aplikującym.

Od dłuższego czasu realizujemy ten kurs jako Slow Food Dolny Śląsk. W latach 2013-2014 Anna Rumińska we współpracy z VERTIGO Andrzej Jarczewski i wieloma innymi partnerami wsparła programem WOJ i promocją w formie publikacji na Facebook rozwój grupy zielonego ślimaka (youth) we Wrocławiu. W listopadzie 2014 roku dwoje ostatni wówczas członkowie tej formacji usunęli ten program ze slowfoodwej "grupy" youth, nadal nie mają praw do treści związanych z tym programem. Program WOJ i wszelkie treści (zdjęcia, teksty itp.) związane z WOJ i ww. realizacjami są chronione osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu mejlowego z nami: slowfooddolnyslask(at)gmail.com

Więcej: TUTAJ + TUTAJ

***

W linkach poniżej możecie obejrzeć cześć zdjęć z tego cyklu "WOJ. Wiedza o Jedzeniu". Realizacja przebiegała w oparciu o autorski program edukacji jedzeniowej opracowany przez Convivium Leader Annę Rumińską. Projekt był zrealizowany w 9 wioskach gminy przez naszego  Partnera, firmę "VERTIGO".

- wybrane zdjęcia z tematu 1: ZAKUPY

- wybrane zdjęcia z tematu 2: OGRODY

wp_20140606_010- wybrane zdjęcia z tematu 3: DOM

- wybrane zdjęcia z tematu 4: ULICA

- wybrane zdjęcia z tematu 5: OPAKOWANIA

- wybrane zdjęcia z tematu 6: BAZAR

- wybrane zdjęcia z tematu 7: PRZEPISY

- wybrane zdjęcia z tematu 8: FOTOGRAFIA KULINARNA

- wybrane zdjęcia z tematu 9: BIESIADA

 

**************

woj

Dodaj komentarz