LOGO

Zgodnie z Code of Use of the Trademark Slow Food oraz regułami ruchu i conviviów żadna osoba fizyczna ani prawna nie dysponuje prawem posługiwania się znakami i treściami Slow Food, w tym osoby zarejestrowane w Slow Food i conviviach - poza fundacją  "Fondazione Slow Food per Biodiversita Onlus", która jest właścicielem znaku Slow Food. Posługiwanie się treściami conviviów - logo, znakami, grafikami lub innymi - odbywa się wyłącznie według zasad ustalanych w convivium, a przestrzeganie tych zasad nadzoruje Convivium Leader - osoba odpowiedzialna za dysponowanie logo, znakami Slow Food. Członkowie rejestracyjni, tj. z aktywną rejestracją w Slow Food International nie mają prawa posługiwania się znakami Slow Food w żadnych swoich lub cudzych mediach ani na obiektach lub produktach, chyba że mają przyznane to prawo w wyniku weryfikacji zgodnie z regułami ruchu Slow Food. Wszelkie użycie znaków i treści Slow Food stanowi naruszenie prawa i interesów członków Convivium oraz ww. fundacji, a także uczciwych i zaangażowanych członków, m.in. dlatego, że wprowadza w błąd odbiorców i narusza dobre imię Slow Food.

Dodaj komentarz