WOJ. Wiedza o Jedzeniu

Cykl edukacyjny WOJ: WIEDZA O JEDZENIU to autorski program edukacyjny, który realizujemy w trzech głównych zakresach:

spotkania jednorazowe w placówkach przedszkolnych, szkolnych, edukacyjnych, kulturalnych, środowiskowych i innych,
krótkie cykle kilkuwarsztatowe (kurs 1- lub 2-miesięczny) skupione na najważniejszych produktach, np. słodyczach, mąkach, napojach, tłuszczach itp.,
długie cykle kilkumiesięczne skoncentrowane na podstawowych tematach związanych z jedzeniem, np. zakupach, ogrodnictwie, handlu, fotografii, opakowaniach, dziedzictwie etnicznym i narodowościowym, historii i różnorodności kulinarnej, dietetyce, trosce o zdrowie, rozmaitych dietach, sporcie i fitness, urodzie i wizerunku itp.

Kurs WOJ realizujemy w kilku głównych formach:

1.Ślimak w Ogrodzie
(Przed)Szkolny Ogród do Jedzenia” – zakładanie przedszkolnego lub szkolnego ogródka we współpracy z placówką i rolnikami

2.Młody Rolnik
Odwiedziny przedszkolaków lub uczniów w gospodarstwach agroturystycznych, przetwórniach itp., gdzie dzieci mają kontakt z ogrodnictwem, rolnictwem, permakulturą i zwierzętami hodowlanymi

3.Szef Kuchni z Książką i Ślimakiem
Spotkania w bibliotekach przy książkach kucharskich, poznanie pracy szefa kuchni w restauracjach oraz degustacje produktowe – projekt z udziałem bibliotek i restauracji

4.Na Kanapce
Kurs kulinarny skupiony na kanapkach szkolnych w celu zwiększania umiejętności kulinarnych u dzieci oraz pogłębienia ich wiedzy o jedzeniu, sztuce kulinarnej, przepisach kulinarnych itp.

5.O jak zdrOwie
Kurs jedzeniowy dla rodzin wielopokoleniowych (lub tylko ich wybranych członków) z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb, szczególnie zdrowotnych, rodzinnych tradycji kulinarnych, zanikających umiejętności kulinarnych – nacisk na lokalne, manufakturowe Octy żywe i Oleje.

Finansowanie kursu WOJ

Finansowanie ww. form ustalamy indywidualnie z koordynatorami lub dyrektorami placówek. Fundusze na realizację tych projektów są dedykowane przez placówki z programów edukacyjnych, budżetu rad rodziców lub odrębnych wpłat rodziców.
Programy WOJ adresowane do szkół łączą w sobie watki ze wszystkich przedmiotów, dlatego mogą być realizowane w trybie bloków dydaktycznych lub programów szkolnych typu „Edukacja ekologiczna” lub „Edukacja prozdrowotna”, których cechą charakterystyczną jest wkomponowanie w każdy przedmiot szkolny, zamiast tworzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
a) finansowanie gminne
Programy takie finansuje gmina we współpracy z partnerami. Dzięki temu w zajęciach WOJ uczestniczyć mogą wszyscy uczniowie w wyznaczonych przez gminę placowek szkolnych bez względu na możliwości finansowe rodziców.
b) finansowanie szkolne lub rad rodziców lub budżetów klubów  seniora lub świetlic środowiskowych
WOJ realizujemy też w ramach dodatkowych warsztatów po lekcjach. Finansowanie tych zajęć jest wówczas uzależnione od możliwości szkoły lub rodziców i decyduje o tym, czy na zajęcia uczęszczają wszystkie, czy tylko wybrane dzieci.
c) finansowanie z budżetów klubów  seniora lub świetlic środowiskowych
WOJ realizujemy też w ramach dodatkowych zajęć osiedlowych adresowanych do określonej grupy wiekowej lub środowiskowej. Finansowanie uzgadniane jest indywidualnie.
d) dotacja w drodze konkursu ofert na realizację zadania publicznego:
Czwarty sposób finansowania WOJa to dotacja publiczna w ramach projektu prowadzonego przez nas wspólnie z organizacją pozarządową lub instytucją samorządową. Taką realizację przygotowujemy dużo wcześniej, aby móc napisać tzw. projekt, złożyć wniosek o dofinansowanie i oczekiwać na wyniki konkursu. Wniosek opracowujemy we współpracy z podmiotem aplikującym.
Od dłuższego czasu realizujemy ten kurs jako Slow Food Dolny Śląsk. W latach 2013-2014 Anna Rumińska we współpracy z VERTIGO Andrzej Jarczewski i wieloma innymi partnerami wsparła programem WOJ i promocją w formie publikacji na Facebook rozwój grupy zielonego ślimaka (youth) we Wrocławiu. W listopadzie 2014 roku dwoje ostatni wówczas członkowie tej formacji usunęli ten program ze slowfoodwej “grupy” youth, nadal nie mają praw do treści związanych z tym programem. Program WOJ i wszelkie treści (zdjęcia, teksty itp.) związane z WOJ i ww. realizacjami są chronione osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu mejlowego z nami: slowfooddolnyslask(at)gmail.com

W linkach poniżej możecie obejrzeć cześć zdjęć z cyklu “WOJ. Wiedza o Jedzeniu”, który w 9 wioskach gminy Długołęka w 2014 roku zrealizowała Anna Rumińska reprezentując naszego Partnera, firmę “VERTIGO Andrzej Jarczewski”.
– wybrane zdjęcia z tematu 1: ZAKUPY
– wybrane zdjęcia z tematu 2: OGRODY
– wybrane zdjęcia z tematu 3: DOM
– wybrane zdjęcia z tematu 4: ULICA
– wybrane zdjęcia z tematu 5: OPAKOWANIA
– wybrane zdjęcia z tematu 6: BAZAR
– wybrane zdjęcia z tematu 7: PRZEPISY
– wybrane zdjęcia z tematu 8: FOTOGRAFIA KULINARNA
– wybrane zdjęcia z tematu 9: BIESIADA