WYDARZENIA

Co robimy?

Slow Food Dolny Śląsk to kooperatywa konsumentów, w tym wytwórców żywności. Członkami są osoby fizyczne, członkostwo jest indywidualne. Kooperatywa Convivium SF Dolny Śląsk ma zasięg regionalny, a SF Breslavia Wrocław – zasięg lokalny, miejski. Dobrowolnie i bezpłatnie obejmujemy naszą pieczą również inne convivia o zasięgu lokalnym, np. powiatowym, gminnym, miejskim lub wioskowym, które we współpracy działają obecnie lub chcą działać w przyszłości na obszarze Dolnego Śląska, województw dolnośląskiego z uwzględnieniem dawnych części historycznego Śląska. Każde Convivium działa niezależnie, a jeśli chce, korzysta z naszej pomocy i współpracuje w sieci regionalnej. Promujemy przede wszystkim Dolny Śląsk, jako krainę geograficzną i województwo dolnośląskie, ale w działaniach podkreślamy też wspólnotę całego historycznego Śląska.

Obszary na szaro oznaczają kraje, w których istnieje convivium Slow Food / www.slowfood.com

Co to jest Convivium (łac. społeczność)? Jest to lokalny oddział organizacji Slow Food . Na całym świecie Convivia Slow Food organizują wydarzenia i działania na poziomie lokalnym, tj. regionalnym, gminnym, miejskim, a nawet wiejskim – począwszy od prostych obiadów i degustacji, gdzie członkowie spotykają się wspólnie dzieląc się radością wspólnego jedzenia, poprzez wizyty u lokalnych producentów i gospodarstw, konferencje i dyskusje, festiwale filmowe i kursy edukacji smakowej dla dzieci i dorosłych. Convivia łącznie stanowią kręgosłup Slow Food, a ich członkowie poświęcają woluntarystycznie swój czas i energię.

Obecnie na świecie funkcjonuje ponad 1500 Conviviów. Pragniemy, aby pod skrzydłami regionalnego Convivium powstawały mniejsze Convivia lokalne. Jest to typowa i właściwa struktura Conviviów w danym kraju, jednak w Polsce nie ma ona dotychczas zastosowania. Wspólnie z naszymi Partnerami w całej Polsce czynimy starania na rzecz zacieśnienia relacji między polskimi conviviami oraz skierowania działalności Slow Food w Polsce na właściwe tory, tj.:
1) na promocję produktów dostępnych dla konsumentów bez wiązania ich z elitarnymi i kosztownymi miejscami konsumpcji,
2) na edukację żywieniową w celu pilnego poprawienia żywienia w placówkach oświaty i zdrowia,
3) na promocję dziedzictwa kulinarnego w równorzędny sposób, tj. sprawiedliwie promujących wszystkie regiony naszego kraju,
4) na upowszechnienie uczestnictwa w ruchu Slow Food i popierania go poprzez rejestrację w Slow Food,
5) na eliminację szkodliwego przekonania, że Slow Food jest wyłącznie elitarny,
6) na eliminację nadużyć znaku i frazy Slow Food (lub “slow food”) przez podmioty, miejsca i osoby do tego nieuprawnione lub reprezentujące inny dział gospodarki niezgodny z filozofią Slow Food,
7) na zmianę prawa regulującego system żywności w Polsce, Europie i na świecie poprzez lobbowanie na rzecz ochrony małych i zrównoważonych hodowli i upraw oraz zniesienia dominacji upraw wielkoobszarowych i monokulturowych.
Nasze działania są waleczne, ale naszym narzędziem jest biesiada, dobre jedzenie, autentyczny smak i przede wszystkim: lojalność i sympatia.

Wszystkie powyższe działania i kryteria mieszczą się w ogólnej formule: OCHRONIE PRAWA DO AUTENTYCZNEGO SMAKU. Kluczowe dokumenty Slow Food są dostępne na witrynie matczynej organizacji. O ruchu Slow Food można też przeczytać w rozmaitych artykułach (przykład tekstu).

Działamy na rzecz OCHRONY I PROMOCJI Dobrego Smaku, tj.: – najwyższej jakości produktów wytwarzanych przez rodzinne manufaktury oraz niewielkie firmy, organizacje lub gospodarstwa, – ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa i permakultury, – edukacji rolniczej, kulinarnej i konsumenckiej adresowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych, – rękodzieła i rzemiosła kulinarno-rolniczego, – literatury poświęconej ww. tematyce, – mediów działających w tym samym celu.

Nasze cele realizujemy różnymi technikami, np. poprzez warsztaty wg programu WOJ. Wiedza o Jedzeniu, seminaria produktowe, wykłady, projekcje, edubiesiady, edubazary, catering slow, zakupy slow, badania terenowe i inne. Nasze treści adresujemy do wszystkich.