Ucichł już Dzień Kobiet, więc na spokojnie można przypomnieć, na czym polega agroekologia spoczywająca w kobiecych rękach.
#dzieńkobiet #internationalwomensday #8marca #8march

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet ruch Slow Food pokazuje, że agroekologia jest kluczem do promowania integracji.

„Inspiruj do włączenia”: to temat przewodni tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet – szczególnie aktualny i znaczący biorąc pod uwagę obecny kryzys społeczno-polityczny i środowiskowy, w którym żyjemy.

„Jedzenie dotyczy nas wszystkich. Jednak rola tych, którzy dostarczają jedzenie na nasze stoły, a zwłaszcza rola kobiet w systemach żywnościowych jest często pomijana i niedoceniana” – zauważa Marta Messa, Sekretarz Generalna Slow Food. „Na całym świecie kobiety odgrywają kluczową rolę w systemach żywnościowych wykonując często ciężkie prace, lecz mają ograniczoną władzę decyzyjną lub prawa własności gruntów”. Z drugiej strony włączenie oznacza stworzenie społeczeństwa, w którym każdy ma możliwość pełnego uczestnictwa i czerpania korzyści, niezależnie od pochodzenia i tożsamości. „Kobiety mogą przyspieszyć przejście na zrównoważone systemy żywnościowe, tym bardziej w ramach agroekologicznych systemów żywnościowych, które opierają się między innymi na równości płci. Zasady agroekologii zapewniają ramy, w których różnorodność, równość i sprawiedliwość stanowią elementy szerszej mozaiki zrównoważonych systemów żywnościowych”.

Ruch Slow Food wzmacnia głosy wielu społeczności na całym świecie, które pragną nagłośnić i wzmocnić rolę kobiet w społeczeństwie, walczyć z uprzedzeniami i przemocą oraz realizować projekty, które mogą pomóc uczynić kobiety wolnymi i niezależnymi.

Adelaida Bolom Gomez to rdzenna kobieta z Tseltal i Tsotsil ze społeczności Nueva Palestina w stanie Chiapas w Meksyku. Przez całe życie była zaangażowana w działalność społeczną skupiając się na zapewnieniu kobietom dostępu do ziemi i tworzeniu ogrodu agroekologicznego prowadzonego przez kobiety. „Promujemy suwerenność żywnościową i dobre odżywianie, aby wzmocnić tożsamość i rolę kobiet w produkcji żywności, także poprzez ochronę lokalnych nasion za pomocą praktyk agroekologicznych. Mieliśmy trudności z przekonaniem lokalnych grup, aby zapewniły nam dostęp do zasobów takich jak woda i ziemia, ale teraz zrozumieli wartość naszej pracy.”

„Kobiety z sieci Dyikan Muras chronią nasiona dla przyszłych pokoleń” – wyjaśnia Aida Jamangulova ze społeczności Ala-Too Slow Food w Kirgistanie. „To głównie kobiety uprawiają lokalne warzywa, aby przygotować pożywną i zdrową żywność dla swoich rodzin, ewentualnie sprzedają nadwyżki na rynku. Od niedawna zaczęto także organizować lokalne szkoły agroekologiczne, w których bardziej doświadczone rolniczki dzielą się swoją wiedzą z młodszymi pokoleniami.”

Fatmata Mansaray, lokalna nauczycielka i rolniczka ekologiczna z dystryktu Kono w Sierra Leone, mówi: „W ten Dzień Kobiet chcę podkreślić, że projekt Slow Food Gardens odmienił życie i okazał się ogromnym sukcesem w walce o włączenie do naszej społeczności dając nam możliwość nawiązania kontaktu z władzami lokalnymi i otwarcia możliwości edukacyjnych, które przyczyniły się do transformacji w zakresie włączenia społecznego i wzmocnienia pozycji kobiet. Stanowi on świadectwo siły zbiorowego działania i potencjału zmiany oraz wzmacniania pozycji kobiet. Razem tworzymy społeczeństwo bardziej włączające i sprawiedliwe dla wszystkich”.

„Bycie kobietą w naszych społecznościach winiarskich oznacza odgrywanie roli, która wykracza daleko poza produkcję wina” – mówi Carolina Alvarado, producentka wina i koordynatorka społeczności Slow Wine Marga Marga w Chile. „Oznacza to wytwarzanie, regenerację, pielęgnację, uprawę, utrzymywanie silnych więzi, a także dbanie o ziemię i produkcję. Wszystko to zawsze w zgodzie z zasadami agroekologii z pełnym poszanowaniem Matki Ziemi. Nasze zaangażowanie polega teraz właśnie na prowadzeniu działań szkoleniowych i uświadamiających, aby kobiety wiedziały, jak negocjować uczciwą cenę za swoją ziemię i produkty przeciwstawiając się wielkiemu przemysłowi i dużym właścicielom ziemskim. Podczas pożarów, które wyniszczyły naszą różnorodność biologiczną, widzieliśmy, jak mocno kobiety utrzymywały więzi w społeczności i z jaką siłą je odbudowują”.

„8 marca pragnę Was, wolne kobiety na świecie, prosić, abyście stały się naszym głosem teraz, gdy milczą, gdy nasze serca są zimne i rozczarowane życiem, a nasze prawa zostały nam odebrane” – mówi jedna z młodych afgańskich kobiet i aktywistek, której nie możemy wymienić z nazwiska ze względu na jej bezpieczeństwo. „Dla nas, dziewcząt i kobiet w Afganistanie, życie jest teraz jak więzienie, z którego nie mamy nadziei na wydostanie się, nie widzimy żadnego światła ani ciepła, ponieważ nikt nie trzyma nas za ręce”.

„Aby wpłynąć na zmianę świadomości i wzmocnić pozycję kobiet mieszkających w rejonie Gór Gledić, zorganizowaliśmy dla nich i dzieci w wieku szkolnym kilka warsztatów, szczególnie poruszając takie tematy, jak przemoc w rodzinie i ich prawa” – wyjaśnia Dragana Velovic, lokalna koordynatorka Slow Food Gledic w Serbii. „Zbyt często kobiety biorą na swoje barki prace domowe, opiekę nad dziećmi i pracę w polu nie doświadczając jednak wolności ani osobistej, ani ekonomicznej. Jesteśmy tutaj, aby próbować to zmienić.”

Slow Island Food & Beverage Co. bezpośrednio zainspirowało się etosem ruchu Slow Food i powolnym tempem życia w naszym pięknym, bogatym domu na wyspie”. Założona przez szefową kuchni i przedsiębiorcę Gidę Snyder w 2017 roku firma Slow Island Co. tworzy podstawowe i specjalistyczne produkty spożywcze ze składników uprawianych na Hawajach. Szersza misja Slow Island ma na celu wspieranie trwałych relacji z gospodarstwami rolnymi i rolnikami, zapewniając jednocześnie mentoring i edukację początkującym młodym przedsiębiorcom z różnych środowisk. „Dobre samopoczucie społeczności jest kluczową wartością dla Slow Island i wierzymy, że nasze bezpieczeństwo żywnościowe wiąże się z zapewnieniem zdrowia i dobrego samopoczucia naszym rolnikom i gruntom rolnym. Współpracujemy bezpośrednio z naszymi wyspiarskimi rolnikami stosującymi zrównoważone i regeneracyjne metody, aby pozyskać składniki do naszej linii sosów, syropów i przypraw”. Jako czarnoskóra kobieta pracująca w branży, szefowa kuchni Gida wie, jaki wpływ może mieć pozytywny wizerunek innych młodych specjalistów kulinarnych myślących o karierze w branży spożywczej. Jest członkinią Les Dames D’Escoffier International i wieloletnią członkinią Slow Food.

„W całych Włoszech istniało kiedyś wiele społeczności górskich, które opierały swoją gospodarkę na kasztanach gromadząc wokół siebie kobiety, mężczyzn i dzieci, z których każde miało swoją rolę” – mówi Linda Orlandini, producentka z Apeninów Bolońskich, która pracuje nad regeneracją tej starożytnej tradycji. Celem jest ożywienie, właśnie poprzez plony kasztanów, nowych możliwości dla młodych ludzi i przywrócenie wartości centralnej roli, jaką kobiety odgrywały w społecznościach. Wraz z innymi hodowcami kasztanów należy do włoskiej sieci “Hodowców Kasztanów Slow Food”, która dla Lidii jest “nośnikiem wiedzy”. Odkryliśmy na nowo, że łączy nas ta sama pasja do tego niezwykłego i potężnego drzewa i dziś dajemy sobie nawzajem pewność siebie i odwagę.”

Nacyb Allouchi i Hayet Taboui, aktywistki i koordynatorki Rayhana, stowarzyszenia działającego w Tunezji, wyjaśniają, w jaki sposób otworzyły drzwi wszystkim kobietom i zaangażowały się w rozwój ruchu transformacyjnego dla nowego pokolenia wolnych i świadomych kobiet, promując kulturę dobra wspólnego i ochronę środowiska wraz ze zmniejszaniem nierówności płci i promowaniem szans społeczno-ekonomicznych dla kobiet. Rayhana, przy wsparciu międzynarodowego projektu SUSTAvianFEED, odgrywa kluczową rolę we wzmacnianiu pozycji kobiet poprzez edukację i rozwój umiejętności. Oferują dostosowane do potrzeb programy szkoleniowe, które wyposażają kobiety w wiedzę i narzędzia potrzebne do osiągnięcia doskonałości w zrównoważonym rolnictwie. Programy te obejmują szeroki zakres tematów, od technik rolnictwa ekologicznego po praktyki zrównoważonego zarządzania gruntami. „Wzmacniając potencjał kobiet, wzmacniamy nie tylko źródła ich utrzymania, ale także ogólny zrównoważony rozwój rolnictwa”.

Społeczności lokalne mogą skorzystać na promowaniu przez agroekologię różnorodności biologicznej i odpornych ekosystemów, co może prowadzić do bezpieczeństwa żywnościowego i stabilności gospodarczej ułatwiając stawianie czoła wyzwaniom środowiskowym, takim jak kryzys klimatyczny.

Kwestie sprawiedliwości społecznej w sektorze rolnym rozwiązuje się za pomocą agroekologii włączającej, która zapewnia dostęp do zasobów, gruntów i edukacji z perspektywy społecznej. Ponadto nacisk na lokalne, społecznościowe systemy żywnościowe w agroekologii jest zgodny z zasadami włączania. Gospodarkę lokalną można wzmocnić poprzez wspieranie lokalnych rynków i drobnych rolników, co również sprzyja poczuciu wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności. Agroekologia odgrywa rolę w budowaniu systemów żywnościowych, które są bardziej włączające i odporne, a także traktują priorytetowo dobrostan zarówno ludzi, jak i planety.

Tekst jest naszym tłumaczeniem tekstu opublikowanego na stronie:

https://www.italianinsider.it/?q=node/12353