EDUBIESIADY

eduBIESIADA Slow Food Dolny Śląsk (nazwa zastrzeżona) jest naszym kameralnym spotkaniem towarzysko-edukacyjnym, w którym uczestniczą członkowie naszej kooperatywy Conviviów oraz partnerów, innych kooperatyw i grup działających na rzecz edukacji konsumenckiej, propagowania dziedzictwa rolniczego, ogrodniczego i kulinarnego Dolnego Śląska, a także ochrony bioróżnorodności i minimalizowania negatywnych zmian klimatu.

eduBIESIADY Slow Food Dolny Śląsk odbywają się jeden raz w roku z okazji i w okolicy albo Dnia Ziemi (22 IV), albo Terra Madre Day (10 XII) dla upamiętnienia tego międzynarodowego święta międzynarodowej sieci Slow Food International.