ŻYWNOŚĆ DLA ODMIANY

FOOD FOR CHANGE – ŻYWNOŚĆ DLA ODMIANY
Od 16 do 22 października (World Food Day) 2018 r. sieć Slow Food International, z udziałem dwóch Conviviów czerwonego ślimaka na Dolnym Śląsku (SF Dolny Śląsk = SF Breslavia Wrocław), zrealizował kampanię FOOD FOR CHANGE w celu pohamowania zmian klimatu poprzez promocję pozytywnych działań takich, jak ochrona bioróżnorodności, minimalizacja odpadów (opakowań i żywności) oraz zwiększenie konsumpcji i sprzedaży produktów autentycznie lokalnych. Kampania przebiegała w trzech etapach:
16-22.10 “Wyzwanie Żywność dla Odmiany”
Akcja polegała na uczestnictwie indywidualnych osób w ogólnoświatowej akcji minimalizującej emisję gazów CO2 – uczestnictwo na trzy sposoby (wybrane lub łącznie):

  1. Zrezygnować ze spożycia mięsa na okres jednego tygodnia 16-22.10.
  2. Spożywać wyłącznie lokalne produkty przez okres jednego tygodnia 16-22.10.
  3. Nie generować odpadów (opakowań ani żywności) przez okres jednego tygodnia 16-22.10.
    Uczestnictwo realizowaliśmy na różne sposoby. Równie ważne, co samo uczestnictwo, była rejestracja poprzez witrynę SFI i włączanie znajomych poprzez promocję kampanii. Dzięki temu uczestnicy mogli odczuć AUTENTYCZNY, REALNY, WYMIERNY (MIERZALNY) wpływ swoich postaw konsumenckich i konsumpcyjnych na stan środowiska i klimatu: im większa liczba uczestników, tym mniejsza emisja CO2. Jak to zmierzyć? Czy to nie ściema? Nie, ponieważ Slow Food International realizuje kampanię w partnerstwie z firmą, która po zakończeniu “Wyzwania Żywność dla Odmiany” zmierzyła poziom emisji CO2 w obszarach rejestracji uczestników. Promocję realizowaliśmy wszyscy np. poprzez publikowanie zdjęć lub filmów swoich potraw lub akcji lokalnych na tablicy ogólnoświatowego wydarzenia SFI na FB i oznaczanie swoich znajomych na portalach społecznościowych w celu włączenia większej liczby osób. EFEKTY? Dzięki pomiarom udowodniono, że wszyscy razem, uczestnicy akcji “Wyzwanie Żywność dla Odmiany” (Food for Change Chalenge) zapobiegliśmy emisji 62 ton CO2 do atmosfery. Kochani współuczestnicy! Gratulujemy, dziękujemy i prosimy o więcej ograniczenia emisji CO2!:)
    01-31.11 “Miesiąc Podziękowań Rolni(cz)kom”
    W czasie całego listopada sieć aktywnych Conviviów sieci “Slow Food International” współrealizowała c.d. kampanii, tym razem akcję “Thank a Farmer Month”, co przetłumaczyliśmy na “Miesiąc Podziękowań Rolni(cz)kom”. W mediach społecznościowych, m.in. na tablicy wydarzenia sieci SFI, uczestnicy dzielili się zdjęciami i filmami, artykułami i dowolnymi refleksjami. Po pierwszej akcji przyszła więc kolej na akcję podkreślającą zasługi rolniczek i rolników w funkcjonowaniu łańcucha uczciwej żywności na całym świecie. Uczestnictwo w akcji można było realizować na różne sposoby, a SFI podsunął kilka przykładowych:
  4. Zorganizowanie uroczystego posiłku dla rolniczek i rolników na bazarze lub targowisku.